ATATÜRK DÜŞMANI CAHİL YOBAZ İMAM BOZUNTUSUNA İKİ LAF DA BİZ EDELİM…

“ATATÜRK’E LANET” OKUNDU
Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan, Erdoğan’ın da dinlediği esnada şu ifadeleri kullandı:
“Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir… Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma…”

YALANCI YOBAZ, HAİN YOBAZ…ZANGOÇ…
Bu ülkede ibadet, namaz, ezan hiç bir zaman yasaklanmamıştır.
Atatürk’e lanet okumak ihanetini yapan ve  tarihimize gerçeklere  ihanet eden bu yobaz imam bulunduğu imamlık minberini DİYANET’i kuran yüce Atatürk’e borçludur. Atatürk olmasaydı boynuna astığı haç ile istavroz çıkartan İsa’nın inananlarından biri olur, adı da Hristo veya Joe olurdu.
İnanıyorum ki işgal edilmiş olan ülkemizde kalan bir kaç göstermelik camiyi taşlardı. Eğer yine sözde bir din adamı olabilirse, sokak arasında küçük bir kilisenin ancak ZANGOÇ’u olur, papaz efendinin şarap şişelerini taşırdı. Kilisenin çanının vaktinde çalınmasından sorumlu olurdu.
İşte yüce Atatürk sadece Türkiye’yi kurtarmamış, Türk Milletini de kurtararak özgürlüğümüzü bize armağan etmiştir. Bu yobaz ve benzerleri, bunlara izin verenler bilmeli ki; Türkiye de eğer 100 bin civarında cami varsa, bu camilerde günde 5 vakit ezan okunuyor, isteyen ibadetini serbestçe yapıyorsa, tüm bunlar nedeniyle yüce Atatürk’ borçludurlar.
Özellikle işgal sürecinde görülmüştür ki;  İstiklal Harbine destek veren çok az sayıda değerli ve gerçek din adamlarının dışında Yunan’lılarla, İngiliz’lerle en sıkı işbirliğini yapanlar arasında fazla sayıda takkeli, cübbeli sözde din adamları vardı. O dönemde Türkiye’yi kurtarmaya, kurmaya çalışanlar iç cephede bu dönek, hain sözde din adamlarıyla da uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu yobazlar İstiklal harbinde Yunan’la, İngiliz’le birlik olanların torunlarıdır.
Bu ve benzeri yobazlardan bağımsız yargı önünde hesap sorulacağı zamanlar yaklaşıyor.
Naci Kaptan / 30.05.2021
This entry was posted in İrtica, TARİKAT VE CEMAATLAR, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *