SEN ARKADAŞ , HALA İMZA VERMEDİN Mİ ??? Bilim ve Aydınlanma Mücadelesinin Adı: Rennan Pekünlü

Kardeşlerinizi boğazlıyorlar, göz yumuyorsunuz.
Çığlıklar duyuluyor ama siz susuyorsunuz.
Aramızda dolaşip kurbanını seciyor zorbanin teki,

Ama sizler halen ;
Sessiz kalırsak bize dokunmaz diyorsunuz

 

Cemil Gözel
TGB Genel Başkan Yardımcısı
Perşembe, 13 Kasım 2014
Aydınlık

Bilim ve Aydınlanma Mücadelesinin Adı: Rennan Pekünlü

Türkiye’de gericiliğin hâkim siyasal kuvvet haline gelmesi, laikliğe, bilime ve cumhuriyet hukukuna ve bunları temsil eden kurumlara sistemli saldırıları da beraberinde getirmiştir.Bu saldırılar gericiliğin kökleşebilmesinin bir zorunluluğu olmuştur daima.

NİYAZİ BERKES’LERDEN RENNAN PEKÜNLÜ’YE

İlerici öğretim üyelerinin tertiplerle üniversitelerden uzaklaştırılması meselesi yeni değildir. Sistem gerici saldırısını evvela üniversitelere ve üniversitelerin ilerici bütün unsurlarına karşı yürütüyor. Bunun iki temel sebebinden bahsedilebilir.

Bir, üniversiteler Türkiye’nin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin önemli beslenme yataklarından biridir.

İki, üniversiteler hurafeye karşı bilimin, gericiliğe karşı aydınlanmanın ideolojik merkezleridir.Türkiye’de gericilik bilime ve aydınlanmaya karşı mücadele yürüterek kendisini şekillendirmiştir. Bu saflaşma tarihin kadim saflaşmalarından biridir. Bu saflaşmanın Türkiye’de üniversitelere yansıması Niyazi Berkes, Behice Boran, Pertev Naili Boratav gibi ilerici hocaların tertiplerle üniversitelerden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Bu kuşağın son temsilcilerinin başında Rennan Pekünlü hocamız vardır.

YENİ ORTAÇAĞ’IN YENİ MEDRESELERİ

Üniversitelerin bilimden ve Türkiye’den koparılarak “Yeni Ortaçağ’ın” “Yeni Medreselerine” dönüştürülme süreci, sadece üniversite özerkliği budanarak, devlet üniversitelerinin kaynaklarına göz koyularak, üniversitelerde bilime karşı hurafe ve cemaatleşme hâkim kılınarak ve üniversitelerin bütün bilimsel ve demokratik kazanımları bir bir tahrip edilerek başlamadı.

Üniversitelerin “Yeni Medrese” süreci aynı zamanda, Fatih Hilmioğlu gibi bilim insanlarımız kumpaslarla ölüme mahkûm edilerek ve Renan Pekünlü gibi aydınlanmacı hocalarımız engizisyon uygulamalarıyla hedef alınarak yürütülüyor.

Bugün bilimi ve Türkiye’yi savunmanın en somut adımlarından biri üniversiteye ve bilime yönelik saldırıları püskürtmekse, diğeri Renan Pekünlü’nün özgürlüğü için mücadele yürütmektir. Üniversitelerimize yerleştirilmek istenen bilim ve aydınlanma düşmanlığına, hurafe saldırısına, cemaatleşme ve sermaye egemenliğine karşı bilim ve aydınlanma seferberliğinin adı Renan Pekünlü’de somutlaşmaktadır.

BİLİM VE AYDINLANMA GERİCİLİĞE TESLİM EDİLEMEZ

Rennan Pekünlü hocamızın üniversiteden uzaklaştırılması ve hapis cezası alması, hocamızın şahsında bilim çevrelerine verilmek istenen bir gözdağıdır. Bu tertiple Türkiye’deki hâkim gerici akım, üniversitelerde bilime ve aydınlanmaya geçit vermeyeceğini ilan etmektedir. “Yeni Ortaçağ’ın Yeni Medreselerinde” yalnızca hurafeler üretilebilecek ve üniversiteler Ortaçağın ideolojik merkezleri haline getirilecektir. Gericilik bilimi teslim almak istemektedir.

Bilim ve aydınlanma gericiliğe teslim edilemez. İnsanlık tarihi bilimin gericiliğe veya bilim karşıtlığına karşı yürüttüğü mücadele sonucunda insanlığın önüne yeni ufuklar açarak ilerlemiştir. Bugün bilimi ve aydınlanmayı zapturapt altına almaya çalışan girişimlere karşı bu değerlerin savunucusu olmak çağımızın en ileri tavırlarından biridir. Bilim ve aydınlanma çevreleri için bu tavrı almak bir seçenek değil, fakat zorunluluktur.

Pekünlü hocamızı üniversiteden uzaklaştırma tertibi aslında aydınlanmacı çevrelere mücadele çağrısıdır. Bu çağrıya olumlu yanıt veriyoruz!

http://aydinlikgazete.com/guendem/57046-bilim-ve-aydinlanma-mucadelesinin-adi-rennan-pekunlu.html

This entry was posted in DUYURULAR, EĞİTİM, HUKUK-YARGI-ADALET, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

One Response to SEN ARKADAŞ , HALA İMZA VERMEDİN Mİ ??? Bilim ve Aydınlanma Mücadelesinin Adı: Rennan Pekünlü

  1. BUKET ERER says:

    Bilim ve aydınlanma yolunda her engeli aşmak zorundayız

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *