DEPREM SONRASI YAŞANAN HATALAR

DEPREM SONRASI YAŞANAN HATALAR


1.Dördüncü seviye alarm verilmesine rağmen, arama-kurtarma, sağlık, yangın, güvenlik, trafik, haberleşme, enerji, tahliye, ulaşım, beslenme, barınma ve benzeri hizmetlerden sorumlu kurumlarımızın bölgeye ulaşması gecikmiştir.
2.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin insan, makine ve ekipman gücü zamanında bölgeye kaydırılmamıştır.
3.Maden işçileri, itfaiyeciler arama kurtarma faaliyetlerine çok geç ve kara yolu ile gecikmeli olarak dahil edilmişlerdir.
4.İhtiyaç duyulan sayıda makine, araç, ekipman ve teçhizat bölgeye getirilememiştir.
5.Kendi inisiyatifi ile bölgeye gelen gönüllüler dahi doğru yönlendirilememiş, hatta engellenmiştir.
6.Gıda ve beslenme konusunda özellikle ilk günlerde çok ciddi sorunlar yaşanmıştır.
7.Özellikle çadır ve ısıtıcı başta olmak üzere barınma sorunu hâlâ çözülememiştir.
8.Depremin yaşandığı ilk günden bugüne seyyar tuvalet ve duş eksikliğini giderme yönünde ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır.
9.İhtiyaç duyulan sahra hastanelerinin kurulmasında ve sağlık çalışanlarının tahsisinde yetersizlikler yaşanmıştır.
10.Bölgede salgın hastalık riskine karşı gerekli tedbirler zamanında alınmamıştır.
11.Kapanan yollar, yıkılan köprüler zamanında tespit edilememiştir.
12.Kara ve demir yollarında meydana gelen hasarların giderilmesi çok uzun sürmüştür.
13.Hasar gören havalimanlarının onarımı ivedilikle yapılamadığı için uçak seferleri uzun süre aksamıştır.
14.Elektrik, doğal gaz ve benzeri enerji hatlarının acil onarımı yapılarak bu hizmetlerin normale dönmesi uzun süre sağlanamamıştır.
15.Mobil jeneratör ve seyyar aydınlatma gibi acil çözümler sunulamamıştır.
16.Bölgeye tankerler ile yakıt desteği sağlanamamıştır.
17.Deprem sonrasında çok ciddi iletişim problemleri yaşanmıştır.
18.Eğitim sistemi felç olmuş, çadır kentler ve göç almış iller dahil olmak üzere çocuklar sahipsiz sokaklarda vakit geçirerek travmanın içine bırakılmıştır.
19.Üniversiteler kullandıkları yurtların depremzedelere tahsisi amacıyla bütün ülkede uzaktan eğitime geçmiştir.
20.MEB illeri bölge bazında değerlendirerek açmada geç kalmıştır.
21.Barajların deprem sonrası zarar görüp görmedikleri güvenlik açısından analiz edilerek vatandaşlarımız bu konuda zamanında, yeterli ve inandırıcı bir biçimde bilgilendirilmemiştir.
22.Bu barajlar bölgenin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşıladıkları için sağlık açısından da yeterli biçimde kontrol edilmemiştir.
23.Tahliye öncelikleri, tahliye yolları ve tahliye edilecek bölgeler konusunda ciddi karmaşa ve yetersizlik yaşanmıştır.
24.Deprem sonrası yaşanan iç göçle ilgili bir planlama ve yönlendirme yapılmamıştır.
25.Enkaz altından çıkarılan cenazelerin kimliklendirilmesi ve defin hizmetlerinde ciddi sorunlar yaşanmıştır.
26.Refakatsiz çocuklarla ilgili çocuğun çıktığı enkaz, adı, soyadı, gittiği hastane gibi bilgilerde eksiklikler yaşanmıştır.
27.Depremzede vatandaşlarımıza yeterli ve zamanında psikososyal destek verilememiştir.
28.Deprem sonrası bölgede yaşanan yağma ve hırsızlık olaylarına karşı zamanında ve yeterli tedbirler alınamamış, asayiş uzun zaman sağlanamamıştır.
29.Afete müdahalede yaşanan sorunların kök sebebi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber, tüm kurumların görev ve yetkilerini yerine getirmede talimat beklemeleridir.
30.Yardımların, bağışların, planlamaların yapıldığı, enkaz altındakilerin dahi bulundukları yerlerini bildirdiği sosyal medya platformlarını hızlandırmak yerine kısıt getirilmesi de yaşanan felaketin ağır sonuçlar doğurmasına yol açmıştır.

ORHAN UĞURLUOĞLU – https://www.yenicaggazetesi.com.tr/vatandas-bagislari-akpye-secim-fonu-642076h.htm
This entry was posted in DOĞAL FELAKETLER, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *