10 KASIM

10 KASIM


Türk’lerin her 100 yılda çıkarttıkları ‘DELİ’LERİNDEN’ (Türk’ler yiğide DELİ derler) biri olan Mustafa Kemal’ın, nam-ı diğeri ATATÜRK’ün ölüm yıldönümüdür.


Türk’lerin bu ‘delisi’, binlerce yıllık Türk tarihinde her oymağın, aşiretin, beyliğin kendisini bazen ‘’Akkoyunlu’, bazen Karakeçili’’ bazen ‘Selçuklu’, en son olarak da ‘’Osmanlı’ vs. olarak adlandırdığı . topluma TÜRK adını verendir.

Eğer bu ‘deli’ olmasaydı, bizim devletimizin adı belki de TÜRK olmayacaktı.

Şu anda bulunduğumuz coğrafyanın esas adı ‘’Küçük Asya’dır (Klein Asien). Ve bunun adını TÜRKİYE diye değiştirip dünyaya ilan eden ve Kanun Hükmünde bir Kararname ile de dünya milletlerine:

‘’Bana, bize mektup yollayacağınız zaman, bizim şu anda yaşadığımız yerin adı olan TÜRKİYE diye yazacaksınız. Aksi takdirde mektubunuzun adresi yanlış diye sizlere geri gider’’ Diyerek, TÜRK ULUSUNU’nun HUKUKİ temelini atmıştır. Ve Tüm dünyanın buna uymasını sağlamıştır.

Yunan Milliyetçisinin kellesini koparsan Türkiye’ye Türkiye demez. Bu coğrafyanın esas adı, Yunan’lılar için) Küçük Asya’dır. Nokta. Bunun aksini söyleyen (Yunanlı’lar için) vatan hainidir.

TÜRK ve TÜRKİYE kelimelerinden UYUZ olanlar, küçük Asya’nın adının: ‘’İslam Cumhuriyeti’’ Olmadığından dolayı, kriz geçirdiler ve hâla da kriz geçirmektedirler. (Yunan’lılar gibi)

Türk’lerin bu delisi onlara:
‘’Padişahlık’a , yani kul’a kulluk olmaz, ancak Allah’a kulluk olur’

Deyip, adı Osmanlı olan Türk’lerin devletinin YÜNETİM şeklini Cumhuriyet olarak değiştirdi, yalnız padişahın oğlu değil, tornacı hacı emminin oğlu Abdullah, Belediye işçisi Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı (Padişah) olabilsin dedi.

Türk’lerin devletinin RESMİ dil olarak Arapca, İranca ve Türkçe’nin karışımı olan Osmanlıca olmayıp TÜRÇE’dir dedi. Kendi öz DİL’i olmayanın, ne türküsü olur, ne romanı olur, ne şiiri olur, ne sohbeti olur, daha da sonrası SOYSUZ birisi olunur.

Onun içindir ki, TÜRK’lükden uyuz olanlar İslam dininin arkasına saklanarak, TÜRK’leri Arap’ların, İranlı’ların ve batılıların kültür kölesi olmasını isterler. İşte onun içindir ki, modern Talibanlar ve gardrop Atatürk’çüleri Türk’lerin her 100 senede bir yetiştirdikleri bu ‘DELİ’yi’’, ölümüne SEVMEZLER.

Ama Türk halkı da kendisine Türk adını veren, kendisine dili’ni veren bu DELİ’sini de ‘DELİ’ gibi ÖLÜMÜNE sever.

Zira ‘DELİ’ler’ KARŞILIKSIZ SEVERLER, vesselam.


Sayın Refik Mor’a teşekkürler

This entry was posted in ATATURK, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *