FAŞİZMİN AYAK SESLERİ *** Hukuksuzluğa kılıf icraatlar, yasalar…Cemaate verilmiş ağırlıklı yargı, polis güçlerinin kullanılmasının; Liderlik otoriterleşmesine oturtulan İktidarlarına da yönelik olumsuz sonuçlarının artması, en çok da 17 Aralık süreci, yolsuzluklar odaklı siyasal patlamada, keskin yol ayırımına, yetmedi

cumhuriyet.com.tr
Şükran Soner
soner@cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2016 Cumartesi

Hukuksuzluğa kılıf icraatlar, yasalar…

Çalışkanlığı, iş bitiriciliği ile övünülen başbakanımız, yeri geldikçe uzun konuşmaları sevmediğinin altını çiziyor. Birkaç cümlecik açıklamalarının içinde pek çok yeni yasal düzenlemeyi, Hükümetin öncelikli icraatları, projelerini özetleyiveriyor. En çok altını çizdiği, doğal olarak muhalefetin “hukukun guguk yapıldığı itirafı olarak” değerlendirdiği açıklamalaında.. Hükümetlerinin önceliğinin Cumhurbaşkanlığı’nın seçimleri ile doğmuş fiili durumla uyumlu anayasal, yasal değişikliklerin hızla yapılacağı sözünü veriyor..

Hak-hukuka dayalı engellerin, nasıl da geçmiş dönemlerden daha kolay, hızla ortadan kaldırılabileceğinin önemli kimi ipuçları ortaya çıkıyor.. İlk açıklamalar tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her gün birkaç etkinlik gerekçelendirilerek yaptığı uzun konuşmaların içinde yer alıyor. Kimi Hükümet, AKP sözcüsü, yandaş kurum, kadrolar açıklamalarıyla desteklenerek, medyada pazarlanan parlak gerekçelendirmelerle birlikte kamuoyuna yönelik ısındırma, parlatma turları çok da uzatılmadan, yasal değişiklik zorunluluğu olan konuların taslakları pat diye Meclis gündemine alınarak, muhalefetten gelen itirazlar ne olursa olsun hızla yasallaştırıveriliyor..

Bir tek dokunulmazlıkların kaldırılmasında Cumhurbaşkanlığı imzasının atılmasının geciktirildiğine tanık oluvermiştik ki.. Öncelikle yargıçlar ve savcılar kararnamesinin yürürlüğe sokulması ile işlerin sağlama alınmasının gözetildiğini sonradan öğrenmiş olduk…

Her neyse çiçeği burnunda yeni Hükümetin “Yap-şak” buyruklu Cumhurbaşkanlığı ile olan istenen fiili durumlara hukuksal uyumluluk sağlayacak yasal düzen değişikliklerinde ancak kendi kıracağı hız rekorları ile yarışacağını öğrenmiş olduk.. Cemaatle uyumlu İktidar dönemi ortaklıklarında, AKP’nin 12 Eylül referandumu ile hızlandırılan en yaşamsal alanının yargı gücünün ele geçirilmesi operasyonlarının aracı AKP’nin torba anayasal değişikliklerinin, 12 Eylülü’nün referandumu sonrasından şunun şurasında kaç yıl geçti ki?

Bugünkü çok ağır otoriterleşmiş İktidarları gücünün ele geçirilmesinde haksızlık, hukuksuzluklarda suyu çıkmış yargı icraatlarının tümü için, baştan tam destek, sonra suçu tümü ile Cemaate yıkma atakları ile elde edilmiş sonuçlar ortada..

Baştan Cemaate verilmiş ağırlıklı yargı, polis güçlerinin kullanılmasının; Liderlik otoriterleşmesine oturtulan İktidarlarına da yönelik olumsuz sonuçlarının artması, en çok da 17 Aralık süreci, yolsuzluklar odaklı siyasal patlamada, keskin yol ayırımına, yetmedi düşmanca çatışma sürecine geçilmesiyle.. Baştan sona kurumlaşma, dahası İktidar icraatları yürüyüşleri, yasal düzenlemeleri bile tersyüz etme zorunluluğunu ortaya çıkaran sonuçlar yaşandı.. Saray’a, Liderliğe uyumlu MGK kararlarıyla Cemaatin tüm kurumlarının çalışanları, sempatizanlarıyla birlikte toptancı terör örgütü kapsamına alınmasıyla.. Cezalandırma, yargılamanın önü açıldı..

Ancak ortak işlenmiş, en azından paylaşılmış suçların Cemaat kadrolarına yüklenmesi yetmiyor.. 1. Silivri yargı sürecindeki ağır insan hakları ihlalleri, haksızlık, hukuksuzlukların sonradan ters tepmesiyle ortaya çıkmış sorunlar, kirli çamaşırlar ortalıkta.. Eski ortakların, yine sivil darbe hukuku yöntemleriyle yargılanmaları koşulları daha bir zor gibi.. Öncelikle YSK’nin ele geçirilmesi ile oluşmuş Cemaat ağırlıkla yargı kadrolarının ayıklanması sorunu nasıl aşılacak? Birkaç katına çıkarılmış yargı kadrolarının toptan temizliği için toptan görevden alma, yeniden dar kadro oluşturma gerekçeli temizlik çaresiz. “Şak” işe yarayacak yasa değişikliği geliverdi.

Öte yanda Cemaatin elinde yaratılmış sermaye gücünün, medyanın kırılmasına yönelik operasyonlarda, sermaye şirketlerine el konulması, hukuksuz kayyımlara teslim edilmesi zorunluluğu artıkça, 2. Silivri trajedisi yaşanabileceğinden, kayyım atamaya kılıf yasal değişiklik zorunlu oldu… Yargı kaçak elektriğin faturasının bize yüklenmesine hukuksuzluk kararı vermişti ya, hemen yasallaştıran yasa çıkıverdi..

This entry was posted in FAŞİZM, HUKUK-YARGI-ADALET, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *