OZAN Abdurehim Heyit Atalar dedi büyük suç işledi!!! Çinli işkence ile öldürdü:


Abdurehim Heyit
Atalar dedi büyük suç işledi!!!
Çinli işkence ile öldürdü:

Atalar

Bütün şairler sadece anam dedi,
Ataları yok mudur anılarında.
Onlar öyle atalar idi,
Aslanı bile hayran bırakırdı.

Onlar öyle atalar idi,
Nice güzeller aşık olmuştu
Hançer olup saplanır idi
Nerede olsa melunlar peyda.

Mızrağının ucunda Çulpan
Kılıcında şafağın alevi.
Vatan aşkı oklara kalkan,
Ayağında kanın dalgası.

İğnelere şükranlar okundu,
Savaşlarda unutuldu ok ve yay.
Tüfeklere destan yazıldı,
Kılıç ile yaratıldı dünya.

Biz adlandırıldık toylarda yiğit,
Ah, can Atalar savaşlarda şehit.

Ekmek verse anam tandırdan,
Erk vermiş Atam cenklerde.
Gömlek verse anam kumaştan,
Bayrak vermiş Atam zaferde.

Ben yere düşünce anam ağladı,
Atam silkindirip bindirdi ata.
Zorluklara bizzat eğitti Atalarım,
Har olmasın (evlatlarım) düşmana, yabancıya diye

Bin yiğidin emeği var,
Elindeki her bir nasırda.
Her gülümsememin bitmez borcu var,
O, kullanan hançer sadakta.

Biz adlandırıldık toylarda yiğit,
Ah, can Atalar savaşlarda şehit.

This entry was posted in ASİMİLASYON, EMPERYALİZM, FAŞİZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *