GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HANGİ MAKAMA BAĞLI OLMALIDIR:

Genelkurmay Başkanlığı; vatanın savunmasıyla ilgili bütün şartlar ve olayları göz önünde tutarak barışta ordunun eğitim ve donatımını, savaşta yüksek yönetimini düzenleyen makamdır.
Türk Ordusu dünyanın en eski ve en teşkilatlı ordusudur. Dünyada ilk daimi orduyu Türkler kurmuştur. MÖ.209’ da Hun İmparatoru Mete Han tarafından Onlu sistem olarak kurulan Türk Ordusu teşkilatı, günümüzdeki bütün modern ordular tarafından örnek olarak alınmıştır.
Tarihte kurulan 123 Türk Devletini ve 17 büyük Türk İmparatorluğunu hep askerler kurmuştur. Ordunun ve askerin en büyük düşmanı onun siyasete sokulmasıdır. Başta Balkan Harbi olmak üzere yenilgiler incelenirse daima ordunun siyasete sokulmuş olduğu görülür. Ordu mensuplarının siyasete girmeleri hatadır. Siyasilerin orduya müdahale etmeleri ve onun düzenini değiştirmeleri felakettir.
MSB’ı diğer Bakanlar gibi Devletin en yüksek siyasi memurudur. Gnkur.Bşk. lığının MSB’na bağlı olması Orduyu siyasetin içine sokmak demektir. 1923 yılında Cumhuriyeti kuran büyük dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gnkur. Bşk. nı kendisine bağlamış, Başbakan İsmet Paşaya özellikle Gnkur.Bşk. Cumhurbaşkanına bağlı olacak demiştir. Halbuki Başbakan da Batı Cephesi Komutanı olup büyük bir askerdir. Atatürk Türk Ordusunu siyasetin dışında tutmak için bu düzeni kurmuştur.
AB normları bizim iç teşkilatımıza karışamaz. AKP iktidarı TSK nı MSB’na bağladı diye bizi AB’ne mi aldılar. Bu anlayış ve telkin; TSK’nin halk nezdindeki güvenilirliğini ve İç Hizmet Kanununda belirtildiği gibi “TSK, Siyasetin dışında ve üstündedir” kuralını bozmak ve onu pasifize etmek için bir tertiptir.
Sonuç olarak; TBMM’nin seçtiği bir Cumhurbaşkanı Anayasaya göre Devletin başıdır ve Başkomutan sayılır. Gnkur. Bşk. Başkomutanın Kurmay Başkanıdır. Gnkur. Bşk. Cumhurbaşkanına bağlı olmalıdır.
Gene Anayasamız, “Harp halinde Savaşın idaresi Strateji ve Taktik ilimleri ve Sevk-İdare tecrübesini gerektirdiği için bu yetkiyi Cumhurbaşkanı Gnkur. Başkanına devreder.” Demektedir.

Oğuz KALELİOĞLU – Yrd. Doç.Dr. (E.Kur.Kd.Alb.)
(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi eski Başkanı)

This entry was posted in TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *