‘Freedom House, Haddini Bil!’

Emre Kongar
ekongar@cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2014 Cumartesi
Cumhuriyet

‘Freedom House, Haddini Bil!’

Şu habere bakar mısınız:
Freedom House Türkiye’ye küme düşürtmüş… “Basını kısmen özgür ülkeler” grubundan “Basını özgür olmayan” ülkeler grubuna indirmiş!

***

“Kim bu freedom house yaa?…”
“Televizyonda bir ‘Doktor House’ vardı,
onun evi midir, nedir?..”
“Freedom house haddini bil!”

***

Freedom House, 1941 yılında kurulan bağımsız bir düşünce kurumu.
Amacı, dünyada demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine katkıda bulunmak.Her yıl dünyadaki 195 ülke ve 14 bölge için “Özgürlük Raporu” hazırlıyor. Rapor “siyasal haklar” alanında on, “sivil (medeni) özgürlükler” alanında 15 ölçüte göre düzenleniyor… ülkeler “Özgür”,
“Kısmen özgür” ve “Özgür olmayan” olarak sınıflanıyor.

Bu sınıflamaya göre Türkiye zaten “Özgür” ülke değil…
Geçmiş yılların raporlarına ilişkin çok yazı yazdım:
Ancak “Kısmen özgür” olarak sınıflanıyor…

Ama asıl bomba haber, Türkiye’nin, medya ölçütüne göre bu yıl “Kısmen özgür”den, “Özgür olmayan” sınıfına düşürülmesi.

***

Bu Freedom House haddini bilmiyor:
Türkiye’deki rejimin AKP iktidarı zamanında “Demokrasiden”, “İleri Demokrasiye” geçtiğinin farkında değil…Zamanın İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın, 2011 yılında, “Türkiye, basın özgürlüğü açısından Amerika’dan daha çok basın özgürlüğünün olduğu bir ülkedir” dediğini duymamış…
Zaten raporunda “hapisteki gazeteciler” gibi, “Türkiye’de hiç olmayan” bir olaydan bile söz edebiliyor.

***

Türkiye’deki demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri eleştiren Alman Cumhurbaşkanı’ndan sonra Freedom House da resmi bir fırçayı hak ediyor…

Bekliyoruz… Çıtayı düşürmeyelim!

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DÜNYA ÜLKELERİ, FAŞİZM, MEDYA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *