BAHÇELİ’ye UYARI MEKTUBU

ALPARSLAN Türkeş’in danışmanı ve eski MHP Merkez Karar Kurulu Üyesi Miraç Demirbaş’ın anayasa değişikliği paketi henüz komisyonda görüşülerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yazdığı mektup ortaya çıktı.

Demirbaş’ın Bahçeli’nin yanısıra Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıç- daroğlu’na da yolladığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde iktidar partisi AKP’nin çağrısı ve CHP, MHP ve HDP liderlerinin de buna katılacaklarına dair beyanları ile başlatılmış olan ‘Yeni Anayasa’ başlıklı bir yıkım ittifakı yeniden kurulmuş bulunmaktadır. Anayasa dışı bir operasyonla ‘YOK’ sayılmış olan Haziran 2015 genel seçim sonucuyla esasen milletçe gündemden kaldırılarak tarihin çöplüğüne atılmış olan bu habis ‘BOP’ projesi yeniden sahneye konmuştur !

Bu bir ‘Türk milletine meydan okuma’ halinin ve ‘Türk siyasetinin Türk devletine savaş açması’ eyleminin dik alasıdır! Çok açık bir ‘İç savaş kışkırtıcılığı’ ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkma girişimidir! Aranızdaki bazı küçük görüş ayrılıklarına rağmen her birinizin esas amacı; ABD ve Avrupa Birliği’nin Türkiye üzerindeki plan ve hedeflerinde onların ‘çözüm ortağı’ olmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin omurgasını teşkil eden ilkeleri ve devletin milli üniter ‘Türk devleti’ niteliğini ortadan kaldırmaktır.

Bu eylem ve politikalarınızın tamamı vahim Anayasa ihlalleri olup yürürlükteki Türk kanunlarına göre ‘suç’ teşkil etmektedir. YEMİNİNİZİ ÇİĞNEMEYİN Anayasa’nın Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin ‘and içmesi’ni düzenleyen 81. ve 103. madde hü- kümleriyle yemin metinlerini de- ğiştirmeye yeltenmeniz halinde bu eyleminiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve Türk Anayasası’na sadakat yükümlülüğünüzü reddettiğiniz anlamına gelecektir ki bu durum dahi ‘Meşruiyet’inizi ortadan kaldıracak, mevcut Cumhurbaşkanı’nın “Cumhurbaşkanı” olmak sıfatını ve sizlerin de milletvekilliği statünüzü sona erdirecektir.

ANAYASA’YA GÖRE ÜLKEYİ YÖNETİN Sizleri, ‘Anayasa’yı ortadan kaldırma’ amaçlı ‘Yeni Anayasa’ yapma saplantı- nızdan, ‘Yerel Yönetimleri Güçlendireceğiz’ masalıyla vatan topraklarının bir kısmını PKK’ya devretme niyetinden dönmenizi, dışarıdan gelen direktiflerle ülke yönetmek tarzından vazgeçerek akliselim ile ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre ülkeyi yönetme’ düzenine yönelmenizi bekliyor, ‘Türk’ün devletini ve töresini kimsenin yıkamayacağı’nı hatırlatıyorum!”

This entry was posted in ANAYASA, FAŞİZM, Politika ve Gundem, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *