“Ben mi Diktatörüm?”

Cumhuriyet Bilim Teknik 28.06.2013

POLİTİKBİLİM

Aykut Göker
hagoker@ttmail.com

Söyleyeceklerimin, İrlandalı nöropsikolog Prof. Dr. I. Robertson’un geçen hafta CB0T’de yayımlanan “Başbakan Erdoğan” ile ilgili makalesine ters düşmeyeceğini sanıyorum.
( Bakınız https://nacikaptan.com/?p=5290  )

“Ben mi Diktatörüm?”

Başbakanın yaptığı bir konuşmayı televizyondan izledim. Kendisini dinleyenlere soruyordu: “Ben mi diktatörüm?” ‘Olmadığını’ anlatmaya çalıştı. ‘Diktatör’ün sözlüklerdeki tanımına bakılırsa, bu sıfatı ülkenin başbakanına yakıştıranlar haklı olabilirler. Ama o buna itiraz ederken bence samimi; çünkü o kendisini, bir ‘mücâhid [din uğruna ve Tanrı yolunda savaşan kişi]’ olarak görmektedir. “Bu hizmet yolculuğuna kefeni giyip öyle çıkmıştır.” Ve bugün geldiği noktada ‘icab-ı şer-îsini bilerek amel eden [İslâm şeraîtinin gereklerine göre kural koyan]’ bir siyasi önder konumundadır…

Bu siyasi önderin kendine biçtiği kutsal görev, Ortadoğu ve Balkanlar coğrafyasında, Sünni esaslara göre yönetilen bir İslâm devletinin kurucusu (bânîsi) olmaktır. Tasavvurundaki bu devlet, anılan coğrafyanın yüz yıl önceki hükümranı olan Osmanlı devletinin bütün dinsel ve ideolojik temelleriyle birlikte yeniden ete kemiğe bürünmüş biçimidir. Ve o artık ‘Yıl 2023’te, yüz yıl önce Osmanlı devletini yıkanla ve onun kadrolarıyla hesaplaşmış olmanın, atası olarak gördüklerinin de öçlerini alarak o devleti yeniden ihyâ etmenin gururuyla taçlandırılmış tek hükümrândır; tek hükümdardır. O mu diktatör? Hayır, o kendisini öyle göremez. Kur’ân rehberidir ve sadece iman ettiği tek doğrunun gereklerini yerine getirmiştir…

Başbakan, kendisine biçtiği bu kutsal görevde yalnız değildir. Kurduğu iktidar blokunun temel dayanaklarından olan ‘cemaat’in dini önderi de, aralarındaki siyasi çatışmaya rağmen, henüz ondan umudunu kesmemiştir ve ona akıl vermeyi sürdürmektedir. Gezi direnişinin ardındaki genç nesli değerlendirirken bakın ABD’deki Hoca Efendi ne diyor:

“…Başıboş nesiller yetişti; ne doğru ne yanlış, onu bilmeyen nesiller yetişti. Biz umursamazlık içinde baktık. Çok defa onları hafife aldık. …Akıllı davranmak lâzım, en küçük gaileleri, bâdireleri çok büyük görmek lâzım; akıllıca üzerine yürümek lâzım. Bir karınca istilâsına maruz kalmışsanız, karınca deyip geçmeyin. Karınca istilâsıdır bu; sizin yağ çanaklarınıza, bal çanaklarınıza kadar girerler, zehir taşır ve kirletirler oraları; hafife almayın.

Olumsuzluğu hafife almak, zihnin hafifliğinden kaynaklanır, mantık hafifliğinden kaynaklanır, muhakeme hafifliğinden kaynaklanır.“Her şeyi olduğu gibi görmek çok önemlidir. O zaman isabetli projeler, planlar ortaya koyma imkânı doğar. Meselenin dipten ele alınmasına, çerik-çürük hale gelmiş, enkaz halindeki bir neslin yeniden elden geçirilmesine, restorasyona tabî tutulmasına ihtiyaç var. Sorumluluğumuzu çok iyi kavramamız lâzım.

“Mesele dipten ele alınmazsa, nesillerin ıslahıyla işe başlanmazsa; o nesillere, o masum nesillere, ruh ve mânâ köklerinden akıp gelen şeyler tanıttırılmaz, duyurulmaz, ruhlarına içirilmezse; beyinleri onların elden geçirilmezse, nöronlarına onların yeni bir adab u erkân talim edilmezse, bu azgınlıklar devam eder. Biz de hep böyle plansız projesiz, azgınlara karşı, azgınlıklara karşı tepki göstermek, reaksiyon göstermek suretiyle sadece karbondioksit atmış oluruz. Kabadayılık yapmış oluruz. Meselenin dipten ele alınmasına ihtiyaç var. Problemimiz nedir bizim? Bu nasıl giderilir, nasıl tamir edilir? Meselenin öyle ele alınması, peygamber yolunda yürünmesi lâzım.” (Hürriyet,06.06.2013; Cumhuriyet, 07.06. 2013.)

Ondan beklenen ‘Peygamber yolunda’ yürümesidir. O da zaten kendisini bu yolda yürüyen bir mücahid, bir siyasi önder olarak görmektedir. İddiası o yola adanmışlıktır. Eskiden de öyleydi; bugün de öyledir. Onu salt bugün bir ‘diktatör’ olarak görmek, yürüdüğü yolu ve hedefini göz ardı etmek demektir. Onu kendi tasavvurundaki kendisi gibi görmek ve hedefine ulaşmak için, o hüviyetiyle her yolu mubah sayacağını bilmek gerekir…

This entry was posted in FAŞİZM, Genel Kultur, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *