AKP’nin Son Marifeti * Amaçları “maarif-i mütenevvia”yı (değişik türde bilgileri) görmezden gelip “maarif-i rabbaniye”yi yani ilahi bilgileri geçerli kılmaktı. Epeyce de yol almışlardı. İlköğretim sürecinin yarısı ile ortaöğretim sürecinin tümünü imam hatip okullarına, baskı da yaparak çevirmeleri gizli ajandalarının gereğiydi.

Orhan Erinç
oerinc@cumhuriyet.com.tr
18.06.2016

AKP’nin Son Marifeti

Millet sözcüğünü ümmet niyetine kullanıyorlardı. Ama millet sözcüğünün ulus anlamında kullananları yok edememişlerdi. O nedenle adı Milli sözcüğü ile başlayan Eğitim Bakanlığı’nı bir yana koyup Maarifi, kendi örgütledikleri bir vakıf aracılığıyla gerçekleştirmeye kalktılar ve oy sayılarına dayanarak yaşama geçirdiler.

Amaçları “maarif-i mütenevvia”yı (değişik türde bilgileri) görmezden gelip “maarif-i rabbaniye”yi yani ilahi bilgileri geçerli kılmaktı. Epeyce de yol almışlardı. İlköğretim sürecinin yarısı ile ortaöğretim sürecinin tümünü imam hatip okullarına, baskı da yaparak çevirmeleri gizli ajandalarının gereğiydi.

Maarif sözcüğünün iki karşılığı var. Birincisi “marifetler bilimler”, ikincisi de “bilgi, kültür”.
Marifet sözcüğünün karşılığı da şöyle açımlanıyor. “Herkesin yapamadığı ustalık; ustalıkla yapılmış olan şey.” Bir karşılığı da “hoşa gitmeyen hareket”. Yani AKP’nin yaptığı…

Anlaşılıyor ki Maarif Vakfı, Erdoğan ailesinin üçüncü, ama yasa ile kurulduğu için kapı gibi bir vakfı oldu. Nelere yetkili olduğu yasada şöyle sıralanıyor. “Okulöncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek…”

Harcanacak para da hazır. “Bakanlar Kurulu kararıyla genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar.” Vakfın amacına uygun ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan bağışlar da unutulmamış. Demek ki Suudi Arabistan ile Katar’ın da çorbada tuzu bulunacak (!)  Vakfın 12 kişilik yönetim kurulu olan Mütevelli Heyeti’nin üyelerini doğrudan ya da dolaylı olarak seçeceğini yazmak gerekiyor.

AKP, galiba 1924 Anayasası’nın 26’ncı maddesinde TBMM’ye tanınan yetkiler arasında sayılan “yasaları yorumlama” yetkisinin yürürlükte olduğunu sanıyor. Bu nedenle de “Çoğunluğum ‘anayasaya aykırı değil’ derse değildir” sanıyor. Anayasa Mahkemesi de üzerindeki kuşkuyu bir türlü atamadığından sanısı pek de yanlış çıkmıyor!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) lise öğrencilerinin “Sırtımızı karanlığa, yüzümüzü aydınlığa döndük” söylemiyle başlattığı eylemlerle Maarif Vakfı’nın kuruluşu konusunda bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle başlıyor:

“2015-2016 öğretim yılı biterken, bilim dışı, akıldışı, çağdışı uygulamalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidar sınıfta kaldı. İktidar ne yazık ki, bu karneyi düzeltmenin yollarını aramak, ilgili bütün tarafların düşüncesini almak, beklentilerini öğrenmek yerine eğitim sistemini toptan alabora edecek yasa tasarılarını, uygulamaları, sözde reform paketlerini hayata geçirmeye çalışıyor.” (Açıklamanın tümü Cumhuriyet Portal’da)

Umutsuzluğa yer yok. Çünkü bu düzen böyle gidemeyecek…

This entry was posted in EĞİTİM, FAŞİZM, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *