BİR YAZI BİR YORUM *** Gladyoyu anlama kılavuzu

From: Sabahattin Gökkaya
Date: 2.02.2017

Değerli okuyucular,

Ülkemizde on yıllardır süregelen istikrarsızlıklar, anormal şekilde seyreden politik çekişmeler, demokrasimizin bir türlü rayına girememesi, toplumsal yapıdaki güvensizlik, halk katmanlarının, cahillikle beraber ahlak düzeylerindeki çöküşler ve son olarak devletin ve milletin adeta intiharı olan anayasa değişikliği ve başkanlık iddiasındaki çabaların süregelmesi.. Attila İlhan, “hemen her ülkeni bir hain kontenjanı vardır, ama Türkiye’de bu oran çok yüksektir.” derdi.

Nedenlerini sıralarsak; Emevi İslam anlayışı dolayısıyla aydınlanmanın geç ve zayıf gelişi, tarikatların olumsuz etkileri, bilim ve teknoloji alanında geç kalınması, cumhuriyet devriminin kısa süre sonra ters yüz edilmesi; bunların hepsinin doğal sonucu olarak, birey olamamış, aklı mantığı hayatına yeterince uygulayamamış, yoksul ve geri kalmış, güdülmeye ve kötü yönlendirilmeye uygun halk yığınları çıkıyor karşımıza. İşte gladyo için çok uygun bir ortam. Bülent Bey’in bir ders notu niteliğindeki Türkçe yazılmış bu açık seçik, anlaşılır makalesi, herkesin bir okuyuşta anlayıp içselleştirebileceği gibi görünüyor.

Gelin görün ki bu iş öyle kolay değil. Ortam uygun değil. İnsanlar okumuyor, yeterince ilgi duymuyor, okusa da bilince yerleştiremiyor, hayatına yön veremiyor. O yetenekten yoksun, seviye çok düşük. Aydın diyebileceklerimizin ise, gladyonun güçlü etkisiyle kafaları karışık, cüzdanlarıyla vicdanları arasında git-gel halindeler. Oysaki normal toplumlarda aydınlar, genellikle millidir, halktan kopuk değillerdir, her fırsatta onları aydınlatırlar. Gladyonun sadece bir kolunun (fetö) toplumun yüz binlercesini nasıl vatan haini haline getirdiği anlaşılıyor olsa gerek. Bu hal, yüzyılımızda milletler arasında benzersiz bir durum, daha doğrusu bir rekordur. Çok acı ve de çok gerçek.

Sabahattin Gökkaya

Bülent Esinoğlu
bulentesinoglu@gmail.com
2 Şubat 2017

Gladyoyu anlama kılavuzu

2.2.2014 Tarihinde gladyo ile ilgili bir yazı yazmıştım. O tarihte henüz Fethullah örgütü bu derece deşifre olmadığı için bazı bilgileri açık istihbarattan okuyarak öğreniyorduk. Ancak halen Gladyo’nun yeterince kavranmadığı kanaatini taşıdığımdan 2.2.2014 tarihli yazımı hiç değiştirmeden aşağıda tekrar yayınlıyorum.

 

Gladyo Cemaatten ibaret değildir

Şimdi bile Gladyoya, gladyo diyemiyorlar.Paralel yapı, dış güçler gibi somut olmayan ifadeler kullanıyorlar.

Nasıl ki, emperyalizme, emperyalizm diyemezler, onun silahlı veya silahsız parçası olan Gladyo’ya, gladyo diyemiyorlar.Bu durumun, çok mantıklı bir açıklaması; Gladyo ile işbirliği yapmış olanlar, gladyo diyemezler.

Öyle bir algı oluşturuldu ki, Gladyo, sadece Cemaatten ibarettir. O da, ABD ile ilişkilendirilmeden…Deşifre edilmiş ve görünen kısmı olarak, Cemaatin, Gladyo’nun verdiği görevleri yaptığı anlaşılmıştır.

Ancak, bu iş bu kadar kolay geçiştirilemez.Gladyo, Cemaatten ibaret değildir.Cemaat, Glaryo’nun dini örgütler içindeki sadece bir parçasıdır.Aslında Gladyo’yu anlatan, dünyada ve ülkemizde birçok kitap vardır.Benim bu kısa yazıda anlatmaya çalışacağım şey; beş maddede, Gladyo’yu anlama kılavuzu diyebileceğimiz, birkaç ana hattın açıklamasından ibarettir.

1-Gladyo’nun beyni ve kumanda merkezi, NATO Karargâhıdır.

2-Amacı; Amerikan çıkarlarını savunmak, bu çıkarlara uygun, devlet ve hükümet yöneticisi yetiştirmek ve işbaşına getirmektir.

3-Normal zamanlarda, ideolojik ve siyasal müdahaleler yapmak, olağan üstü durumlarda ise, provokasyon ve silahlı müdahalelerde bulunmak.Olağanüstü duruma, sıcak bir örnek, Ukrayna’dır.Şimdi Ukrayna’daki, yönetimi değiştirir ve işbaşına Amerikancı veya Batıcı birisini işbaşı yaptırabilirlerse, sonrasına sonra bakacaklardır.

4-En önemli husus ise, yerli elemanların nasıl devşirildiği ve Gladyo’nun Karargâhı ile nasıl işbirliği yaptığıdır.

Bu konu, belki de, bir doktora tezi olabilecek kadar derin konudur.Amerika ve Avrupa’daki istihbarat okullarının eğitim konuları bunlardan oluştuğu anlaşılmaktadır.Böyle okullarda, eğitim gören, Türk yöneticiler, gazeteciler, profesörler, dernek ve sendika yöneticileri, milletvekilleri, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olanlar var.Hatta bazı gazeteci ve yöneticilerin, çocukları da, bu eğitim merkezlerinde, eğitim alarak, Gladyo’nun önemli kişileri haline gelmektedir.Yani Gladyo’nun babadan oğula geçen durumları da var.

5-Gladyo, öyle sadece dini örgütler içinde, örgütlenecek kadar stratejiden yoksun bir örgüt değildir.

Dini örgütler içinden devlete sızmak, daha kolay olduğu için, dini örgütler tarafına, ağırlık vermiş olmaları doğaldır.Ancak bu demek değildir ki, MİT, Ordu, Emniyet içinde yoktur. Zaten MİT, Ordu ve Emniyette örgütlenmeyen bir Gladyo, gladyo değildir.Bu gün, Cemaatin etkin olmasının nedeni de budur.“Cemaate dokunan yanıyor” özdeyişi de buradan çıkmıştır.

MİT, Ordu ve Emniyet’teki Amerikancıların temizlenmesi, Gladyo’nun temizlenmesi anlamına gelir. Örgütlerin içindeki bu Amerikancılar olmasa, Gladyo nasıl etkin olabilir?

Çünkü Gladyo, işlerini kendisi görmez, gördürür.İşini gördüreceği kişi, Amerikancı ve Batıcı olmazsa, nasıl iş gördürecek?

Bu amaç doğrultusunda görev yapmayanları, ya da en azından görevler yapılırken sessiz kalmayanları, Gladyo etkin örgütler içinde istemez.Bazı safların, görevden neden alındıklarını anlayamamaları bundandır.

Zaten devlet içinde, çıkar çelişkilerinin ana zemini budur. Milli hareket edenle, Amerikancı hareket eden arasındaki uyuşmazlıktır.Gladyo’nun resmi/yarı resmi görevlilerini artık anlayabiliyoruz.

Asıl anlaşılmaz olan; ne yaptığını bilmeden, fakat Gladyo’ya hizmet edenlerdir.Kanımca, en çok kullanılanlarda bunlardır.

2.2.2014, bulentesinoglu@gmail.com

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, FAŞİZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *