‘Türk’ü öldür baban olsa da’ *

CUMHURİYET – Özdemir İnce – 18 Eylül 2022

‘Türk’ü öldür baban olsa da’


Osmanlı tarihi  R. T. Erdoğan’ı pek doğrulamıyor. Bunu kanıtlamak için Prof.Dr. İlhan Arsel’in, Kaynak Yayınları tarafından yayımlanan Toplumsal Geriliğimizin Sorumlusu Din Adamları adlı kitabının 301. sayfasından bir alıntı yapacağım:

“Batılı din adamı kendi insanını ve mensup bulunduğu kendi toplumunu milli benlik ve bilinç içerisinde yetiştirirken bizim din adamımız Türk’ü, yüzyıllar boyunca, İslâm’ın Arap özelliği içerisinde yoğurmuş, yoğururken de ulusal gelenek ve yeteneklerinden uzaklaştırmış, kendi özgeçmişine ve atalarına düşman kılmış ve bir bakıma “araplaştırmıştır”. Bunu yaparken aynı zamanda başka dindekilere ve tüm insanlığa karşı düşman, hoşgörüden yoksun hâle sokmuştur. Bugün de yaptığı budur.
Kanuni Sultan Süleyman döneminin Divanı Hümayun katiplerinden Hafız Hamdi Çelebi, padişaha sunduğu bir şiirinde, Türk’ün insanlığa felâket saçmak için yaratıldığım, Tanrı’nın Türk’e anlayış gücü ihsan etmediğini ve bu nedenle Muhammed’in “Türk’ü öldür, kanı helaldir” şeklinde emirler verdiğini anlatır. Günümüz Türkçesiyle şiir şöyle:
Padişahım kâinatta yaratılışından bu yana, / Dünya içinde Türklüğün kötülüğünden bahsedilir, / Allah Türk’e hiç anlayış gücü vermemiştir, /  Türk’ü öldür, baban olsa da, / O iyilik madeni, yüce peygamber, / Türk’ü öldürünüz, kanı helaldir demiştir, /
Bunların (Türklerin) işi sürekli sapıklık olmuştur, / Cümlesinden bunu örnek olarak al, / Türk’ü öldür, baban olsa da, / Türk derin bilgi sahibi olsa da, / Fetvaya yetkili müftü bile olsa da, / Ey aziz dost, bu söz içinde özetlendiği gibi, asla onlara yanaşma, / Türk’ü öldür, baban olsa da, / Türk’ün adam olacağını sanma… “
Bu şiirin padişahı fazlasıyla hoşnut etmiş olması gerekir, çünkü Kanuni Süleyman, Türk insanını (hele Anadolu Türk’ünü) hor ve değersiz gören padişahlarımızın başında gelir. O kadar ki Yeniçeri kuruluşuna Türk asıllı unsurları almamayı gelenek edinmişti. İmparatorluğun Avrupa sınırları içerisindeki Hıristiyan ailelerinden devşirme olarak toplatılan unsurların Türk’e üstün olduğunu düşünür ve özellikle Yeniçeri, kuruluşuna sadece bu unsurları alırdı. İslam’a bağlılığı nedeniyle gerek Kuran’da ve gerek Muhammed’in sözlerinde yer alan Türk aleyhtarı sözlerin etkisinde kalarak Hafız Hamdi Çelebi’nin: “O iyilik madeni, yüce peygamber, Türk’ü öldürünüz, kanı helaldir demiştir, Bunların (Türklerin) işi sürekli sapıklık olmuştur” şeklindeki sözlerini beğenmiş olması doğaldır. Türk’ü insanlığa felaket getiren bir ırk şeklinde tanımlayan buna benzer örnekleri sıralamak kolay.”
Rahmetli İlhan Arsel haklıdır. Atalarına küfreden bu şiiri dinleyen Muhteşem SüleymanUrun şu melunun kellesini! demeliydi. R. T. Erdoğan, Türkten nefret eden, onu adam saymayan bir ecdatla gururlanabilir. Yeter ki bana “köksüz!” demesin, o zaman “Açtırma kutuyu söyletme kötüyü” başlar…

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ozdemir-ince/turku-oldur-baban-olsa-da-1982186
This entry was posted in Tarih. Bookmark the permalink.

2 Responses to ‘Türk’ü öldür baban olsa da’ *

  1. emin says:

    Değerli yazarımız İnce arşivin den çıkan bir kitap satırını gözlerimizin içine soktu.teşekkür ederim…kitabın yazarı Prof.lhan arsel olup bir bilim adamıdır.Ülkesinde1960 yıllarının sonunda gericiler tarafından ölümle tehdit edilmiş Birleşik Amerikaya gitmek zorunda kalmış ve orada vefat etmiştir.saygıyla eğiliyorum..Muhteşem Süleyman konusun da (0da tv.Arişv)Salim meriç in yazılarını okumanızı dilerim.niçin muhteşem. ? Çöküş onunla başlamıştır da ondan.teşekkürler.

  2. Pingback: ANALİZ : ‘Türk’ü öldür baban olsa da’ * – Stratejik Güvenlik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *