PAPA’NIN IRAK MADALYONU

PAPA’NIN IRAK MADALYONU

İbrahim Daş – 09.03.2021

Papa Franciscus Roma’dan havalanıp İsrail hava sahasını kullanarak Irak’a gitti. 6 Mart Papa’nın ziyareti nedeniyle Federal Irak Devleti tarafından “ulusal hoşgörü ve birlikte yaşama günü” ilan edildi. Papa; Barzaniler ve başbakan Kazımi başta olmak üzere Irak’taki tüm önemli etnik, dinsel ve mezhepsel yapıların önderleri ile görüştü. Bir de Ur şehrinde “İbrahim’in çocukları” adlı duayı etti…
Baas rejimi diye aşağıladıkları üniter/ulus devlet ABD ve içerideki vatan hainleri eliyle parçalandı. Irak 2005 yılında yeni anayasa yaptı ve federasyona geçti. Artık bildiğimiz Irak devleti yok. Böyle bir komşumuz yok! Şehir devletçiklerinden oluşan ve işgalle diz çöktürülmüş bir hükümet var. ABD’nin isteği dışında hareket söz konusu bile olamaz… İşte Papa böyle bir ülkeyi ziyaret etti.
Son zamanlarda İsrail’in Müslüman Arap ülkeleri ile imzaladığı Abraham/İbrahim Antlaşmaları ile Papa hazretlerinin Irak ziyareti birbiriyle ilişkilidir. İsrail’in normalleşme adı altında imzaladığı antlaşmaların özü İran’ın BOP kapsamında parçalanması ile ilişkilidir. Büyük bir olasılıkla 21 Mart İsrail seçimlerinden sonra da Türkiye İsrail ile normalleşecektir! Suudi Arabistan’ın İsrail ile gizli görüşmeler sürdürdüğü zaten basına sızmıştı.
İran’ın Irak içindeki etkisini kırmak için Abraham Antlaşması imzalamak şimdilik mümkün olmayınca Papa’nın “İbrahim’in çocukları” duası ve madalyonu devreye sokulmuştur. İran Savunma Bakanı Hatemi , İsrail Savunma Bakanı Gantz’ın “İran’ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini” açıklamasına karşı olası bir saldırıda Tel Aviv ve Hayfa’yı vuracaklarını dile getirdi. Papa ziyaretine İran’ın açık cevabı budur.
Irak 2019 yılından beri yeni anayasa ve anayasa değişiklikleri ile çalkalanıyor. Sokaklar karışıyor, durulmuyor. Suriye parçalandı. Suriye diye bir komşumuz da devlet de yok! Gaziantep Üniversitesi dört fakülte açmış, ABD üsler kurmuş, şehir devletçikleri ilan edilmiş ve Astana’da yeni anayasası yazılıyor! İran’a da içerden ve dışarıdan müdahale yakındır. Papa’nın ziyareti İran’ın çemberini daraltmak için ABD tarafından Papa’ya verilmiş bir görevdir. Görev başarı ile tamamlanmıştır…
Bizde yeni anayasa tekrar gündemde konuşuluyor. Ancak rejimimizin ilan tarihi olan 1923 ruhu ile değil!
Yeni anayasalar: ABD ve işbirlikçi iktidarlar eliyle yapılıyorsa, yeni sınırlar ve yeni ülkeler getirir…

EMEKÇİ KADIN
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihçesine girmeyeceğim. İster devlette ister özel sektörde ol, ister devlet memuru ister sözleşmeli ol eğer işten atıldığında geçimini sürdürecek bir mülkün yoksa sana işçi denir! Emekçi denir! Sınıfsaldır! Etnik, dinsel ya da cinsiyete göre değişmez! Cumhuriyet devrimleri ile kaldırılması hedeflenen feodalizmin emperyalizm ile bağı kesilememiş ve bugün hem kadınımızı hem de erkeğimizi köle konumuna getirmiştir. Elbette en çok kadınlarımız zordadır…
Alın terinin pandemi bahanesi ile sömürüsünün arttığını ve baskıların iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu en başta emeği ile geçinen kesim görmelidir. En azından sendikalar görmelidir! İktidarın bugüne kadar izlediği politikalara bakıldığında yeni anayasada emeği ile geçinen kesimlerin hakları olmayacaktır.
Kutlanacak bir şey yok! Sınıfsal mücadeleden başka yol da yok!

https://antalyakorfez.com/haber/44746-papann-rak-madalyonu#
This entry was posted in DÜNYA ÜLKELERİ, ORTADOĞU ÜLKELERİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *