Osmanlı seni saraya sokmadı…

Bekir Coşkun
7 Aralık 2014
Sözcü

Facebook: BEKIRCOSKUNVEYAZILARI
Twitter: bekrcoskn
E-mail: bcoskun@sozcu.com.tr

Osmanlı seni saraya sokmadı…

1300 yıl öncesinden Orhon yazıtlarını anlıyorsun da,
şunun şurasında dedense, Osmanlıyı niye anlamıyorsun?..
Ki “Osmanlıca”yı dayattınız…
Çince sanki…

Çünkü Osmanlı “ecdat” falan değil…
Zaten Türkleri saraya sokmadılar…

Sadrazamlar devşirme…
Vezirler 32 milletten devşirme…
Hadım Ağaları, iç oğlanlar, cariyeler, çeşnicibaşları devşirme…
Ordusu devşirme…
Saray muhafızları devşirmeler…
Donanma devşirme…
“Emir-i Ahur” Türk…
Ahırlara bakan yani…

Yıldırım Bayezid’in Bulgar Marya’dan doğma, Fatih Sultan Sırp Despina’dan, Kanuni Yahudi Helga’dan, Selim Rum Roksana’dan, III.Murat Yahudi Raşel’den, III.Mehmet’ Venedikli Bafo’dan, I.Ahmet Yunan Helen’den, IV.Murat Sırp Anastasya’dan, IV. Mehmet Rus Nadya’dan, II.Süleyman Sırp Katrin’den, II.Ahmet Polonyalı Eva’dan, II.Mustafa Rum Evemia’dan, I.Mahmut Aleksandra’dan, II.Osman Sırp Mari’den, III.Mustafa Fransız Janet’ten, I.Abdülhamit Fransız İda’dan, III.Selim Cenevizli Agnes’ten, IV.Mustafa Bulgar Sonya’dan, II.Mahmut Fransız Rivery’den, I.Abdülmecit Rus Yahudisi Suzi’den, Abdülaziz Roman Besime’den, V.Murat Fransız Vilma’dan, II.Abdülhamit Ermeni Virjin’den, Vahdettin Henriet’ten doğma…

Çorbadan her kaşık aldıkça, yerine su koyun…
Bakın ne oluyor sonunda…

Dil dahi daha çok Arapça, Farsça…
Konuş, bizim Osman anlamaz…
Şimdi okulda kendi dillerini (!) “ders” yapmak istediklerine göre…
Ki çocuklar çözebilirlerse baksınlar “ecdat” ne dedi?..

Türkleri yaklaştırmadılar, 1876 Anayasası’na kadar Osmanlı devlet belgelerinde “Türk” kelimesi geçmiyor zaten…
Çöküş döneminde artık Türklere iş düştü, yedi cihana gönderilip destan destan savaştırdılar, kemikleri orada kaldı…

Kısacası; Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devleti’dir…
Osmanlı değil…
Dincileri çeken de burası; Türklük değil, İslam önde olsun…
Bu nedenle de cumhuriyeti sevmeyip nefret ederken, akılları Osmanlı’da…
Ecdat, Osmanlıca, saray ve sultanlık tutkusu budur…

Bak Türk Milleti Cumhurbaşkanı yaptı…
Yoksa “Emir-i Ahur” olacaktı…
Olsa olsa…

This entry was posted in Bekir Coşkun yazıları, İrtica. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *