Erdoğan bugünkü sözlerinin ucunun kime dokunduğunu biliyor mu

Odatv.com
Kerem Çalışkan

Erdoğan bugün Saray’da düzenlenen TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) ödül töreninde konuştu. Sanki 15 yıldır FETÖ’cüleri devletin tüm kurumlarına yerleştiren bizzat kendisi değilmiş gibi, yine FETÖ’cülere verdi veriştirdi

Sanırsın FETÖ’cüler onbinler halinde gelip Erdoğan’dan habersiz gizli gizli devlete, TÜBİTAK’a, yargıya, eğitime, orduya vs.. sızdılar…

Sanırsın FETÖ’cüler Erdoğan’dan habersiz YAŞ toplantılarına katılıp Atatürkçü subayları tasfiye ederek kendi generallerini adım adım TSK’ya yerleştirdiler…

Sanırsın FETÖ’cüler, yandaş yazarlar daha önce açıkça yazdığı halde, MİT’e daha önce raporlar gittiği halde Erdoğan’dan habersiz 15 Temmuz darbesini tezgahladılar…

Erdoğan bunlarla da yetinmedi, darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin bombalanmasıyla Osmanlı Meclis-i Mebusanın kapatılmasının aynı şey olduğunu vurguladı.

Erdoğan şöyle dedi:

“FETÖ’nün Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalamasıyla Osmanlı Meclis-i Mebusanın kapatılması aynı şeydir. Aynı amaca yöneliktir. Orada bir fark yok. Her ikisi de milli iradenin tecelligahı olan bu kurumları işlemez hale getirerek ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmektedir.”

Doğrusu Erdoğan’ın Meclis’e böyle sahip çıkması gözyaşartıcı…

Sanırsın şimdi Anayasa değişikliği ile ‘milli egemenliği’ Meclis’ten alıp hooop Saray’a devreden Erdoğan değil, belki de FETÖ…

Hadi biraz daha tarih…

Meclisi Mebusan’ı kim ne zaman kapattı?

1876’da askeri darbe ile kurulan Meclisi Mebusan’ı, yani Erdoğan’ın deyimi ile ‘milli iradenin tecelligahı’nı, önce darbecilere anayasa ilanı sözü vererek tahta oturtulan II. Abdülhamit kapattı… 1878’de Rus-Osmanlı savaşını bahane ederek…

Osmanlı Meclisi Mebusanı tam 30 sene kapalı kaldı…

Sonra 1908’de İttihatçı subayların Rumeli’de dağlara çıkıp isyan ederek zorlaması ile 30 sene sonra tekrar açıldı…

Açıldıktan üç ay sonra İstanbul’da bu kez şeriat isteyen 31 Mart ayaklanmacıları (1909) Meclisi Mebusan’ı basarak Meşrutiyet’in kalkmasını, anayasanın iptalini ve tekrar Padişah-Halife-Şeriat sistemine dönülmesini istediler…

Tıpkı günümüzde AKP’lilerin Meclis’i içerden basarak ikinci 31 Mart vakası halinde, Meclis’i işlevsiz hale getirmek istedikleri gibi…

Rumeli’den gelen Hareket Ordusu 31 Mart’ı bastırdı ve Osmanlı Meclisi Mebusanı’nın şerefini ve varlığını kurtardı… Meclis I. Dünya Savaşı boyunca varlığını sürdürdü…

Savaşın sonunda, İstanbul’un İngilizler tarafından 13 Kasım 1918’de işgalinden sonra 1919’da bu kez Damat Ferit İngilizlerin emriyle Osmanlı Meclisi Mebusanı’nı kapatıp dağıttı…

Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi’nden sonra bastırması ile son Osmanlı Meclisi Mebusanı 1920 Ocak ayında İstanbul’da tekrar toplandı..

Son Osmanlı Meclisi Mebusanı ‘Misak-ı Milli’yi’ kabul etmesi üzerine 16 Mart 1920’de İstanbul’u ikinci kez işgal eden İngilizler tarafından işgal edildi. Rauf Bey ve bazı mebuslar tutuklanarak Malta’ya sürüldüler…

İngilizlerin kuklası Padişah Vahdettin Osmanlı Meclisi Mebusanı’nı 11 Nisan 1920’de resmen kapatıp feshetti…

Bunun üzerine Mustafa Kemal Ankara’da ‘Hakimiyet Milletindir’ diyerek 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) açtı…

Böylece ‘Hakimiyet’, yani egemenlik Saray’dan ve padişah’tan alınarak ‘milli iradenin tecelligahı’ olan TBMM’ye geçti…

Şimdi 97 yıl sonra, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılına üç kala, Erdoğan ve arkadaşları TBMM’ye içerden darbe yaparak, egemenliği yeniden Meclis’ten alarak Saray’a taşımak istiyorlar…

Eğer millet, referandumda ‘Evet’ derse, ‘milli iradenin tecelligahı’ artık TBMM değil, Saray olacak…

Böylece FETÖ’cülerin 15 Temmuz’da bombalaması ile Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ikinci kez ‘Gazi’ ünvanı kazanan TBMM, fiilen feshedilecek…

Şimdi Erdoğan’ın deyimiyle Osmanlı Meclisi Mebusanı’nı kapatıp ‘Milli iradeyi’ yok edenleri sayalım:

II. Abdülhamit, Vahdettin, Damat Ferit, İngilizler…

Ve şimdi ‘milli iradenin tecelligahı’ Meclis’in fonksiyonlarını yok ederek devredışı bırakmak isteyenleri sayalım:

1-FETÖ’cüler 2-AKP’liler…

Bu işte bir sakatlık var, ama acaba nerede?..

This entry was posted in FAŞİZM, Fetullah Gülen, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *