Uzunada Kimin?

Bağlantılı yazı; UZUNADA ÜZERİNE OYUNLAR VE İNGİLİZLERhttps://nacikaptan.com/?p=2464

Orhan Özkaya <orhanozkaya9@hotmail.com>

Uzunada Kimin?

    Urla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde İngiliz vatandaşı Gwynnet Antoniette Giraud tarafından açılan dava hâlâ devam ediyor. 3 kişilik bilirkişi heyetinin 2’si İzmir’in Urla ilçesinde bulunan adanın Giraud ailesine ait olduğunu, diğer üye ise davanın hükümsüz olduğunu dile getirmişti. İngiliz Gwynneth Antoniette Giraud’un, İzmir’in Urla ilçesinde, içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait üssün de olduğu Uzunada’nın kendisine ait olduğu iddiasıyla, 10 yıldan fazla bir süre önce açtığı dava önemli bir aşamaya geldi.
Adanın kime ait olduğunu belirleyecek dava yıllarca sürmüş ve bilirkişilerce incelemeye alınmıştı. 3 kişilik bilirkişi heyetinden ikisi, tapu kayıtlarına göre adanın Giraud ailesinin olduğu görüşünü bildirmiş, diğer bilirkişi ise davanın hem zaman aşımında olduğunu hem de Lozan Antlaşması kapsamında “hükümsüz” olduğunu belirterek aleyhte görüş vermişti. Dosyayı yakından takip eden Tapu Kadastro eski Genel Müdür Yardımcısı Orhan Özkaya, “Davanın kaybedilmesiyle konu Lahey Adalet Divanı’na taşınabilir. Böylece yeni Loizidou davalarının doğmasına zemin hazırlanmış olur. Konu bu açıdan çok önemli…” diyerek uyarılarda bulunmuştu.
        Talep reddedildi
    Antik Yunan’da Englezonisi (İngilizlerin adası) olarak da bilinen ve sivillere yasak olan, 9 kilometre uzunluğundaki Uzunada için İngiliz Anthony Edwards’ın oğlu Edward’ın mirasçısı olduğunu öne süren Gwynneth Antoniette Giraud, buranın kendisine ait olduğu iddiasıyla İngiltere İzmir Konsolosluğu aracılığıyla önce Milli Savunma Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurdu…
        Yargıya gitti
Bunun üzerine Giraud, 3 avukat eşliğinde konuyu yargıya taşıdı. 10 yıldan fazla bir süre önce Urla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava dosya; Ankara Üniversitesi’nden üç kişilik bilirkişi heyetine gönderildi. Raporlarını hazırlayan bilirkişilerden ikisi, Giraud lehine görüş açıkladı… Bilirkişiler, kazanılmış hakkın ortadan kalkmayacağını, bunu geriye işletilemeyeceğini belirterek, davanın haklı olduğu görüşü bildirdi. Diğer bilirkişi ise davanın Lozan Anlaşması’nda çözüldüğünü, dava konusu olamayacağını, 3402 sayılı Kadastro Yasası’nın ilgili hükümlerine göre zaman aşımının gerçekleştiğini ve kadastronun kesinleştiğini belirtti.
Bu sırada dosyaya Edwards’ın mirasçısı olduğu iddiasıyla Olivia Joyce Edwards da müdahil olmak için mahkemeye başvurdu. Edwards’ın başvurusu üzerine bu kez veraset davası açıldı. 6 yıldan fazla bir süre dava, bu konuyla ilgili gelişmeler beklendi; amaç bu veraset ilamının iptali idi. Bu başvuru reddedilince bu kez Olivia Joyce Edwards’ın ret kararına itiraz etmesiyle dosya, esas davanın görülebilmesi için veraset davasının sonuçlanması beklendi. Mahkeme, esas dava hakkında vereceği kararda bilirkişi raporunu göz önünde bulundurursa, Mahkeme Uzunada’yı, ya Giraud’a verecek ya da muhalif bilirkişinin belirttiği gibi konunun Lozan Antlaşması kapsamında hükümsüz olduğuna karar verecek idi. Ancak davanın “İstinaf Mahkemesi” ne götürüldüğü iddiaları gündemde…
         “Lozan’a aykırı”
Davanın uzun süredir takipçilerinden olan Tapu Kadastro eski Genel Müdür Yardımcısı Orhan Özkaya, Lozan Anlaşması’nda Türkiye’nin, kapitülasyonlar ve azınlıklar konusunda ayrıntılı şekilde karar aldığını hatırlatarak, “Bu kararlar, Türkiye’de mülkiyet ve yabancılara gayrimenkul satışı konularını kapsıyor. Söz konusu davada Uzunada, bu kararlar kapsamında edinilmiş mallar değil” dedi. Özkaya, aynı şekilde Çeşme’deki Karaada’da hak iddia edilerek İngilizler tarafından dava açıldığını ancak mahkemenin davayı “kanunsuz kaldığı” gerekçesiyle görmeden reddettiğini belirterek, “Bu davanın nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz” dedi.
        Rumlardan kalan metruk bir arazi
    TMMOB’nin 2005 yılında düzenlediği “Toprak Reformu Kongresi”nde de gündeme gelen konu için şu bilgilere yer verildi: “Urla’da tüm kadastro çalışmaları 1977 tarihinde sona ermiş ve dilekçe konusu yapılan Uzunada, kadastro harici olarak yazılmıştır. 3402 sayılı Kadastro Yasası’nın hükümlerine göre, ‘Genel sınır içerisinde kadastro görmeyen yerlerin kadastrosu yapılmış sayılır ve Maliye Hazinesi’nin talebi ile her zaman tescili mümkündür’ şeklinde değerlendirilir. Buna göre bu arazi Deniz Kuvvetleri’ne tahsis edilmiş ve dolayısıyla Türkiye’nin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yazı konusu yapılan ve İngiliz Edward tarafından kendisine atası Anthony Edwards tarafından kaldığını iddia ettiği 6983 dekarlık arazinin içinde kalan, üzerinde Deniz Kuvvetleri üssünün bulunduğu Uzunada, 1957 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. Aslı Rumlardan metruk arazi olup Maliye Hazinesi adına tapu kütüğüne tescillidir. Şu anda Deniz Kuvvetleri Üssü olarak devletin mülkiyetinde olan arazilerdendir. Durum bu kadar açık ve nettir.”
        Konsolos Buttigieg: Giraud ailesine ait
    İngiltere’nin İzmir Konsolosu Anthony Willy Buttigieg, Giraud ailesinin Uzunada’nın sahibi olduğu iddiasıyla uzun süre önce kendilerine bir başvuru yaptığını belirterek, “Mahkemenin gelişimi hakkında bilgi sahibi değilim. Çünkü bizde tapu kayıtları yoktur. Ancak gerek benim bilgilerim gerekse kitaplarda yazılanlardan dolayı, adanın Giraud ailesine ait olduğunu biliyorum” dedi. Adanın asıl sahibinin İngiliz Edward ailesi olduğunu belirten Buttigieg, daha sonra evlilik yoluyla Fransız Giraud ailesine geçtiğini söyledi.
        Erbakan ve Türkeş sürgün gönderilmişti
    İzmir Körfezi’nin girişinde Foça kıyıları ve Karaburun yarımadası arasında Urla’ya bağlı Uzunada, “uzun” bir davanın da konusu oldu. Türkiye’nin 4’üncü büyük adası olan ve askeri tesislerin bulunduğu Uzunada, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in sürgün adası olarak adını duyurmuştu ( Ali Eyce Urla Gazetesi -Haber Merkezi)
This entry was posted in DURUM VAZİYETİ, GEÇMİŞİN İÇİNDEN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *