SINIFSAL İKTİDAR – SİYASAL İKTİDAR – BONAPARTİZM

General Louis Bonaparte

SINIFSAL İKTİDAR – SİYASAL İKTİDAR – BONAPARTİZM


Bugün Türkiye’de yaşadığımız siyasal tablo, bir yanıyla Bonapartist rejim ile büyük benzerlikler gösteriyor. Belki en önemli farklılık, Türkiye’deki aktüel rejimin, işçi sınıfı ile burjuvazi arasında bir ölüm kalım savaşının sonucu olarak ortaya çıkması değil, ülkemizin tarihsel nedenlerden kaynaklanmasıdır. Geciken bir burjuva demokratik devrimin biriktirdiği ve çözemediği sorunlar toplamının, bu rejimin başlıca nedeni olduğunu söyleyebiliriz.
İslamcı iktidarların, Marksist literatüre Bonapartizm diye yerleşen ara rejim biçimiyle benzerliklerinin olduğu düşünülebilir. Napolyon’un yeğeni, General Louis Bonaparte’ın Fransa’da 1848’de köylülere oy hakkı tanınmasıyla iktidara geliyor.
Kaba, görgüsüz ve bilgisiz bir askerdir. Önce amcasının desteği, sonra da onun ismiyle yükseliyor. Louis Bonapart, 1948 devrimleriyle sarsılan ve burjuvazinin iktidarı kaybetme tehlikesinin yaşadığı ve fakat işçi sınıfının da iktidarı alamadığı koşulların yarattığı bir diktatördür. Fransa’da toplumun en geri kesimlerinin desteğini alarak cumhurbaşkanı seçiliyor ve onların desteğiyle iktidarını sürdürüyor.
Bilenler bilir, biz tekrar edelim; Louis Bonapart, cumhurbaşkanıyken 1851’de bir saray darbesi yaparak iktidara bütünüyle el koyup imparatorluğunu ilan ediyor. Bonaparte’ın kurduğu ve esas olarak asker-sivil bürokrasiye, köylülere, sınıf dışı lümpen kesimlere, küçük üreticilere dayanan bu rejim, 1870 yılına kadar, yani tam 22 yıl sürüyor.
Zayıf hükümetlerin, biriken sorunları uzun yıllar bir türlü çözememesi üzerine, siyasal İslamcı bir iktidara Cumhuriyet burjuvazisi de bürokrasisi de “evet” demiştir. İç pazarın genişletilmesi, bu amaçla kamu ekonomisinin tasfiyesi, özelleştirmelerin yağmasının tamamlanması, ekonomik gelişmeyi aşan sosyal uyanışın bastırılması ve bu amaçla toplumun belli sınırlar içinde dinselleştirilmesi amacıyla siyasal İslamcı bir iktidara geçit verilmiştir.

Bölüm Alıntısı – BİRGÜN – MERDAN YANARDAĞ – 2022.12.11 (İslamcı iktidar ve Bonapartizm)

https://www.birgun.net/haber/islamci-iktidar-ve-bonapartizm-413200
This entry was posted in Tarih, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *