2021 Yılı Haziranının Yirmiyedinci Günü Ülkenin Genel Durumu ve Görünüşü:

2021 Yılı Haziranının Yirmiyedinci Günü
Ülkenin Genel Durumu ve Görünüşü:


1923’de zorlu bir bağımsızlık mücadelesi sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazandığı itibarını 98 yıl sonra,  iktidar sahiplerinin şahsi çıkarlarını devlet menfaatlerinin üstünde tutmaları dolayısıyla, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere neredeyse tüm Dünya Devletleri nezdinde kaybetti ve özellikle de ABD’nin tüm dayatmalarına boyun eğdi.

1.Dünya Savaşı sonunda millet yorgun ve fakir düşmüş ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Kurtuluş çaresi arayanların zorluk çektikleri en önemli nokta milletin Padişah ve Halifenin hainliğinden haberdar olmaması ve  o makamda bulunana karşı asırların kökleştirdiği din ve gelenek bağları dolayısıyla gönüllü boyun eğmesi ve bağlılıydı..  

Tarihten ders almayı bilmeyenler yüzünden, Yüzyıl sonra; ülkemizin içinde bulunduğu vahim durumu gören ve gerçekleri bilenlerin dışındaki “halk” geçmişte olduğu gibi ayni gerekçelerle, gerçeğin ve asıl düşmanın kimler olduğunun bugün de farkında değil…

Vatanın bağrına dayanan bıçak, düşmanın elinde değil, Anadolu’nun bağrından çıkanların  ellerindedir..Ve bu gerçeği görenler ne yazık ki halkın geneline göre az sayıdadır ve çok geç kalınmıştır…

1.Dünya Savaşı bitiminde ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış,  birliklerin savaşçı askerleri terhis edilmiş, ordu savaş gücünden yoksun birtakım kadrolar haline getirilmişti. 2002’de iktidara gelenler; 8 yıl sonra 2010’da Türk Silahlı Kuvvetlerinin en değerli ve gelecek vadeden subaylarını kumpas davalarla esir aldılar. Türk Ordusunun tüm yetişmiş subayları, pilotları, amiral ve generalleri kurumdan uzaklaştırıldı. TSK’nın temel direği olan güven ve emir-komuta zinciri kırıldı..Ve Türk Silahlı Kuvvetleri, halkın  en güven duyduğu kurum olma özelliğini kaybetti..

Bizim tarihten çıkaramadığımız dersi emperyalist devletler çıkarttı. Bağımsızlık ve Cumhuriyetimize yönelen düşmanlar bu defa kendi ellerini kirletmeyerek, devletimizi yıkıma götürecek yöneticileri iktidara getirdiler. Düşman ve ülkemizi yönetenlerin menfaatlerinin birleştiği bir ortamda zorla ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri(kurumları) işgal edildi, bütün limanları satıldı, fabrikaları kapatıldı, ordumuzun yetişmiş subayları emekli edilerek savaş gücü zayıflatıldı..Vatan toprakları bir yandan  parsel parsel yabancılara satılırken öte yanda İktidar sahipleri itibardan tasarruf olmaz zihniyetiyle devletin maddi manevi tüm varlığını kendi malı gibi kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Millet yoksulluk ve fakirlikle boğuşmaktan yorgun ve çaresiz kendi derdine düştü..

Hala mı “Vatan Mevzu Bahisse Gerisi Teferruattır Diyeceğiz!”..

Vatanın mevzu bahis olması için daha ne olmasını bekleyeceğiz!…

“ Bir gün, Bağımsızlık ve Cumhuriyet’ini savunma mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şartlarının düşünmeyeceksin!”

O BİR GÜN, BUGÜNDÜR!…

Derin Kaygılarımla, 

Engin Sarıkartal Demirkollu
27 Haziran 2021

This entry was posted in CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DURUM VAZİYETİ, DUYURULAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *