ERMENİ SORUNU * ALMANYA * 1915 DÜELLOSUNUN GALİBİ TÜRKİYE

1915 DÜELLOSUNUN GALİBİ TÜRKİYE

KADİM ÜLKER / VİYANA

1915 olaylarına ilişkin Viyana’da Türkiye aleyhine söz alanlar, İngiliz Propaganda Bakanlığı’nın “Mavi Kitap” adlı düzemece eserine sığındılar, hiçbir belge sunamadılar. Gerçeklere dayanan Dr. Perinçek ve Dr. Polat ise sempozyuma damgasını vurdular.

Dr. Perinçek ve Dr. Polat’ın tebliğ ve açıklamalarından sonra söz alan Ermenistan’ın Avusturya Büyükelçisi Arman Dr. Kirakossyan ise çarpıcı ifadeler kullandı: “Birinci Dünya Savaşı, emperyalist bir savaştır ve benzeri olaylar günümüzde Ortadoğu’da yaşanmaktadır. Barış için, ülkelerin ilişkilerinin nasıl normalleştirilebileceği konusunda ortak çalışmalar yapalım.”

İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Perinçek ile Dr. Vahap Polat, 1915 olaylarına ilişkin Viyana yakınlarında Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Dr. Erwin Pröll’ün himayesinde gerçekleştirilen uluslararası sempozyuma damgalarını vurdular. “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Kaçış, Sürgün ve Katliam” konulu sempozyum, “Aşağı Avusturya Ülke Araştırmaları” ve “Ludwig Boltzmann Savaş Araştırmaları Enstitüsü” tarafından düzenlendi. Avusturya, 24 Nisan 2015’de hukukdışı parlamento kararıyla asılsız iddiaları tanıdığını ilan etmişti. Sözde Soykırım iddialarının tartışılmasına tahammül edemeyen diaspora ve Erivan’ın Türk tezlerinin de paylaşıldığı akademik bir etkinliğe katılmaları dikkat çekti.

Dr. Perinçek ve Dr. Polat’ın sundukları tebliğ ve yaptıkları açıklamalardan sonra söz alan Ermenistan’ın Avusturya Büyükelçisi Dr. Arman Kirakossyan çarpıcı ifadeler kullandı: “Birinci Dünya Savaşı, emperyalist bir savaştır ve benzeri olaylar günümüzde de Ortadoğu’da yaşanmaktadır. Barış için, ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl normalleştirilebileceği konusunda ortak çalışmalar yapalım.”

“MAVİ KİTAP’A SIĞINDILAR”

Manchester Üniversitesi’nden Dr. Peter Gatrell Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen göç ve göçmenler konusunda açıklamalarda bulunurken, herhangi bir belgeye dayanmadan Ermeni tezlerini savundu. Erivan “Soykırım” Müzesi Müdürü Hayk Demonyan da bir konuşma yaparak, olayların “Ermenilere yapılan bir soykırım olduğunu” dile getirdi. Demonyan, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Chatham House ve İngiliz Propaganda Bakanlığı tarafından Türkiye aleyhine bastırılıp dağıtılan “Mavi Kitap”ı sözde ‘Soykırıma’ delil olarak gösterirken, başka herhangi bir eser veya belge sunamadığı gözlerden kaçmadı. “Mavi Kitap”ın editörü, ünlü İngiliz tarihçi Arnol Toynbee, söz konusu kitabın propaganda amaçlı olduğunu savaş bittikten sonra kabul etmişti. Demonyan, 1915 olaylarında İngiliz ve Alman başkonsoloslarının da Türkiye’yi desteklediklerini iddia etti. Demonyan konuşmasında, “Söz konusu ülkelerin, Kemalistler’in Bolşeviklere olan ilişkisinde açık tavır takınmadıklarını” eleştirdikten sonra, “Türk Ordusu’nun 1950’li yıllara kadar kiliseleri top atışlarında kullandığunu” savundu. Ermenistan’ın Avusturya Büyükelçisi Dr. Arman Kirakossyan daha da ileri giderek “Ermeni Sokırımı’nın Yahudi Soykırımı’nın öncüsü” olduğunu iddia etti. Kirakossyan,“Almanya ve Avusturya’nın ‘soykırım’daki tarihsel sorumluluklarını meclislerinde kabul ederek yerine getirmişlerdir” dedi. Cambrige Üniversitesi’nden Dr. Naures Atto da, Ermeni tezlerini savunan bir konuşma yaptı. Tarihçi olmadığını ifade ederek konuşmasına başlayan Atto da, güncel haber ve yorumlardan yola çıkarak Müslüman ve Türk nüfusu katliamcılıkla itham etti.

PERİNÇEK VE POLAT, TÜRK TEZLERİNİ SAVUNDU

Ermeni tezlerine yanıt niteliğindeki Dr. Mehmet Perinçek’in “Rus Arşivleri’nde ve Uluslararası Mahkeme Kararları’nda 1915 Olayları” üzerine yaptığı sunum ile Viyana’da doktora yapan Polat’ın “Türk Elitleri ve Ermeni Meselesi – Soykırım mı, İsyanın bastırılması mı” tebliği yoğun ilgiyle karşılandı.

Belgelere ve mahkeme kararlarına dayanan bir konuşma yapan Dr. Mehmet Perinçek, AİHM’nin Doğu Perinçek – İsviçre Davası Kararı’nın 1915 olaylarına ilişkin ne anlama geldiğini özetledi. Konuşmasında Rus Devlet Arşivleri’nde yapmış olduğu çalışmalara atıfta bulunarak, “Sevk ve İskan Kanunu’nu iyi anlamak gerektiğini, AİHM Kararları uyarınca, 1915 olaylarının Yahudi Soykırımı ile karşılaştırılamayacağını” ifade etti. Dr. Perinçek, “Ermeni nüfusunun büyük bir bölümünün, Taşnak Partisi önderliğinde Avrupalı emperyalist devletleri ve Çarlık Rusyası ile birlikte hareket ettiği belgelerle kanıtlanmaktadır” dedi. “Büyük Ermenistan hayali ile Taşnak çetelerinin Müslümanlara karşı katliamlara giriştikleri  ve demografik yapıyı bozmak istedikleri, bölgedeki Rus komutanlarının ‘çok gizli’ ibareli belge ve raporlarında yer almaktadır” ifadesini kullanan Perinçek, Ermeni ve Rus asıllı yetkililerin Türkiye’nin tezlerini savunan resmi belgelerinden örnekler verdi. Soru-cevap bölümünde Ermenistan Büyükelçisi Dr. Arman Kirakossian tekrar söz aldı. Çarpıcı ifadeler kullanan Dr. Kirakossyan, “Eski yaraları tekrar tekrar dile getirmenin yararı yoktur.  Günümüzde emperyalistlerin Ortadoğu’da oynadıkları oyunlar gibi, bu tür olayların gelecekte de tekrarlanmaması için çalışmalar yapılması gerekiyor. Barış istiyoruz” dedi. Açılış konuşmasında Yahudi Soykırımı ile 1915 olaylarını karşılaştıran Büyükelçi, Dr. Perinçek’in konuşmasından sonra “Birinci Dünya Savaşı, emperyalist bir savaştır ve benzeri olaylar günümüzde de Ortadoğu’da yaşanmaktadır. Barış için, ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl normalleştirilebileceği konusunda ortak çalışmalar yapalım” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Araştırmacı Dr. Vahap Polat, Ermeni meselesi konusunda Türk tezlerini ve günümüz Türkiyesi’nde konunun çeşitli çevreler tarafından nasıl değerlendirildiğini özetledi.

Dr. Polat’ın konuşması sonrasında provokasyonlara, sözlü sataşmalara maruz kalması salonda bulunanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Salzburg Üniversitesinde öğretim görevilisi olan Dr. Vahap Polat’ın konuşmasında, Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Pekin ve Ermeni Patriki’nin birlik ve beraberlik mesajını okuması üzerine salonda provokasyonlar yapmak isteyenler şaşkınlık yaşadılar. Provokasyonlara müdahale eden moderatör Dr. Benedikter: “Öncelikle Dr. Vahap Polat’ın yazmış olduğu tezleri ve yapmış olduğu çalışmları araştırın sonra konuşun” dedi. Diasporanın sözcülüğünü yapan radikal Ermeni temsilcilerin akşam yemeğine katılmadıkları gözlemlendi.

1915 olaylarına ilişkin karşıt tezlerin savunulduğu Amstetten Uluslarlarası Sempozyumu’ndaki tebliğler, dünyaca ünlü Cambridge Üniversitesi’nin resmi yayınevi tarafından yayımlanarak araştırmacıların hizmetine sunulacak.

This entry was posted in EMPERYALİZM, ERMENİ SORUNU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *