Anadolu Destanı – Cumhuriyet

ÖNdeyiş

Alçak gönüllü ,
Yurduna,kültürüne yüreğinden tutkulu
Şiirlerinin ,özgün yazılarının altına
İmzasını atmaz,
Adını bile yazmaz.

Yazdığı adı şöyledir ,
İÇİMİZDEN BİRİ
Ben adını da yazarak ,
“Davut Arslantürk”
dost kalem arkadaşımın
anlamlı ve güzel şiirlerinden birisini sunuyorum.

Naci Kaptan
20.11.2013

Anadolu Destanı – Cumhuriyet

./..

Anadolu
Destanı

Cumhuriyet

göklerden atılan ilanlar
Yunan uçakları
İngiliz paraları
ölüm kararları
gözleri dönmüş
dilleri sarkmış
öfkeden kuduran kin kusan
ağızları leş kokan
katiller caniler yobazlar
padişaha emir veren papazlar
casuslar
isyanlar

tahrikler
fitneler fesatlar fermanlar
kuvayı inzibatiye
Beypazarı Ayaş
Bolu Düzce
Kör İmam
Gavur İmam
Molla Sait
Frau
Anzavur

kötü bir hava esiyordu
kötü bir hava
Ankara’nın üstünde

tın dedi telgrafın teli
çalıştı maniple
düşman bastı telgrafhaneyi
kapıdan girmek üzere
tın dedi telgrafın teli
sustu maniple

kalktı
yavaşça masasından
gözleri daldı
gözleri telin ucunda kaldı

bir güvercin uçtu
tellerin üstünden
uçtu uzaklara
sabahın seherinde
kondu masasına
çalıştı maniple

susunca teller
kuşların kanadında
ulaştı haber
Mustafa Kemal’e

Anzavur’u paşa yapan bir deli
bir esir
bir köle
bir hain
hükmü bitmiş
kimliği yitmiş
hikmeti kalmamış
Vahidettin
idam kararını vermişti

ne yazar
zaten ölüm
onların koynundaydı
onlar
zaten ölümle
koyunkoyunaydı

ve öylesine yaklaşmıştı ki ölüm
Yozgat’ta Çapanoğulları
Konya’da Delibaşlar
kara kafalar
kara kafalılar

öylesine yaklaşmıştı
padişah
hilafet
İngiliz Yunan
uçurum başlarında
oyun oynayan
ihanet
Reşat Bey’i alevlere atan
diri diri yakan cehalet
öylesine yaklaşmıştı

ama
onlar
ölümün saçlarını okşuyorlardı
idam fermanlarını
koyunlarında taşıyorlardı

içimizden biri

1989 – 1990/9

./…

Davut Arslantürk

This entry was posted in ATATURK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, EDEBİYAT - ANI - ÖYKÜ - ŞİİR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *