İRTİCA ve TARİKATLAR* GENELKURMAY’ın SÜLEYMANCILAR RAPORU ; Genelkurmay 14 yıl önce Süleymancıların bin 200 yurt ve 100 bin öğrenciyi İslam devleti hedefiyle örgütlediğini saptamıştı.

2 Aralık 2016

GENELKURMAY’ın SÜLEYMANCILAR RAPORU 

11 öğrencinin yanarak can verdiği Aladağ’daki yurdun Süleymancılarla bağlantısı ortaya çıktı. Genelkurmay 14 yıl önce Süleymancıların bin 200 yurt ve 100 bin öğrenciyi İslam devleti hedefiyle örgütlediğini saptamıştı.

YANGIN SONRASI O RAPOR GÜNDEME GELDİ

Adana’nın Aladağ ilçesinde 11 öğrenci ve bir eğitmenin hayatını kaybettiği yurdun Süleymancıların Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’ne ait olduğu ortaya çıktı. Süleymancılar, ülke çapında Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Federasyonu’na bağlı dernekler aracılığıyla denetimden uzak yurtlar açıyor. Aydınlık’ın yaptığı araştırmaya göre Süleymancılar; Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği adı altında köylere kadar örgütlenmiş durumda. Genelkurmay Başkanlığı’nın 2002 yılının Mayıs ayında yayımladığı “İrticai Örgütlerin Tehdit Değerlendirmesi” adlı raporunda da Süleymancıların Türkiye çapında 800 dernek, 1200 yurt ve pansiyon ile 16 vakıf ve 28 şirket aracılığıyla örgütlendiği ifade ediliyor.

800 DERNEKLERİ VAR

Aydınlık’ın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı’nın “İrticai Örgütlerin Tehdit Değerlendirmesi” adlı raporunda Süleymancıların nihai hedefi “kendi görüşleri ile şekillenmiş İslam devletidir” diye ifade ediliyor.

Rapor Süleymancıların 1966 yılından beri dernekler aracılığıyla örgütlendiğini şu ifadelerle saptıyor: 1966 yılı Ocak ayında, İstanbul’da üç kurucu derneğin bir araya gelmesiyle Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Dernekleri Federasyonu hayata geçirilmiştir. Kur’an kursu açma yetkisinin Diyanet’te olduğundan bahisle devamlı takibata uğrayan teşkilat mensupları, 1971 yılına kadar tartışmalı bir şekilde faaliyetlerine devam etmişlerse de bu tarihten itibaren faaliyetlerini “Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği” adı altındaki dernekler vasıtasıyla sürdürmüşlerdir.

Süleymancı kesim, dernekler yasasından istifadeyle yurt çapında geniş bir organizasyon kurmak suretiyle halkla bütünleşerek gerçek manada Diyanet hizmetinin ancak kendi mensupları vasıtasıyla verilebileceği telkinine dayalı bir hareket tarzı benimsemiştir.

100 BİN CİVARINDA ÖĞRENCİ

Süleymancılar, yaklaşık 800 dernek, bu derneklerce faaliyete geçirilen 1200 yurt ve pansiyon ile 16 vakıf ve 28 şirketle yurt içinde ve yurt dışında organize olmuşlardır. Teşkilatın, kurs ve okul talebelerine yardım dernekleri bünyesinde 100 bin civarında öğrencisi olduğu değerlendirilmektedir.

Raporda Süleymancıların İslam devletine ulaşmak için attıkları adımlar da sıralanıyor: Yurt çapında kurulmuş cami ve Kuran kursu derneklerini ele geçirme, uygun ortam buldukları her beldede statüleri aynı olan, yurt ve okul talebelerine yardım derneği ve tahsil çağındaki talebelere yardım dernekleri adı altında dernekler açma, kurulan bu dernekleri bir çatı altında toplama.

‘YASAL BOŞLUKLARI DEĞERLENDİREREK’

Genelkurmay Başkanlığı’nın DSP, MHP, ANAP iktidarı sırasında hazırladığı rapor “İrtica ile mücadele uygulamaları çerçevesinde hükümetin, ilköğretim öğrencilerinin özel yurtlarda barınmayacağı ve kuran kurslarının denetim altına alınması kararları nedeniyle, yasal boşlukları değerlendirerek taban genişletme faaliyetlerini sürdüreceği” değerlendirmesine de yer veriyor.

Genelkurmay’ın Süleymancılar raporu

This entry was posted in DİN-İNANÇ, İrtica, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, YOBAZLIK - GERİCİLİK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *