PADİŞAHIMIZ BUYURDU Kİ ; Herkes Osmanlıca öğrenecek * ben de bir katkıda bulunayım * Konumuz “Cemaziyelevvel” dir…

“ Cemaziyülevvelini bilmek”

Osmanlıda evraklar ay sonunda atlas yahut kadife keselere konur üzerine o zamanki takvimce ait olduğu ay yazılırdı. ( Şaban, Muharrem, Safer, Cemaziyelahir, Cemaziyelevvel gibi Bunlar da yıllık olarak torbalara, torbalar sandıklara konarak depolanırdı.

Bir gün defterhanede çalışan katiplerden birisi kadife keselerden birini alıp evine götürerek kendisine bir iç çamaşırı (don) diktirir. Ancak dona çevrilen kesenin üzerinde kırmızı mürekkeple yazılı “Cemaziyelevvel” yazısını yıkamakla çıkarması bir türlü mümkün olmaz ve öylece kullanır.

Bir gün bizim katip hamama gider ve diğer katip arkadaşlarından biriyle karşılaşır. Arkadaşı tesadüfen katibin donundaki “Cemaziyelevvel” yazısını görür, güler ama ses çıkarmaz! Gel zaman git zaman arkadaşlar arasında bir münakaşa mevzu olunca hamamda gördüğüne atfen de söylenir. “suus suuus ben senin cemaziyilevvelini bilirim

This entry was posted in EĞİTİM, HAYATIN İÇİNDEN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *