unutturulan gerçek Türk – Kürt soydaşlığı

Lale Gurman
lale.gurman@gmail.com 
10. August 2017
Türklerin Tarih Boyunca Karşılaştığı En Ahlaksız Teklif

Cengiz Özakıncı

Değerli dostlar,

Özakıncı’nın araştırmalarına göre,”Bizans İmparatoru Konstantin Porfirogenetos 948-952 yıllarında yazmış olduğu Devlet Yönetimi (De Thematibus) kitabında o günlerde Karadeniz’in kuzeyinden batıya doğru akarak Macaristan topraklarına yerleşen yedi Türk boyundan bahseder”.

“Bin yıl önce yazılmış olan bu kitapta boylardan birinin adı, “Kürt Kürmet”...

“Türklerin yurdu Türkiya’nın kralı Geza”…

“Tarihte adı Türkiya olan ilk devlet 1923’de kurulan ve ilk yıllarda adı “Türkiya Cumhuriyeti” olarak yazılan şimdiki devletimiz değildi. Tarihte adı “Türkiya” olan ilk devlet, bundan 1000 yıl önce, birinin adı Kürt Kürmet olan 7 Türk boyu tarafından Balkanlar’da kurulmuştu”.

“1923’den önce Encyclopedia Britannica Kürtlerin Turan kökenli olduğunu yazarken Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bu gerçeği kendi resmi tarih tezleri doğrultusunda değiştirdiler, Türklerle Kürtlerin soydaş olmadıklarını, Kürtlerin Turani değil, Hint-Ari ırkından olduklarını, Ermenilerin de Hint-Ari ırkından olduğunu, Kürtlerle Ermenilerin ırkdaşlıkla birleşip Türkleri ırksal düşman belleyerek Türkiye’ye karşı savaşmaları gerektiğini şırınga edecekti”.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni eşit yurttaş temsilinden uzaklaştırıp “etnik temsil”e dönüştürmeyi amaçlayan etnik ayrılıkçı akımlar, gerilikçidir. Yurttaşlığın ortadan kaldırılması demek olan “etnik temsil”i, sanki yurttaşlığın ta kendisiymiş gibi yutturmaya çalışarak uyduruk, “anayasal vatandaşlık” kavramı altında savunmak ve bunu terörle dayatmak, son yüzyılın en büyük siyasi dalaveresidir ve Türklerin tarih boyunca karşılaştığı en “ahlaksız teklif” budur.”

“İki dünya savaşında ve son çeyrek yüzyılda, devletlerin ırka dayandırılması ve toplumların ırklara ayrıştırılmasının kişi soyu için nasıl kanlı sonuçlara yol açtığı unutulabilir mi?”

“Unutmak da unutturmak da ihanettir”…

Paylaşılması dileğiyle,

Lâle Gürman

This entry was posted in Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *