EMPERYALİZM * İngiltere üzerinden ortak operasyon mu?

 

Bülent Esinoğlu
bulentesinoglu@gmail.com
16.03.2018

İngiltere üzerinden ortak operasyon mu?

Rus askeri istihbaratında Albay iken, İngilizlerin kendi saflarına kattığı Sergey Skripal’ın İngiltere’de zehirlenmiş olması, İngiltere, Amerika, Almanya ve Fransa’nın birlikte davranmasının bahanesi oldu.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın, yıllardır kendilerinin uyguladığı provokasyon modellerinin, kendilerine karşı kullanılmasına çok kızmışlar.

İngiltere’nin iddiası; Sergey’i Rusların zehirlediği yönündedir. Diyelim ki, İngiltere’nin iddiası doğrudur. İstihbarat savaşlarında ölenlerin çetelesi mi tutuluyordu da, İngilizlere çalışan Rus’un çetelesi tutulsun.

Mesele istihbarat savaşında zehirlenen Sergey meselesi değildir. Parçalanmaya yüz tuttuğu söylenen Atlantik Cephesi ittifakında safların yeniden sıklaştırılması çalışmasıdır. Dış dünyayı takip edenler bilir; Avrupa ve Amerika arasından giderek yükselen çıkar ayrışmasının dünyaya verdiği “zafiyet görüntüsü” hiç de öyle yabana atılır gibi değildir.

Adı geçen ülkeler şimdilik bu görüntünün yararlı bir görüntü olmadığı kanaatindedirler. Bu görüntüyü değiştirmek ve dünya aleme “biz sizin sandığınız gibi ayrışmıyoruz” mesajını veriyorlar.

Oysa gerçek hiç de böyle değildir.

Almanya ve ABD arasındaki çıkar çelişkileri; hiç de öyle istihbaratçının zehirlenmesi işine birlikte karşı çıkarak çözülebilecek bir düzeyde değildir. Alman siyasetçiler ABD talimatlarına uymaya devam etse de; Rusya’ya mal satamayan orta büyüklükteki Alman şirketlerinin sıkıntısı hat safhadadır.

Zaten günümüzün “başat çelişkisi” tekelci sermaye ve orta boy şirketler arasındadır. Gelir dağılımının aşırı bozulmanın nedeni de tekelci sermayenin piyasa kurallarını belirliyor olmasında kaynaklanır.

ABD derin devleti, yani çokuluslu şirketlerin çıkarlarını koruyan örgütlenme işe el koydukça, bu tür çıkışları ABD’den beklemek gerekir.

Lakin eskiden olduğu kadar, bu tür provokasyonlar ve ardında çok uluslu medyanın yaygarası, artık dünyayı eskisi gibi etkilemiyor. Dünya artık ABD yönlendirmesiyle şekil almıyor.

ABD ve İngiltere gibi ülkelerin oynadığı oyuncaklar, çok oynandığı için bozulmuştur. Ulus devletlerin başındakiler anladılar ki, ABD’nin talimatları ilanihaye uygulanamaz. Uygularsan senide götürürler. ABD ile gelenler ABD ile giderler. Bu sistem deşifre oldu.

Şimdi üniter ulus devletlerin dönemi dünyayı etkileyecektir.

İran, Rusya ve Türkiye birlikteliği Amerika’yı korkutan gelişmelerdir. Böyle gelişmeleri durdurmak için kendini görevli saymaktadır. Bu birliktelik, ulus devletlerin Amerika’ya direnme modelidir. Çokuluslu şirketlerin ulus devletleri dağıtma planlarını bozacak niteliktedir.

Sergey Skripal’ın canı cehenneme…

Ancak bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. ABD’ye bile ey ABD diyen Almanya’ya Ey Almanya diyenlerin siz hiç Ey İngiltere dediğini işittiniz mi?

16.3.2018,

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *