DEVLET DENETLEME KURULUNUN YETKİLERİ !!!

Değerli avukat A.Erdem Akyüz toplumun gözünden kaçırılan çok önemli bir yasa değişikliğini dikkatimize getirmiş . Sadece Barolara değil , Sendikalara , Derneklere , meslek kurumlarına ve TSK’ya da rahmet olsun. DEVLET DENETLEME KURULU dediğimiz şey SARAY’ın başka bir ifade şeklidir. Bundan öte görevini olması gerektiği gibi yapan ama iktidarın isteklerine uygun davranmayan hiç bir kurum ve kuruluşun ve yanlış dönen tekere çomak sokacak olan namuslu ve liyakatli görevlinin hiçbir güvencesi olmayacaktır.

Naci Kaptan

BAROLARA VE ADALETE BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Resmi Gazete’de iki gün önce yayınlanan 5. Numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile; tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Buralara tüm BARO’lar ile Barolar Birliği girmektedir), her düzeydeki işçi ve meslek kurluşları (buraya Sendikalar, Dernekler girmektedir), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kuruluşları’nda; Devlet Denetleme Kurulu’nun her türlü denetimi yapacağı, görevi başında kalmasında sakınca gördiğü her kademedeki kişiyi görevden uzaklaştırabileceği yetkisi verilmiştir. Ancak hiç bir ses çıkmamıştır.
ALOOO, sesim geliyor mu?

Av.A.Erdem Akyüz

This entry was posted in FAŞİZM, HUKUK-YARGI-ADALET, TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *