DEMOKRASİ ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ *** Akademisyenlerden yeni bildiri

Akademisyenlerin birinci duyurusunun içeriğine katılmadığımı yazılarımda belirtmiştim. Fakat bu bildiriye karşı Cumhurbaşkanı , başbakan ve hükümetin tutumu , kullandıkları ağır sözler,hakaretler ve yandaş basının akademisyenleri linç girişimi ifade özgürlüğüne ve demokrasiye aykırıdır.Hukuk devleti olan ülkelerde savcılar böylesi durumlar için vardır . Bu duyuruyu yapanları savcılığa çağırarak hukuk adına gereğinin yine demokrasi içinde yapılması gereklidir.

Naci Kaptan

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2016 Pazartesi

Akademisyenlerden yeni bildiri

Prof. Dr. Ayşe Buğra imzasıyla yayınlanan mesajda Fikir ve ifade özgürlüğü ile ilgili, farklı üniversitelerden 610 profesör, doçent ve yardımcı doçent tarafından imzalanan yeni bir bildirinin duyurusu yapıldı.

Prof. Dr. Ayşe Buğra imzasıyla yayınlanan mesajda Fikir ve ifade özgürlüğü ile ilgili, farklı üniversitelerden 610 profesör, doçent ve yardımcı doçent tarafından imzalanan yeni bir bildirinin duyurusu yapıldı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi,

“Biz aşağıda imzası olan akademisyenler, fikir ve ifade özgürlüğü ilkesine bağlıyız ve bu ilkenin akademik yaşamın temel unsuru olduğuna inanıyoruz. Bu temelde, ülkedeki çatışma ortamıyla ilgili kişisel değerlendirmelerimizden bağımsız olarak, siyasi iradenin ve YÖK’ün çok sayıda üniversite mensubunun imzaladığı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye karşı gösterdiği tepkiyi yanlış ve kaygı verici buluyoruz.

İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz. Üniversite ve akademisyenin görevi akıl yürütme ve vicdan muhakemesi sonunda vardığı fikirleri toplumuyla paylaşmaktır. Fikrin eleştirilmesi demokrasinin, fikri ifade edenin cezalandırılması ise otoriterliğin niteliğidir. Akademisyenlerin ülke sorunlarıyla ilgili dile getirdikleri görüşlerinin siyasi irade tarafından cezalandırılmaya çalışılması, akademik özgürlüklere darbedir. Böyle darbeler herşeyden önce toplumsal gelişmeyi durdurur.Ülke demokrasisine verilecek en büyük zarar, fikri söylemek değil, fikri ifade ettirmemektir”

İSİM LİSTESİ :…….

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DUYURULAR, EĞİTİM, İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *