“Genişletilmiş Misak-ı Milli”

“Genişletilmiş Misak-ı Milli”

26 Mart 2013
Bülent Esinoğlu

Misak-ı Milli ifadesi, bize Kurtuluş Savaşından kalan bir yadigardır.
Öcalan’ın ağzında, başka maksatlarla durmaktadır.

Genişletilmiş Kuzey Afrika ve Büyük Orta doğu projesi gibi, Öcalan, Genişletilmiş Misak-ı Milli’den bahsediyor.
Genişletilmiş Misak-ı Milli havucu; Öcalan ve Amerika’nın geçiş dönemini geçiştirmek amacıyla, milliyetçilere ve bölünmeye karşı olanlara uzatılmış havuçtur.Milliyetçi muhalefeti kırmanın yolunu, Amerika Genişletilmiş Misakı Milli İle aşacağını sanıyor.

Öcalan ve Amerika Misakı Milli derken, “bölünme yok, büyüme var” yalanını halka kavratmasının, yolu olacağı anlaşılmaktadır.Bölünmeyi gizlerken söylenecek yalanın, büyüme hedeflenerek gizlenmesidir.Yani Genişletilmiş Misakı Milli ABD’nin BOP Projesinin ta kendisidir.

Öcalan’ın açıklamalarında, Türk halkının her kesimine, onların muhalefetlerini kırmaya yönelik ifadeler vardır.
İktidarda İşbirlikçi İslam olduğundan, onlarla bütünleşecek söylemler önemli yer tutmaktadır.İslami bütünleşme, İslamcı kesime, Genişletilmiş Misakı Milliye, milliyetçi ve geçici genişlemeden nemalanacak Türk burjuvazisini muhatap olacak şekilde hazırlanmıştır.(petrol)

Öcalan’ın Nevruz açıklamaları, belli ki, Amerikalı strateji uzmanı psikologlar tarafından gözden geçirilmiştir.

CIA uzmanı Vamık Volkan’ın Türkiye’de yeniden sahnede olması da, bu tahminimizi doğrulamaktadır.Bilindiği gibi, Vamık Volkan, CIA’nin psikolojik ordusunun komutanıdır.Ülkelerin bölünmesi, savaş öncesi hazırlanma ve buna benzer dönemlerde travmaları yönetmek üzere hazır bulunan kişisidir, Vamık Volkan.

Amerika’nın Büyük Kürdistan’dan (siz onu büyük İsrail diye okuyun) vazgeçmesi İmparatorluğundan vazgeçmesi anlamındadır. İsrail’in bir gün önce, Suriye’ye savaş niteliğinde saldırısı ise, denklemi açıklar niteliktedir.

Denklem şöyle kurulmuştur.

ABD+İsrail+AKP+ Özgür Suriye Ordusu+Barzani, bunun karşısında, Türk halkı+İran+Suriye+Irak olarak görünmektedir.
Barzani’nin rahatsızlık duyacağı yerde, gelişmelerden memnuniyet duyması bile genişlemenin geçiciliğini, bize açık seçik söylemektedir.

Türk Ordusunun himayesinin, tek Kürdistan kurulana dek olacağını biliyor. Çünkü Amerika ile işler böyle konuşuluyor.Barzani’nin Irak ve İran’a karşı güçlendirilmesinden sonra bağımsızlık ilanları yapılacaktır.

Suriye PYD’si katıldıktan sonradır, bağımsızlık ilanı…

Önce Türkiye federatif, özerk bölgelere ayrılacak, Irak’ın kuzeyi ve Suriye’nin kuzeyi ile birleşerek bağımsızlık ilanı yapılacaktır.Türkiye’yi önce büyütelim, sonra böleriz düzenlemesi; Amerika’nın BOP Projesi gereğidir.

“Ne bölünmesi, bu bölünme paranoyasından bir türlü kurtulamadık. Bölünme korkusunu yaratanlar. Türkiye’nin Kuzey Irak’taki petrol kuyularına ulaşmasını istemeyenlerdir.”

Bu şekilde propaganda yapanlar, yarın Kürdistan Bağımsızlık ilanında da Atatürkçüleri suçlayacak bir yol bulacaklarını sanıyorlar.Boşuna heveslenmesinler, Çünkü biz Atatürk’te birleşerek geliyoruz.

Bülent Esinoğlu
bulentesinoglu@gmail.com

This entry was posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, EMPERYALİZM, ORTADOĞU ÜLKELERİ, PKK TERÖRÜ, Politika ve Gundem, TERÖR, TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *