YENİ KİTAPLAR * Montrö Meydan Muharebesi-Bir Diplomasi Savaşı * Osmanlı Çöküşü 1804-1914 Hüner Tuncer / Cumhuriyet Kitapları / 384 s.

Montrö Meydan Muharebesi-Bir Diplomasi Savaşı
Murat Burgaç / Kaynak Yay./ 454 s.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Türk Boğazları, tarih boyunca pek çok devlet için mücadelelerin, ihtirasların ve bu coğrafî alanın kaderini belirleme savaşının sembolü olmuştur. Bu kadim savaşın -şimdilik- son perdesini ise Montrö Boğazlar Konferansı ya da dönemin basınının deyişiyle Montrö Meydan Muharebesi oluşturur. Genç Türkiye Cumhuriyeti, bir ay kadar devam eden bu diplomasi muharebesinden zaferle çıkmış, Türklerin “masa başı” savaşlarını kaybettiğine ilişkin yaygın kanıyı Lozan’dan sonra bir kez daha yıkmıştır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi deyim yerindeyse bu zaferin ganimetidir. Murat Burgaç da kitabında öncelikle ganimete ulaşılmasını sağlayan muharebenin hikâyesini mümkün olduğunca eksiksiz ve belgelere dayalı olarak anlatmayı hedefliyor.

Osmanlı’nın Çöküşü 1804-1914
Hüner Tuncer / Cumhuriyet Kitapları / 384 s.

Son dönemde özellikle siyasal iktidar tarafından Osmanlı Devleti dönemine verilen önem abartılmakta; “Yeni Osmanlıcılık” söylemiyle Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet dönemi küçümsenmekte ve geri plana itilmeye çalışılmaktadır. Bu bakış açısı, Osmanlı tarihine ilişkin verilerin yadsınması ve çarpıtılması anlamına gelmektedir. Diplomasi tarihçisi ve akademisyen Doç. Dr. Hüner Tuncer, Osmanlı’nın Çöküşü isimli kitabıyla tüm bu “resmi yalanlara” etkili bir yanıt veriyor, Avrupa’nın “Hasta Adamı” Osmanlı Devleti’nin günden güne nasıl küçüldüğünü ve parçalandığını anlatıyor. 19. yüzyıl siyasi tarihini anlamak ve tarihten ders almak için temel bir başvuru kaynağı…
This entry was posted in Uncategorized, Yeni Kitaplar. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *