DURUM ÖZETİ * Bunlar böyle doğmadı.Sizler gibi aydınlanmacı evlerde büyümedi. Zihinleri doğmalarla sınırlandı.Toprakağaları, köy ağaları politikacılarla işbirliği yaparak halkı eğitimdem akıldan bilimden yoksun bırakıp birey olmalarını önledi Soru sormaları engellendi

This entry was posted in İrtica, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *