UZUNADA ÜZERİNE OYUNLAR VE İNGİLİZLER

Uzunada (Köstence Adası)

İzmir Körfezi’nin giriş kısmında Foça kıyıları ve Karaburun yarımadası arasındaki ada Türkiye’nin Ege denizindeki 3., Türkiye genelinde ise 4. büyük adasıdır. Antik Yunanca da adı Drymoussa (Δρυμούσσα) idi. Ayrıca Makronisi (“uzun ada”) veya Englezonisi (“İngilizler ‘in adası”).

Kuzey-Güney yönünde 9 km.’yi bulan uzunluğu, 30 km.’yi bulan yüzölçümü ve dağlık şekilleriyle körfezden yükselen uzun ada askeri bir adadır ve personel aileleri dışında sivillerin girilmesi yasaktır.

Buna karşın Uzunada ise Toloz İskelsi ile ana karada Yolluca sosyal tesisler komutanlığına deniz yoluyla bağlanmıştır. Sadece askeri yerleşimi olan ada Uzunada Deniz Üs Komutanlığı olarak alay seviyesinde bir askeri birliktir. *1*

İngilizler,Deniz Kuvvetleri’nin Bulunduğu
Uzunada’daki Taleplerinden Vazgeçmiyor

İzmir’deki İngiltere Konsolosluğu’nun 30 Temmuz 2002 tarihli belgesine göre; İngiliz tebaasından Anthony Edvards oğlu Edvard’ın mirasçısı Bayan Gwynneth Antoniette Giraud (İzmir çevresinde Jirolar olarak bilinen levanten aile), içinde Deniz Kuvvetleri’nin üssü bulunan Uzunada ile birlikte 6.983 dekarlık 1896 tarihli İzmir Urla ilçesine ait tapu kaydını, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yazılarıyla işleme koydurmuştur.

İngiltere Elçiliği ve Konsolosluk devrede
Dilekçe İngiltere’nin Ankara Büyük Elçiliği ve İzmir Konsolosluğu tarafından 30.07. 2002 tarihli yazı da; kayıt malikinden bir tanesinin, Anthony Edvards oğlu Edvard ‘ın mirasçılarından ve 12 Haziran 1922 tarihinde İzmir’de doğan, Gwynneth Antoniette Giraud (İzmir‘de Jirolar olarak tanınan Levanten aile) olduğu iddia edilmiştir. Adı geçen bu kişinin tüm araştırmalara karşın Emniyet, Defterdarlık ve Nüfus bilgilerine göre mütegayyip eşhastan olup olmadığı tespit edilememiştir.

Davanın Lahey’e taşınması gündemde
AB sürecinde, son yıllarda ısıtılıp ısıtılıp önümüze konan bütün bu iddialar, “Kurtuluş Savaşı”yla çözülmüştür. Tarihte,” Düyun-u Umumiye” nedeniyle 1867 yılında çıkartılmış olan “Yabancıların Mülk Edinmesi” ne dair Kanun, sadece Ege Bölgesi’nde İngilizlerin 1 milyon dekar arazi almalarına olanak sağlamıştır. Yunanlılar ve diğer yabancılar hariç. Onlarla birlikte bu rakam tüm Anadolu toprak larında 6-7 bin km2’yi bulmaktadır. Tüm bu emperyalist talanı “Kurtuluş Savaşı”yla yırtıp attık. Yeniden, bunların pilot uygulama amacıyla gündeme getirilmesi ve açılan davanın, Urla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kaybedilmesiyle birlikte Lahey Adalet Divanına taşınması gündeme gelebilir. Böylece, ilerde yeni Loizidou davalarının doğma sına zemin hazırlanmış olur.

Görülmekte olan dava, sürekli ertelenmekte ve İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bununla ilgili açılmış olan “veraset” davasının sonucu alınmış ve davaya Olivia Jonce mirasçı olarak girmiştir. Artık dava esastan görülmeye başlanmış, hâkim değişikliği ile duruşmalar sürmektedir. Yani davanın miras çıları da kabul görerek, esasa girilmesinin yolunu açmıştır.

Dava Bilirkişilerce rapora bağlandı
Dava dosyası Ankara Üniversitesi bilirkişi heyetine gönderilmiş ve bilirkişi heyeti ikiye bir Türki ye’nin aleyhine karar vermiştir. Bilirkişilerden Prof.Dr. Tevfik İşgüzar, Davanın Lozan’da çözüldüğünü ve konunun dava konusu olamayacağını, 3402 sayılı Kadastro Yasası’nın ilgili hükümlerine göre zaman aşımı (Müruru zaman) süresinin aşıldığı ve kadastronun kesinleştiğini belirterek dava konusu olamayacağını belirtmektedir. Diğer iki bilirkişi ise, Lozan’ı yok farz etmekte ve kazanılmış hakkın ortadan kalkmayacağını, bunu geriye işletilemeyeceğini belirterek, davanın haklı olduğunu 14 sayfalık klasik anlayışlarla, küreselci bakış açısıyla ülke aleyhine olan bir raporla açıklamışlardır.

Davacılar, davayı her an Lahey’e götürebilirler. Mahkemenin kararı olumlu ya da olumsuz da olsa bu süreci işletebilirler. Karar aşaması yaklaşmış bulunuyor. Türk Donanmasının tabutu Uzunada’da hazırlanmaktadır. İşin Tazminat kısmı ayrı bir durumdur. Tazminat ödeyerek kurtulmak bile stratejik kayıp olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, Uzunada’da fitili yavaş yavaş yanmaya devam eden bir bombanın patlaması kaçınılmaz görünmektedir.

Orhan Özkaya/AYDINLIK

HABERLE İLGİLİ YORUM ;

Bu haberle ilgili iki konu dikkatimi çekti ;

* İlk olarak Mustafa Koç’un eşi Karolin’in ailesi Giraud’lar sanırım talep sahibi İngiliz asıllı Levanten aile.Ve bütün bu sıkıntıların sebebiyse, Osmanlı döneminde yabancılara toprak satışı.Ve şimdi biz aynı herzeyi(!) yemekteyiz.

Sanırım önümüzde II. Düyun-u Umumiye, tütün rejisi, azınlık talepleri dönemi var.Sıralama böyle gidiyor, malum tarih ders almayanlar için hep tekerrür eder.

* Mustafa Vehbi Koç, born 1960 in İstanbul, is the eldest son of Rahmi Koç. He was educated in the Lyceum Alpinum Zuoz in Switzerland, and graduated in 1984 from George Washington University, USA. After serving at various posts, the third generation member of the family was appointed president of Koç Holding in 2003. He is married to Caroline Giraud, the daughter of a renowned Levantine family from İzmir.[1] They have two daughters, Esra and Aylin

Hayırlısı olsun, inşallah, hamdolsun.
Oraj POYRAZ

Uzunada İngiltere’nin malı mı?

Güney Deniz Saha Komutanlığı hedefte,Kafes tertibinin hedefi Kıbrıs.

ABD ve AB, Kıbrıs’ta Türk askeri istemiyor. AB Parlamentosu, son Türkiye Raporu’nda açıkça tekrar vurguladı: “Türk Ordusu Kıbrıs’tan acilen çıksın”

Kıbrıs konusunda taviz vermekten yana olmayan Türk Ordusu bu yüzden hedefte.Ordumuzun Kıbrıs konusunda en etkili birliği Güney Deniz Saha Komutanlığı. Komutanlık bu yüzden öncelikli hedef.Amaç, Güney Deniz Komutanlığı’nın ve Foça Çıkarma Gemileri Komutanlığı’nın Kıbrıs konusunda herhangi bir müdahale yapmasını önlemek.

Suçlanıp şaibe altında bırakılacak olan Komutanlıklar, BOP Planlarına göre, Kıbrıs için harekete geçemeyecekler.”

Kurmay Albay Berk Erden, Deniz Gözetleme Birliği Komutanı idi.
Ege Denizi’ndeki tüm radar gözetleme istasyonları bu birlik tarafından kontrol edilir.Görev ve sorumluluk alanı İzmir Körfezi, Ege Denizi ve Akdeniz’i kapsıyor.Yani Kıbrıs ve Ege konusunda kritik öneme sahip.

İşte bu Komutanlıklardaki görevli subayların ve Komutanların Kıbrıs ve Ege’de milli bir tutum içinde olmaları istenmiyor.Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi lehinde yapılacak olan düzenlemelere, verilecek tavizlere bu Komutanlıkları n karşı çıkması istenmiyor.Onun için “Kafes” türünden tertripler hazırlanıyor, Komutanların mücadele azmi törpülenmek isteniyor.

Tertip merkezi ABD
Fehmi Koru’nun açıkladığı gibi, “Ergenekon’un düğmesine Oval Ofis’te Başbakan Tayyip – Buş görüşmesinde basıldı” Emri alan BOP Eşbaşkanı iç destekçiler Ergenekon saldırısını başlattı.

NATO Üssünü Urla’ya taşıma planı
Amerika, Napoli’deki NATO üssünü Urla’ya taşımak istiyor.
4,000 ABD askeri için Urla’da evler hazırlanmış bile,İngiltere, “Uzunada İngiltere’nin malı” diyor

Bölgede NATO’ya bağlı olmayan Ege Ordumuz, Güney Deniz Saha Komutanlığı (GDSK) ile aynı alanlar üzerinde konuşlanmış. Merkezi, Urla Uzunada’da.Uzunada, İzmir Körfezinin boğazında, her yere hakim bir konumda. Bölgedeki en stratejik yer.GDSK’na ait ikmal depoları ve Amfibi birliklerinin eğitim alanları da Uzunada’da.

İşte şimdi, bu bölgeden Türk Silahlı Kuvvetleri kovularak NATO Üssü ve Amerikan askerleri buraya yerleştirilmek isteniyor.Amaç, buradaki birliklerimizi zafiyete uğratmak, Ege’yi buradan kontrol altına almak.

İzmir İngiltere Konsolosluğu 2003’de Urla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Uzunada hakkında mülkiyet davası açtı. 1878’den kalan bir tapu sorununu delil gösteriyorlar.

Son duruşmada İngiliz Konsolosluğu’ nun veraset ilamı kabul edildi ve dava esastan görülmeye başlandı. Osmanlı kayıtlarında da bir şerh yoksa bu tapu çakma tapudur.

Buraya yerleşecek olan NATO Üssü ve ABD askerleri, birliklerimizin çok yakından denetleyecek konuma ulaşacaklar.Kıbrıs ve Ege konusunda atacağımız her adımı anında haber alacaklar. Yani kılımızı bile kıpırdatamayacağız.

Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği, BOP görevlileri, Ergenekon Savcıları tek vücut halinde saldırıya geçmişler, Donanmamızı ve Ordumuzu şaibe altında bırakmak, saygınlığına gölge düşürmek ve kıpırdayamaz hale getirmek için var güçleri ile çabalamaktadırlar.

Ordumuz öz yurdunda, bulunduğu stratejik noktalardan kovulacak, ve onların yerine, Kıbrıs ve Ege konusunda milli çıkarlarımıza düşman konumda olan NATO ve ABD askerleri yerleşecektir.

Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ve Foça Çıkarma Gemileri Komutanı Tuğamiral Fatih Ilgar’ın “Ergenekon Terör Örgütü üyesi” oldukları iddiası ile “şüpheli” olarak ifadelerinin alınması,tutuklanmaları ve Berk Albayımızın intiharına yol açacak iftiraların ortalığa saçılması, hep bu uğursuz planın uygulanması içindir.

Eğer bu, vatana ihanet değil ise, vatana ihanet nedir? *2*

A.Kaya Özok

Kaynaklar ;

*1* http://tr.wikipedia.org/wiki/Uzunada *2* http://ahmetdursun374.blogcu.com/uzunada-ingiltere-nin-mali-mi/7211619

This entry was posted in EMPERYALİZM, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *