DEMOKRASİ *** Parlamentonun geçim kapısı olarak görüldüğü bir Ülkede Demokrasiden bahsedilemez

Prof.Dr..D.Ali Ercan
daliercan@gmail.com
15 Ağustos 2015

Orta doğu tipi arabesk yönetim ve Avrupa farkı

Değerli arkadaşlar, Milli geliri Türkiye gelirinin 5 katı olan, 81 milyon nüfuslu koskoca Almanya’yı 16 kişilik büyük koalisyon Hükümeti (6 SPD+10 CDU/CSU) yönetiyor. 78 milyonluk Türkiye’nin ‘Tek parti Hükümeti’nde ise 26 Bakan var. Angela Merkel’in 1 yardımcısı var Türkiye’de 4 Başbakan yardımcısı bulunuyor…

Alman Hükümetinde kadınların oranı %38, Türk Hükümetinde % 4. Alman Parlamentosunun %37 si kadınlardan oluşuyor, Türkiye’de %17 si… Almanya’da Milletvekili geliri Fert başına ortalama gelirin 2,5 katı, Türkiye’de 7,5 katı… Almanya’da Milletvekili maaşı en yüksek dereceli Yargıç maaşı kadar, Türkiye’de ise Milletvekili maaşı en yüksek Devlet Memuru maaşının 1,5 katı.

Almanya’da Savunma Bakanı bir Kadın; Türkiye’de böyle bir şey düşünülemez bile. Türkiye’de Parlamentonun %10 u ‘iş adamlarından’ (?) % 15 i de ‘serbest meslek’ (ne demekse?) sahibi Vekillerden oluşuyor; %15 kadar da Avukat var. Böyle bir tabloyu Alman Parlamentosunda göremezsiniz… Ayrıntılara girersek ilginçlikler sürer gider.

Tekrar tekrar söylemek gereğini duyuyorum; Eğer Türkiye’de milletvekili maaşı daha makul, daha adil bir düzeyde olsaydı, emin olun, seçimlerde on binlerce Milletvekili adayı çıkmazdı ortaya ve belki o zaman gerçekten yurtsever, becerikli insanlar Milleti layıkıyla temsil etmek şansı yakalardı ve Ülke çok daha iyi yönetilirdi…

Sevgilerimle. æ

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *