Basın Duyurusu ; Yüksek Seçim Kurulu’na Yapılan Başvuru ….

Atilla KART
08/12/14

Basın Duyurusu ; Yüksek Seçim Kurulu’na Yapılan Başvuru ….

— R.T.Erdoğan ve AKP’nin; anayasaya ve Siyasi Partiler Yasasına aykırılık teşkil eden eylemleri sebebiyle; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Tarafımızdan 12 Ağustos 2014 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay’a yapılan başvuru hakkında, YSK, Tarafımızdan ayrı bir dilekçe ile bilgilendirilmiştir. Bu dilekçede; kesin sonuçların ivedi olarak açıklanması zorunluluğu dile getirilmiştir. Esasen , R.T.Erdoğan’ın aldığı oyun % 51 seviyesinde olması karşısında , kesin sonuçların bir an evvel açıklanmasının zorunluluğu ortadadır.

YSK’ya yapılan başvurunun örneği ilişikte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

12 Ağustos 2014

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına
Ankara

Konu ; Cumhurbaşkanı seçilen R.T.Erdoğan’ın anayasal ihlâlleriyle ilgili olarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru ve kesin sonuçların ivedi olarak açıklanması hakkında.

(I) 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde , 1. Tur sonucunda Cumhurbaşkanı seçilen R.T.Erdoğan ve AKP Tüzel Kişiliğinin, Anayasa ve yasalara aykırılık teşkil eden eylemleri hakkında , gerekli yasal yaptırımların uygulanması amacıyla, Tarafımızdan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

(II) Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kesin sonuçların bir an önce açıklanması, anayasal ihlâllerin tespiti ve Devlet nüfuzunun kötüye kullanılmasının engellenmesi bakımından önem kazanmıştır. Esasen, geçici sonuçlara göre, R.T.Erdoğan’ın aldığı oyun % 51 seviyesinde olması karşısında, muhtemel spekülasyonların ve tereddütlerin önlenmesi ve belirsizliklerin giderilmesi amacıyla, kesin sonuçların hemen açıklanması zorunluluğunun bulunduğu açıktır.

(III) Açıklanan sebeplerle; hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvurudan YSK’nun da bilgilendirilmesi ve hem de kesin sonuçların hemen açıklanması zorunluluğunu dile getiren iş bu dilekçe ; Sayın Başkanlığın takdir ve değerlendirmesine saygıyla sunulur.

Atilla Kart
Konya Milletvekili

This entry was posted in SEÇİM - SEÇSİS, SİYASİ PARTİLER, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *