Nereye koşuyoruz?

CUMHURİYET – Gülseven Güven YAŞER – 26 Ağustos 2023 Cumartesi

Nereye koşuyoruz?


Dört tarafı denizlerle çevrili harika bir ülkede yaşıyoruz. Tarihte eşi olmayan, yoktan var edilmiş bir Cumhuriyetin sahipleriyiz. Ümmetten ulusa, kuldan çağdaş bireye uzanan muhteşem bir kültür devriminin yaratıcısı, Atatürk’ün mirasçılarıyız.
“Adil yargılanma hakkı”, “düşünce ve kanaat özgürlüğü”, “düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü”, “bilim ve sanat özgürlüğü” ve “basın özgürlüğü” gibi anayasal hak ve özgürlüklerden yoksunuz.
Düşünce ve ifade özgürlüğünde; gelişmiş dünyanın iki yüz yıl önce ulaştığı hedeflerin gerisinde, ülkemizin 50-60 yıl önce yıl ulaşmış olduğu düzeyin altındayız! Tehlike sınırları hızla büyüyen çok yönlü bir erozyon yaşıyoruz!
Siyasal iktidarın insan haklarına, evrensel hukuk kurallarına aykırı, toplumu yıldırma, sindirme ve korkutma amaçlı, çağdışı uygulamaları giderek artıyor. Muhalefet işlevsiz! Eğitim kadroları, okullar bilimsel eğitimden uzak, din eksenli grupların kuşatması altında.
EĞİTİMİN EKSİKLİĞİ
Anayasanın 42. maddesi; “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz” diyor.
Dünyada 1.4 milyar Müslüman, 14 milyon Yahudi var. Yahudiler, Müslümanlardan çok daha güçlü, zengin, eğitimli ve daha mucitler. Neden..?
Tüm zamanların en etkin bilim adamı Albert Einstein, psikanalizin babası Sigmund Freud ve Karl Marx Yahudiydi.
İlk aşı iğnesini bulan, Hepatit-B aşısını keşfeden, çocuk felci aşısını geliştiren, lösemiye ilaç, frengiye karşı tedaviyi bulan, bulaşıcı hastalıklarla ilgili Nobel alan, insanlığa hizmet eden sayısız Yahudi bilim adamı var.
57 üyesi olan İslam Konferansı Örgütü’nün (OIC) tüm ülkelerinde sadece 500 adet üniversite bulunuyor. Yani üniversite başına 3 milyon Müslüman düşüyor.
Okuma yazma oranları ve bilim insanı oranları çok düşük.
ABD’de toplam bilim insanı sayısı 4 bin, Japonya’da 5 bindir.
57 Müslüman ülkedeki toplam bilim adamı sayısı ise sadece 230 kişidir.
Müslümanlar Ar-Ge’ye gayri safi milli gelirin yalnızca yüzde 0.2’sini ayırıyor.
ÖĞRETİMDE BAŞARISIZLIK
Hıristiyan dünyası araştırma, geliştirmeye yüzde 5 oranında, yani 25 kat daha fazla fon sağlıyor.
İslam dünyası yeni bilgi üretecek kapasiteden yoksun, ayrıca dünyanın ürettiği bilgiyi kendi halklarına öğretmekte de başarısız. İleri teknoloji ihracat rakamları şöyle:
Pakistan’ın ileri teknoloji ihracatının toplam ihracatın içindeki oranı yüzde 1’dir.
Suudi Arabistan, Kuveyt, Fas ve Cezayir’in ise yüzde 0.3’tür.
Hıristiyan Singapur’da bu oran yüzde 58’dir.
Cumhuriyetimizin 100. yılına birkaç ay, 30 Ağustos Zaferi yıldönümüne günler kaldı…
Çağdaş, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, güçsüz ve etkisiz bir İslam ülkesine dönüşmesine, daha ne kadar sessiz kalacağız?

GÜLSEVEN GÜVEN YAŞER – ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI KURUCU BAŞKANI
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *