Demografik dinamit Türkiye’nin kucağındadır * 4 milyonu aşkın Suriyelinin kapakları açılan etnik barajdan boşalan demografik sel misali bütün Türkiye’yi kaplamasını aynılaştırmak, akıl ve izan tutulmasından başka türlü tanımlanamaz.

Cumhuriyet 02 Ekim 2018 Salı
Olaylar Ve Görüşler

Demografik dinamit Türkiye’nin kucağındadır

Babam, kısadan önü alınabilecekken ihmal nedeniyle ölümcül sonuçlara yol açan hastalıklar için,” “Dirhem ile girer batman ile çıkmaz” derdi. Benzetme, kişisel sağlık açısından olduğu kadar toplumsal sağlık açısından da geçerlidir. 

Bireysel aymazlığın ceremesini bireyler çeker, toplumsal aymazlığın faturası ise tekmil millete çıkar. Bugünümüz ve yarınımızı emanet ettiğimiz siyasi iktidarların hataları toplumsal geleceğimizin külliyen kaybedilmesine yol açabilir. Hatanın büyüklüğü hali ise tarih sahnesini ebediyyen terk etmeye kadar gidebilir. Ülkenin ve milletin kaderi, tarih bilinci ve yönetim ehliyetinden yoksun kimi idarecilerin keyfiliğine bırakılmışsa, çöküş kaçınılmaz demektir. 

Stratejide yapılan hataları taktikle düzeltmenin imkânsızlığını tarih bize göstermektedir. Sözü daha fazla uzatmadan yakın geçmişte, “Stratejik Derinlik” makyajıyla pazarlanan “Stratejik Cinnet” in faturasını, batman ve dirhem üzerinden ele almanın zamanıdır. 
Çizilen pembe tabloların, köpürtülen hayallerin, yükseltilen beklentilerin, Şam’da Emevi Camisi’nde kılınacak cuma namazının erken alınıp, tazelenmeyen aptestinin Türk milletine maliyeti hiç kuşkusuz bu yazının boyutlarının çok ötesindedir. 

Mantıksal içerikten yoksun tekrarların, uluslararası güç denklemini ve ülke gerçekliğini dikkate almayan anlamsız vurguların, bazı dönemler kitleler üzerinde toplu hipnoz etkisi yarattığını tarih bize göstermektedir.

Şam’da cuma namazı 
Nasreddin Hoca’ nın tantanacılarca iç edilen yorganı misali, Şam’ da cuma namazı hayaliyle başlayan uzun rüyanın sabahının gerçekliği, 4 milyonu aşkın Suriyelinin Türkiye’nin kentine, köyüne, dağına, ovasına yayılmış olmasıdır! 

Toplumsal huzur, ülke güvenliği, hukuk düzeni, demokratik rejim ve gelecek açısından ağır sorunlara yol açması kaçınılmaz bir demografik dinamit ne yazık ki Türkiye’nin kucağındadır! Daha vahimi, Türkiye’nin, her an patlamaya (patlatılmaya) hazır bu demografik dinamiti zararsız hale getirecek devlet aklından yoksun bir görüntü vermesidir! 

Buraya kadar yazdıklarımızı özetleyelim: Türkiye’nin Suriye’ye yönelik stratejik cinneti, akıl ve gerçeklik dışı bir siyasal şizofreninin kaçınılmaz sonucudur. Şark Meselesinin (Doğu Sorunu ) güncellenmişi olan BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) ise oyun kurucu emperyal aklın stratejik atağıdır. 

Türkiye’nin toplumsal dengelerini, uluslaşma sürecini, güvenlik ve huzurunu paramparça edecek dört milyonu aşkın Suriyelinin Türkiye’ye yığılmasının kamuoyuna onaylatılması, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medineye hicreti ve ensar- muhacirin söylemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Tarihten hiç kuşkusuz ders alınmalıdır. Fakat tarihte yaşananların, dönemin koşulları, tarafların konumları ve talepleri, sosyoekonomik yapı, sebep sonuç ilişkisi göz önüne alınmadan birebir tekrarını beklemek bilim ve mantıkdışı bir haldir. 

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (MS 570-633 ) döneminde Mekke’nin nüfusu 25 bin, Medine’nin nüfusu 10 bin civarındadır. Hz. Muhammed’in ardından Mekke’den Medine’ye hicret etmek zorunda kalan Müslümanların (muhacirin) sayısı yaklaşık 186 kişidir. 
Bu kadar az sayıdaki muhacirin, yeni göçtükleri kentin dengelerini altüst etmeleri şöyle dursun, ekonomik ve sosyal hayatın gelişmesine ciddi katkıları olmuştur. Üstelik Mekke ahalisi de Medine ahalisi de aynı dil ve etnisiteden gelmekte, Arapça konuşmaktadırlar! Bu nedenle her iki taraf açısından bir olumsuzluk yaşanmadan kolaylıkla uyum sağlanmıştır.

Akıl ve İzan tutulması 
Hz. Muhammed’in M.S. 622 yılındaki hicreti ile 4 milyonu aşkın Suriyelinin kapakları açılan etnik barajdan boşalan demografik sel misali bütün Türkiye’yi kaplamasını aynılaştırmak, akıl ve izan tutulmasından başka türlü tanımlanamaz. Hukuken, mülteci ve göçmen olarak tanımlanamayacak 4 milyonu aşkın homojen bir etnisite, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, siyasal dengelerini altüst etme potansiyeli taşıyan demografik bir dinamit olarak önümüzdedir. Siyasal Kürtçü etnik kalkışmanın ağır maliyeti ortada iken siyasal Arapçı yeni bir kalkışmanın Türkiye’ye olası maliyetini tahmin etmek zor değildir. Cumhuriyetin çok zengin hukuksal, bürokratik, diplomatik, askeri potansiyeli yok edilip bu zor coğrafyada ülke ve millet olarak var olabilmenin olmazsa olmazı olan devlet aklı bir tarafa atıldığında neler yaşanacaksa onlar yaşanmaktadır. 

Stratejik cinnetin yarattığı narkozun etkisi geçtiğinde ortada görülen, 4 milyonu aşkını Suriyeli olmak üzere 8 milyon yabancı ile yol geçen hanına dönmüş, kucağına konulmuş demografik dinamiti nasıl etkisizleştireceği konusunda hiçbir fikri olmayan bir Türkiye manzarasıdır!  

Av. Hüseyin Özbek
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yrd.

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1099793/

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, Bölücü KÜRTÇÜLÜK, BOP, ORTADOĞU ÜLKELERİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *