AKP MİTİNGİ * KAZLIÇEŞME MÜMİNLERİ !!! VE TÜRK BAYRAĞI !!!

Naci KAPTAN

Bu fotoğraf AKP’nin İstanbul Kazlıçeşme miting alanında çekilmiştir.Görüntü üzücüdür.Türk Bayrağını ayaklar altına alanlar sözde Türk’türler.AKP kendi tabanını da Milli Bayrağa düşman kılmıştır.Bir Ulus düşünüz ki kendi Milli bayrağına saygı göstermesin.Ayaklar altına alsın.Milli Bayraklar ulusunun şerefi ve namusudur. Dünyanın diğer çağdaş ülkelerinde böylesi bir görüntüyle karşılaşmazsınız.

Kendi ülkesinin Milli bayrağının ayaklar altına alan kişilerin,hem Milliyeti hem de inancı sorgulamaya açıktır. Aslında bu fotoğraf kutlu bir Milletin, ümmete çevrilmeye çalışıldığının ibret alınası görüntüsüdür.Millet olmak bilinci silindikçe ümmete dönüş, bir din devletine gidişin de yolunu açmaktadır.

Laik Cumhuriyet’in karşıtları,düşmanları bu nedenle çağdaşlığın,aydınlanmanın,bilginin karşısına din olgusunu koyarak , medeni yasalar yerine ,şeriatın ve kuran hükümlerinin geçerli olduğu devlet modeli isterler.İktidar hükümeti işte bu nedenle Laikliğe,Türkiye Cumhuriyeti’ne,Milli Bayrağımıza,Milli Bayramlarımıza,Türkiye’yi kuran, Aydınlanma devrimlerini başlatan Atatürk’e karşı düşmanca bir akım başlatmıştır.

Kendi ülkelerinin Ulusal bayrağını ayaklar altına alanlar,Millet yerine ümmet olmak isteyenlerin yeri ancak 3. dünya ligi olacaktır.Bunun en açık kanıtı da çevremizde şeri hükümlerin geçerli olduğu İslam Ülkelerinin halidir.Hepsinde kan,savaş,mezhep çatışmaları ve ölüm vardır. Tümü, bilimde,sanatta,teknolojide,kültür alanlarında geri kalmıştır.

Ve anlayana,anlayabilene Atatürk’ten bir anı ;

Yunan bayrağı ve Atatürk

9 Eylül sabahı İzmir’e ilk önce süvarilerimiz, yani atlı birliklerimiz girdi. Vilayet Konağına Türk Bayrağını çekmek Yüzbaşı Şerafettin Beye nasip oldu. Bunun anısı olarak, Başkomutan ATATÜRK tarafından kendisine, Buhara Cumhuriyetinden gönderilen çok değerli bir kılıç armağan edildi. 1934 yılında Soyadı Yasası kabul edilince de, Şerafettin Bey’e “İzmir” soyadı verildi.

ATATÜRK 9 Eylül günü ikindi vaktinde, yanında İsmet (İnönü) ve Fevzi (Çakmak) Paşalar olduğu halde, Belkahve’deki gözetleme yerine geldi. Ordularımızın hareketlerini dürbünle izledi. Özellikle, Kadifekale’ye Türk Bayrağının yeniden çekilmiş olduğunu görünce, çok sevindi. Savaşın tüm yorgunluklarından arınıverdi.

Başkomutanlık Karargahı (o zamanki adı Nif olan) Kemalpaşa’da kurulmuştu. ATATÜRK ve arkadaşları geceyi Kemalpaşa’da geçirerek, 10 Eylül Pazar sabahı İzmir’e hareket ettiler. İzmir halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandılar. İlk önce Vilayete gidildi. ATATÜRK öğleden sonra Karşıyaka’ya geçti. Seçkin bir Süvari Birliği kendisine eşlik ediyordu.

ATATÜRK Karşıyaka’da İplikçizade Köşkü’nde konaklayacaktı. Şimdilerde Karşıyaka Evlendirme Dairesinin karşısında, Yalı’daki 380 Numaralı Çağlayan Apartmanının olduğu yerde bulunan bu köşkün güzelliği dillere destandı. Girişte kadınlı, erkekli muazzam bir topluluk birikmişti. ATATÜRK onları selamlayarak köşke yöneldi

Atatürk İzmir’in kurtuluşunda halkın coşkun gösterileri arasında kalacağı evin önüne gelince, kapının önüne serilmiş bayrağı görünce durdu: Bu, ipekten kocaman bir Yunan bayrağı idi. Üzerine basılarak geçilecek bir yol halısı gibi serilmişti.Kapıdaki kalabalık halk yalvarıyordu:

-Buyurunuz, geçiniz. Bizim öcümüzü alınız! Yunan Kralı, bu evden içeri, bizim bayrağımıza basarak girmişti. Siz lütfedin. Bu karşılıkla o lekeyi silin! Burası sizin şehrinizdir. Bu ev sizin evinizdir. Bu hak sizindir.

Atatürk, o yerde serili bayrağın önünde, bulunduğu noktada kaldı. Çevresindekilere tatlılıkla baktı:

-O, geçmişse hata etmiş. Bir ulusun bağımsızlık simgesi olan bayrak çiğnenmez. Ben onun yanlışını tekrar edemem.Bayrağı yerden kaldırttı, bembeyaz mermerlere basarak içeri girdi.

This entry was posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, İrtica, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *