HUKUK MU, GUGUK MU? AKLIMIZLA ALAY EDEN HUKUK HOKKABAZLARI

AKLIMIZLA ALAY EDEN HUKUK HOKKABAZLARI

Av. Güner Yiğitbaşı – 08/Mayıs /2024

Neymiş efendim, Osman KAVALA TCK nın 312.maddesinde düzenlenen hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan mahkum olmuş, ancak daha sonra Anayasada yapılan değişiklikle parlamenter sisteme son verilmiş, başbakanlık ve hükümet anayasa ile ortadan kalkmış, şu anda başbakan ve bakanlar kurulu, hükümet yokmuş, yani yorgan gitmiş kavga bitmiş, bu nedenle Osman KAVALA hakkında, TCK nın 312 maddesi uyarınca hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan verilen ceza, hukuki dayanaktan yoksun kalmış, artık yargılamanın yenilenmesi yoluyla Osman KAVALA tahliye edilebilirmiş.
Tam bir komedi ve hukuk rezaleti. Hukuk cambazlığı.
Türk Ceza Kanununun 312, maddesinin düzenlendiği beşinci bölümün başlığı, ”Anayasal Düzene ve Bu Düzenin işleyişine Karşı Suçlar” olarak tanımlanmıştır.
Şu anda ülkemizde şeklen de olsa, bir Anayasa ve Anayasal düzen vardır ve bu düzen aksayarak da olsa işlemekte olup, bu düzenin organlarından birisi de, eskiden olduğu gibi, yürütme organıdır. Anayasada yapılan ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren değişiklik ile yürütme yetkisini kullanan yürütme organının oluşumunda değişiklikler yapılmış, Başbakan ve bakanlar kurulu kaldırılmış, yerine Başbakanın ve bakanlar kurulunun yetkileriyle donatılmış Cumhurbaşkanı ve onun atadığı bakanlardan oluşan bir yürütme organı tesis edilmiştir. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı bakanları atar ve görevlerine son verir. Ülke yürütmesiz kalmamıştır. Türk milleti adına yürütme yetkisi tümüyle Cumhurbaşkanına devredilmiştir.
TCK nın 312. maddesinin var oluş nedeni, adına ne derseniz deyiniz, yürütme organını cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevini yapamaz hale getirmeye teşebbüs eylemini suç haline getirerek yürütme organını yasal koruma altına almaktır. Bu haliyle, TCK nın 312.maddesi halen yürürlüktedir. Yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başı ve sahibi olan Cumhurbaşkanlığını, cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevini yapamaz hale getirmeye teşebbüs edilmesi halinde de, TCK nın 312.maddesi devreye girecektir.
Başbakanlık ve bakanlar kurulu kalkmıştır, bu nedenle de Osman KAVALA ‘ya verilen ceza düşmüştür veya yargılamayı yenileyerek bu cezayı ortadan kaldıralım demek, zırcahillik ve gerçek hukukçuların aklıyla alay etmektir.
Kaldı ki; Osman KAVALA zaten başından beri suçsuzdur. TCK’nın 312.maddesinde düzenlenen suçun maddi ve manevi unsurları gerçekleşmemiştir. Ortada ne bir cebir ve şiddet vardır, ne de hükümeti devirmeye elverişli eylem ve vasıtalar vardır, hükümeti devirmeye teşebbüs kastı da yoktur. Hükümeti demokratik yollarla, Anayasal protesto hakkını kullanarak uyarmak ve yanlışından geri adım atmaya çağrı niteliğinde, silahsız ve barışçıl, cebir ve şiddet içermeyen ve suç teşkil etmeyen bir direniş vardır. Niçin bu gerçekler inkâr ederek Osman KAVALA mahkûm edilmiştir?
Öncelikle mahkûm edenlerden bunun hesabı sorulmalıdır. Hukuk cambazlığı ve hokkabazlığıyla, Osman KAVALA ‘ya yaptığınız, hukuku ayaklar altına alan yanlışınızdan dönemezsiniz.
Yapılması gereken; Osman KAVALA ‘ya hukuksuz bir şekilde talimatla ceza veren ve bu cezayı onaylayan hâkimler, etkin pişmanlık göstererek, evet biz bu kararı hukuka aykırı olarak talimatla verdik ve onayladık pişmanız demeliler ve bu beyanlara dayalı olarak yargılama yenilenmeli ve beraat kararı verilmelidir.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *