Dün, Dünde Kalmıştır

Dün, Dünde Kalmıştır

Geçmişte “halkı din ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek”ten 10 ay hapse mahkûm olan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Balyoz ve diğer davalarda yargılananlar için yapılan eylemleri “Biz de mahkûm olduk, ama sokağa inmedik” diyerek eleştirdiğini anımsatan emekli Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Bülent Serim, belgeliğinde bir yazı bulmuş.

Yazı, Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu’na ait ve Erdoğan’ın mahkûmiyet kararından hemen sonra, 11 Mayıs 1998’de gazetemizde yayımlanmış. Şöyle diyor Kılıçoğlu:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, henüz kesin hüküm teşkil etmeyen, temyiz yolu açık olan bir karara karşı düzenlediği protesto toplantıları ve sokak gösterilerine tanık olunmuştur. Kesinleşmemiş olan kararlarının açıklandığı günden itibaren, belli çevrelerin, yargıya ve yargıçlara karşı sokaklara dökülüp gözdağı vermeleri oldukça ürkütücü ve düşündürücüdür.

Henüz kesinleşmemiş bir mahkeme kararına karşı yasal yollara başvurma olanağı varken, yargıya ve yargıçlara karşı gösteriler düzenleyenler, işe aldırdıkları belediye çalışanlarına gazetelere protesto ilanları verdirenler, kendi yaptıklarını unutup, hoşgörü, düşünce özgürlüğü ve demokrasi gibi değerleri kimler ve hangi amaçlar için savunduklarını bir kez de bu olay nedeniyle ortaya koymuşlardır.”

Cumhuriyet 26.01.2013
Işık Kansu

This entry was posted in HUKUK-YARGI-ADALET. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *