Akıl Fikir yazıları * EMPERYALİZM İSLAM ÜLKELERİNE CEHALETİ DAYATIYOR *** Emperyalizm cehaleti destekliyor. Yeşil kuşak teorisi ile bir islam ülkesi olan Türkiyeyi kuşatıyor.Ilımlı islam yaratıyor. Cihata destek veriyor.Türkiye cumhuriyetinde cihat müfredata dahil ediliyor.Amerika İslam dünyasının aydınlanmaya, bilime ulaşmasını engelliyor.

Prof.Dr.Coşkun Özdemir
18.08.2017

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Barselonadaki terörü, şiddetle, kınıyoruz.İsterseniz bin kere milyon defa kınayın.
Bu terör bu şiddet devam edecektir. Çünkü böyle bir dünya yaratıyorsunuz.

Emperyalizm cehaleti destekliyor. Yeşil kuşak teorisi ile bir islam ülkesi olan Türkiyeyi kuşatıyor. Ilımlı islam yaratıyor. Cihata destek veriyor.Türkiye cumhuriyetinde cihat müfredata dahil ediliyor.Amerika İslam dünyasının aydınlanmaya, bilime ulaşmasını engelliyor.Sömürüyü daha kolay, daha rahat yapabilmek için.Eyleme geçen din değil, cehalettir Birleşmiş Milletlerin bütün dünyada yaygınlaşan cehaletin, bağnaz dinciliğin yarattığı dehşete karşı etkili akılcı bir önlem düşündüğünü gördünüz mü?

Bu dehşetin bu terörün,bu bağnazlığın kaynağı cehalettir. Toplumların özellikle islam dünyasının , aydınlanmadan uzak oluşudur.Bu cehalet bir taraftan sizin, emperyalizmin daha kolay sömürü yapmanızı sağlıyorsa öte yandan şiddeti terörü dehşeti yaratıyor. Bunu görmemek mümkün mü? .

Hiç bir şey eyleme başvuran cehalet kadar korkunç değildir.Birleşmiş milletler eğer barıştan huzurdan adaletten yana ise tüm dünyada cehalete karşı harekete geçmeli, mücadele vermelidir.Devletlerin iç işlerine, politikalarına müdahale etmekten hemen vazgeçmeli o devletlerin cehaletle, bağnazlıkla mücadelesinde işbirliği yapmalıdır.

Işıd,Deaş bir terör ve cihat örgütüdür.Batı dünyasından ona küçümsenemeyecek katılım var.Batı dünyası batı uygarlığı da ruh sağlığı bozuk, akıl sağlığından yoksun insanlar barındırıyor.Hristiyan dünyasının da bir terapiye, rehabilitasyona ihtiyacı var.Ama herşeyden önce laik , hümanist,insancıl, aydınlanmacı bir eğitim Triliyonlar Müslümanlar birbirini öldürsünler diye silaha harcanırken bir evrensel eğitim projesi gerçekleştirilemez mi?.

Şu güzel yurdumuzdaki şiddete yol açan ayrışmaya, kutuplaşmaya bakın.Kadınlara tekme atan,yalnız sokağa çıkmasın ,kahkaha atmasın,nişanlılar el ele tutmasın ,saçını göstermesin diyen bağnazlıklar, dinbazlıklar süregeliyor.Bunlara elbirliği ile yönetimde yer alanlarla birlikte karşı durulmazsa şiddet, çatışma artacaktır.

Akıl, bilim ve aydınanma hedefli eğitim başlıca yoksunluğumuz ve ihtiyacımızdır.Büyükler büyüğü Atatürk bu yoksunluğumuzu nasıl görmüş ve bu ülkeyi akla bilime taşımak için her türlü tedbiri almış,cumhuriyet devrimlerini gerçekleştirmiştir.Onu izleyenlerin bu devrimlerin vazgeçilmezliğini görememeleri, algılayamamaları bu millet adına büyük talihsizliktir.

Umarım bu dünyada olup bitenlerden yöneticiler de ders almayı başaracak ve doğru yolu, çıkar yolu bulacaklardır.

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, DİN-İNANÇ, EĞİTİM, FAŞİZM, YOBAZLIK - GERİCİLİK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *