İRTİCA – TARİKATLAR *** Süleymancıların camisi ayrıdır. Atatürk’ten ve Türklerden nefret ederler Süleymancılar adını Süleyman Hilmi Tunahan’ın adından alır.

10 Nisan 2018
Zahide Uçar

Süleymancıların camisi ayrıdır.
Atatürk’ten ve Türklerden nefret ederler

Süleymancılar adını Süleyman Hilmi Tunahan’ın adından alır.Süleyman Hilmi Tunahan Nakşi şeyhidir. 1959 yılında vefat ettiğinde, yerine kimseyi bırakmamıştır.

Tarikat anlayışına göre velayet bitmiştir. O tarihten sonra Süleymancılık cemaate dönüşmüştür. Süleymancılık Antalya bölgesinde çok etkilidir. Antalya’da Süleymancıların desteğini almayan siyasetçi seçim kazanamaz.

Köylüler, ilkokuldan sonra çocuklarını Süleymancıların yurduna teslim eder. Çünkü başka türlü okutma imkanları yoktur.Süleymancılar, seçim dönemlerinde siyasi partilerle pazarlık eder, oylarını paraya dönüştürür.

Kurban bayramı öncesi esnafı tek tek gezip kurban sözü alırlar.Aslında, vermeye mecbur bırakırlar.Tanık olduğum bir olayı aktarayım:

Süleymancıların yurdunda yetişmiş bir esnafa bir kurban yazdılar. Esnaf kurban parasını verdi.Belli bir süre sonra kurban parasını vermedin diyerek gene aldılar.Esnaf “lanet olsun” deyip gene verdi.Ve aynı kurbanın parasını üçüncü defa istemeye kalkınca, esnaf kafayı sıyırdı.

Süleymancıların camisi ayrıdır.Süleymancı olmayan imamın arkasında namaz kılmazlar.Bu bölgede bir cenazeniz olup, Süleymancı hocaların eline düşenlerin vay haline.

Ellerinde hesap makinesi, ölenin namaz borcu hesaplanır.Sizlere şaka gibi gelebilir ama, maalesef gerçekleri yazıyorum.Diyelim ki ölen kişi 60 yaşında. Ölen kişi hiç namaz kılmamış gibi, 53 yıl 365 ile çarpılır.Çıkan gün sayısı 5 ile çarpılır. Çıkan rakam, her vakit namaz için kendi biçtikleri TL miktarıyla çarpılır ve sonuç cenaze yakınının eline tutuşturulur.Ve o miktar para tahsil edilir. Yani, Allahlığa soyunarak, şirk üzerinden din satıyorlar.

Süleymancıların lideri Ahmet Arif Denizolgun bu yıl, Eylül ayı başında vefat etti.Kız çocuklarının okutulmasını tasvip etmediği söyleniyor.

Denizolgun Ulaştırma Bakanlığı yapmıştır.Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümü mezunudur. Aynı zamanda Colombia Üniversitesi İş İdaresi Bölümü mezunudur.

Bunlar kendileri en iyi okullarda, AB-D’de okurlar. Çocuklarını okuturlar.
Bağlılarına da; “çocuklarınızı okutmayın” derler.

ABD adına etki ajanlığı yapan bir ABD ajanı itirafında ne diyordu?

“Bütün Anadolu’yu gezip, Köy Enstitüleri aleyhinde anti propaganda yaptık. Çünkü 2000 yıllarına gelindiğinde Türkiye’nin genç nüfusu büyüyecek. Köy enstitüleri dursaydı, bu gençliğin alacağı eğitim ülkemizin çıkarları açısından tehlikeli olurdu.”

Türk Milleti, cehaleti öğütleyen, Türklerin din anlayışı olan Maturidiliğe karşı ılımlı islamı, yani Selefiliği savunan, Atatürk düşmanlığı yapan kim varsa, o kişi veya oluşumlara şüphe ile bakmalıdır. Çünkü, bir devlet veya devletler adına etki ajanlığı görevi yapma olasılığı çok yüksektir.

Ve Süleymancı yurtlarında Atatürk düşmanlığı aşılanır. Süleymancılar Atatürk’ü asla sevmez.

Süleymancılar FETÖ sonrası, sadece yurt değil, okul da yapmaya soyundular.
Emperyalizm, kullandığı maşayı deşifre ederken, yerine mutlaka yenilerini de ikame etmiştir.

Bu yazıdan sonra, tarikatlar hakkında seri yazılarımı devam ettireceğim. Çünkü tarikatlar bu ülkeye karşı kullanılan Truva atları haline gelmiştir.

https://www.gazeteinsan.com/din/suleymancilarin-camisi-ayridir-ataturkten-turklerden-nefret-ederler/
This entry was posted in DİN-İNANÇ, İrtica, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, YOBAZLIK - GERİCİLİK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *