FEYM GRUBU * ERMENİ MESELESİ ÇALIŞTAY DUYURUSU

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından Ermeni Meselesi İçin Politika Metni Üretme Çalıştayının 5-6 Nisan 2023 tarihlerinde icra edileceği öğrenildi. FEYM Grubu Yönetimine bu bilgiyi veren değerli silah arkadaşımız Prof. Dr. (E.Kur.Alb) Ali Denizli’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu bilgi üzerine Üniversite Rektörü Sayın Yavuz Demir’e 14 Mart 20023 günü, “FEYM Grubunu temsilen Doç. Dr. (E. Kur. Alb.) Sayın Ö. Lütfi Taşçıoğlu’nun katılımını ” önerdik. Sayın Rektör tarafından önerimizin kabulü üzerine Çalıştay’ a katılan üyemiz Sayın Taşçıoğlu’ nun Raporu’ nu aşağıda bilginize sunuyorum.
Saygılar,
Orhan Tan – FEYM GRUBU BAŞKANI

SAYIN TAŞÇIOĞLU’ NUN ÇALIŞTAY RAPORU

“Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen Ermeni Meselesi İçin Politika Metni Üretme Çalıştayı 5-6 Nisan 2023 tarihlerinde icra edildi. İlk gün Rektör Bey açış konuşması yaptı. Ardından Mütevelli Heyeti Üyesi Nahcıvan Eski Başbakanı Prof. dr. Beycan İbrahimoğlu bir konuşma yaptı. Son konuşmacı olan MSB Hulusi Akar ise Gn.Harbord raporu ve diğer ABD’li heyetlerin raporları hakkında bilgi sundu. Sunumların ardından 5 ayrı çalışma grubu kendi aralarında toplanarak ortak politika metnine girecek kendi alanlarındaki konuları tespit ettiler ve ikinci gün tespitlerini tüm grupların huzurunda sundular.
Grupların bazı terminoloji ve bilgi yanlışları vardı. Bunları müzakere periyodunda kibarca hatırlattım. Özellikle Uluslararası İlişkiler kapsamında Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik toprak iddialarının BM Antlaşmasının 1. ve 2. maddelerine aykırı olduğu ve ders kitaplarındaki Türklerle ilgili hakaret ifadelerinin, diktikleri anıtların ve öğrencilere Türk bayrağı çiğnetme gibi eylemlerinin BM’nin, AGİT’in ve Avrupa Konseyi’nin nefret söylemini yasaklayan kararlarına aykırılık teşkil ettiği hususunu kayda geçirttim.
Ayrıca soykırım iddialarının hukuken geçersiz olduğunu Malta yargılamalarından başlayarak, Sırp-Hırvat davasında UAD’nın verdiği “zorla dahi olsa bir grubu tehcir etmenin soykırım sayılamayacağına ilişkin kararını, AAD’nın Türkiye soykırım işledi gerekçesiyle AB’ye alınamayacağı konusunda AAD’nda dava açan Fransız vatandaşı Ermeninin talebini AP kararının siyasi olduğu ve hiç bir hukuki değer taşımadığı gerekçesiyle reddetmesi örneğini, Fransız Anayasa Mahkemesinin Fransız Parlamentosunun aldığı “soykırım yoktur” demenin suç sayılmasına ilişkin kararının hukuksuz olduğuna ilişkin iki kararını ve AİHM 2 No.lu Mahkemesinin ve AİHM Büyük Kurulunun İsviçre davasında verdiği; bir fiilin soykırım olup olmadığına karar verme yetkisinin sadece fiilin işlendiği iddia edilen ülkenin (Türkiye) yerel mahkemeleri ile UCM’lerine ait olduğu, bunun dışında hiçbir yargı organının ya da kuruluşun böyle bir karar alma yetkisi bulunmadığına ilişkin kararını tüm grupların ortak müzakeresinde hatırlattım. Umarım üniversite yetkilileri hatrılatmalarımızı politika metnine yansıtırlar.
Bu arada MSB’na Van belgeseli için Van’a gidildiğinde askeri birliklerin proje grubuna destek olmaları için ilgili birliklere emir vermesi ricasını ilettim. İlgileneceğini söyledi.
Sonuç olarak Çalıştay’a katılmamızın FEYM Grubunun faaliyetleri ve Ermeni meselesindeki vukufiyeti konusunda olumlu izlenim bıraktığını müşahade ettim.”
This entry was posted in ERMENİ SORUNU, FEYM GRUBU ÇALIŞMALARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *