‘Geleceğimiz satılıyor’

Cumhuriyet
10.01.2013

TMMOB,Su Yasa Tasarısı taslağı için görüş soran Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nı uyardı

‘Geleceğimiz satılıyor’

MUSTAFA ÇAKIR

ANKARA – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Su Yasa Tasarısı” taslağının tüm su kaynaklarının 49 yıllığına devredilmesi, özelleştirilmesi, ulusötesi ve yerli tekellere satılmasını öngördüğüne dikkat çekti. “Geleceğimiz satılıyor” uyarısında bulunan TMMOB, düzenleme ile devletin sular üzerindeki haklarından vazgeçtiğini vurguladı.

Bakanlık, tasarı taslağı ile ilgili TMMOB’ye görüş sordu. TMMOB’nin bakanlığa gönderdiği görüşte şu değerlendirmelere yer verildi:

* Devlet kendi suları üzerindeki haklarından vazgeçmekte.

* Taslakta su, kullanıma yönelik bir meta şeklinde ele alınmakta.

* Taslak ile yeraltı sularını ve yüzeysel sularını kapsayan tüm su kaynaklarının 49 yıllığına devredilmesi, özelleştirilmesi, ulusötesi ve yerli tekellere satılması öngörülmekte.

* Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki, topluma ait, ülkenin tüm su varlığının/kaynaklarının en kısa yoldan özel sektöre devrini düzenleyen bir taslak.

* “Suyun yönetimi karşılığında ücretlendirilmesi” yaklaşımının, bir hak olarak temel insani su ihtiyaçlarının karşılanması ile bağdaşması mümkün değil.

* Sulama amaçlı su kuyularına otomatik sayaç okuma sisteminin takılması ile küçük çiftçinin daha da fakirleşmesine yol açılacak.

* İleride telafisi mümkün olmayan, geleceğimizin satışı anlamına gelen bu tasarıdan bir an önce vazgeçilmeli.

This entry was posted in Doga - Cevre - Ekoloji - Tarim, Politika ve Gundem, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *