ATATÜRK’ÜN “İDEAL CUMHURİYET KÖYÜ PROJESİ “

ATATÜRK’ÜN “İDEAL CUMHURİYET KÖYÜ PROJESİ “


Atatürk ülke kalkınmasının çekirdekten (köyden) başlatılması gerektiğine inanıyordu. Onun için sosyal yaşamı olan üretken köylü çok önemliydi. Köy ortamının çağdaş, yeşil olması ve sosyal hizmetler çalışmalarına ağırlık verdi.
“Üreten köylü milletin efendisidir!” sözünü boşuna beyinlere kazımadı!
Bunun için, adına “İdeal Cumhuriyet Köyü” dediği projeyi, 1937 yılında çizip geliştirmiştir. Projenin amacı; çağdaş, çevreci, yeşilliği ve sosyal hizmetleri ön plana çıkaran bir köy ortamı oluşturmaktır.
Tasarımda, köy altyapısına ve sosyal tesislere büyük önem verilmektedir. İdeal köyde; okuldan sağlık ocağına, okuma odasından fabrikaya her şey öngörülmüştür. Hazırlanan bu ideal köy projesinde, o zamanlarda dünyada çok az sayıda bulunan “hayvan mezarlığı” planlanması çok dikkat çekicidir.
Kalkınmayı köyden başlatmayı planlayan bu ileri düşünce, daha sonraki yıllarda “Köykent” ve “Tarım Kent” projelerine esin kaynağı olmuştur. Atatürk’ün İdeal Cumhuriyet Köyü’nde planlanan tesisler şunlardır:
1. Okul ve Tatbikat Bahçesi
2. Öğretmen Evi
3. Halk Odası
4. Köy Konağı
5. Konuk Odası
6. Okuma Odası
7. Konferans Salonu
8. Otel Han
9. Çocuk Bahçesi
10. Köy Parkı
11. Telefon Santralı ve Köy Söndürgesi (İtfaiye)
12. Radyolu Köy Gazinosu
13. Ebe ve Sağlık Kurucusu
14. Tarım başı
15. Hayvan Sağlık Kurucusu
16. Sosyal Kurumlar
17. Ziraat ve Et İşleri Müzesi
18. Gençler Kulübü
19. Hamam
20. Etüv Makinesi (Sterilize cihazı)
21. Köy Yunak Yeri
22. Cami
23. Revir
24. Kooperatifler
25. Köy Dükkânları
26. Spor Alanı
27. Damızlık Tavuk, Tavşan ve Arı İstasyonları
28. Damızlık Ahır
29. Kanara (Mezbaha)
30. Mandıra
31. Değirmenler
32. Fabrika
33. Asri Mezarlık
34. Hayvan Mezarlığı
35. Kireç, Taş, Tuğla ve Kiremit Ocakları
36. Yonca ve Hayvan Pancar Tarlası
37. Koruluk
38. Köy Gübreliği
39. Fenni Ağıl
40. Pazar Yeri ve Köy Zahire Locası
41. Aşım Durağı (Hayvan çiftleştirme odası)
42. Panayır Yeri
43. Selektör Binası (Tahıl ayıklama aygıtı)

KAYNAK: Metin Erdoğan / Araştırmacı ,yazar
“Dört Efsane Çevreci,
Cenova Yayınları’
This entry was posted in ATATURK, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *