“Selamünaleyküm” sözü İbranice “Şalom aleyke”den geliyor.

“Selamünaleyküm” sözü İbranice “Şalom aleyke”den geliyor.


İddiaya göre bu lafın sarf edilmesinin amacı da, M.Ö. 1000’li yıllarda yaşamış zalim bir Yahudi kral olan Şalom’u anmak olduğu yazılıyor!..Buna göre Yahudiler her şalom aleyke dediklerinde, “Kral Şalom’un milletindenim” demek istedikleri iddia ediliyor. Komşusuna “Selamünaleyküm” diye selam veren bizler de bu beyanı tekrar etmiş oluyoruz(mu)

Fakat; Shalom adlı “zalim” bir kral yok
İddiada yer verilen dönemde hüküm süren Yahudi krallar arasında da Şalom (ya da Shalom) adlı biri yok. Aynı dönemde yaşamış Kral Süleyman, zalimlik olmasa da, sertliği ve merhametsizliği ile ün salmış. Ancak İbranicede Solomon ve Shalom iki farklı ad. Kral Süleyman, İslam ve Hıristiyanlıkta da peygamber olarak anılıyor.
İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve çoğunlukla İsrail devletinin resmi tarih anlatısına dayalı Türkçe “İsrail Hakkındaki Gerçekler” adlı dokümanda da böyle bir kraldan bahsedilmiyor.
Arapça ve İbranice sözcüklerin kökeni ortak
İddia bu ifadenin iki parçasının kökenleri hakkında yapıldığı söylenen bir araştırmaya dayalı. Buna göre Şalom Yahudi kralın adı, aleyke de “üzerine”, “dahil” gibi anlamlara geliyor. Nişanyan Sözlük’e göre şalom ve selam sözleri aynı ortak Mezopotamyalı atadan geliyor:
Bu sözcük daha o zamanlar Akad ve Sümer dillerinde aynı anlamda kullanılıyormuş: Sağlık, selamet, güvenlik, barış… İbranice ve Arapçaya da aynı kaynaktan ve aynı anlamı verecek şekilde geçmiş. Aleyke sözü ise, doğru tanımlanmış. Arapçadaki aleyküm sözü ile aynı anlama geliyor.
Bu bilgi başka kaynaklardan da teyit edilebiliyor. Ancak güvenilir hiçbir kaynakta bu lafın eski bir kralı yad için söylendiği bilgisine rastlanmıyor. Yani şalom aleyke ve selamünaleyküm sözleri, sağlık ya da esenlik üzerinize olsun manasına gelen bir selamlama, iyi niyet ifadesinden ibaretler. Gizli bir ajandaları yok.
Türkçe bir diğer selamlama sözü olan merhaba da Arapça kökenli. Bugün kullandığımız Türkçe sözcüklerin önemli bir kısmı etimolojik olarak Türkçe değil. Türkçede İbranice 250 kadar, Ladino 41 sözcük var.

https://teyit.org/analiz-salom-aleyke-sozunun-zalim-yahudi-kral-salomdan-geldigi-iddiasi
This entry was posted in DİN-İNANÇ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *