“RABİA” NE DEMEK?…

“RABİA” NE DEMEK?…

“Rabia dördüncü demek Arapça’da. Bizim ülkemizde ise mübarek ve anlamlı bir isim zannediliyor muhtemelen. Arap Kültür’ünde kız çocukları insandan sayılmadığı için, kızı olanlar isim vermezler numara koyarlardı.

Vahide’yi isim sandılar halbuki birinci demektir, yani ilk kıza verilen isimdir.

Saniye; ikinci kızdır, ikinci kızı olan bu numarayı verir, bizimki de isim zanneder, halbuki plâka gibi bir belirtmedir.

Sitte veya Bite isimleri üçüncü demek olduğundan üçüncü kıza verilen isimdir. Bu isimler Güney Doğu’da Harran’da sıkça kullanılır.

Rabia; mübarek ve çok dini içerikli bir isim zannedenler bilmiyorlar ki Araplar, insandan saymadığı ve isim dahi vermeye lüzum görmedikleri kızlarını numarayla isimlendirmişlerdir:  dördüncü diyerek.

Hamse ismi de beşinci kıza verilir… v.b.

Özetle kadının adı da yoktur , varlığı da yoktur araplarda.

Dünya kurulduğundan beri kız çocuklarını diri diri gömen kültüre sahip tek millet Araplardır.

Tefecilik yapan, fahiş faizlerle verdikleri paraları ödeyemeyen kişilerin; kızlarına, karılarına el koyup pazarlayan insafsız ve ahlaksız Arap egemenlerin eline düşmesinden korkan Araplar, yeni doğan kızlarını elleriyle gömerek bu akıbetten koruduklarını zannederlerdi.

O Çağlar’da Türkler kızlarına, hatunlarına değer veren, onları önemseyen, insan yerine koyan tek Tanrılı dine mensup bir milletti. Ve insan hakları açısından çağdaş kültürün örneklerini vermiş ender uluslardandı. Bu açıdan bakıldığında Türklerin insanlık ve medeniyet adına Araplardan öğrendikleri hiç bir şey yoktur!

Bugünün ham, yobaz taifesi Arap Kültür’ünü, Arap örf ve adetleri din sanıyor!”

Kaynak:Özkan TÜRKMEN

This entry was posted in HAYATIN İÇİNDEN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *