SAĞLIK – COVİD19 * TTB, tüm Covid-19 aşılarının güvenirlik ve etkinlik oranlarını açıkladı

TTB’ne VE TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AÇIK TEŞEKKÜR

Covid19 salgını süresince TTB’nin topluma gerçeklerin aktarılması, salgının bilime uygun yönetilmesi için iktidar hükümetinin baskılarına rağmen yükümlendikleri yol göstericilik, ve gerçek bilginin topluma duyurulması için gösterdikleri çabalara, çalışmalara bir yurttaş olarak içtenlikle teşekkür ederim.
Salgın süresince , Devleti yönetenler tarafından yalnız bırakılan, desteklenmeyen, özlük hakları verilmeyen, fakat tüm bunlara rağmen evlerine bile gitmeden, hastahanelerde koltuklarda, hatta yerlerde bayılasıya yatan, otellerde kalmak zorunda kalan, taktığı maskelerden dolayı yüzleri yara olan, koruyucu elbiseler altında akıttıkları terden çizmeleri dolan sağlık çalışanlarına şükran ve teşekkür borcumuz vardır.
Covid19 nedeniyle 29 Aralık 2020 itibarıyla 302 sağlık çalışanı yaşamlarını kaybetti. Buna rağmen aynen ön cephede savaşan askerler gibi görevleri nedeniyle ŞEHİD olan sağlık çalışanları için covid19 MESLEK HASTALIĞI sayılmıyor. Bu duruma rağmen sağlık çalışanları ölümüne gayretle görevlerini yapıyor. Görevleri nedeniyle covid19 olan ve yaşamlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına rahmet ve ailelerine baş sağlığı dilerim.
İktidar hükümeti müteahhitlere milyar, milyar ödemeleri aksatmadan yaparken, toplum sağlığı için hayatlarını kaybedercesine görev yapmakta olan sağlık çalışanlarına özlük haklarını aksatmadan ödemenmesi ve  covid19 nedeniyle yaşamlarını kaybeden sağlık çalışanları için “illiyet”” bağı aranmadan şehid sayılmaları için gereken düzenlemenin yapılması toplumsal bir kamu görevidir.
Tüm sağlık çalışanlarını saygı ile selamlarım.
Naci Kaptan/ 15.01.2021

TTB, tüm Covid-19 aşılarının güvenirlik ve etkinlik oranlarını açıkladı

cumhuriyet.com.tr / 14 Ocak 2021 Perşembe

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, geliştirilen Covid-19 aşılarının etkinlik ve güvenirlik oranlarını açıklayarak çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

TTB’den Covid-19 aşıları ile ilgili “Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir” başlığıyla detaylı bir açıklama yayınlaı. Yayınlanan açıklamada, aşı ile ilgili çalışmaların sonuçları paylaşıldı.
TEKİNLİK VE GÜVENİRLİK ORANLARI
Aşı etkinlikleri ile ilgili verilerin paylaşıldığı açıklamada şu bilgiler verildi:
TTB COVID-19 İzleme Kurulu ve Aşı Çalışma Grubu ile birlikte yapılan değerlendirme ışığında şu anda adı geçen aşıların verilerine göre;
Ağır hastalık ve ölümü önleme konusundaki etkililiğin ise tüm aşılar için yüzde 100’e yakın olduğu,
Aşılanan kişide hastalık gelişmesini önleme konusundaki etkililiğin;
Pfizer-Biontech aşısı için yüzde 95 (Güven Aralığ: 90,3-97,6)
Moderna aşısı için yüzde 94,1 (Güven Aralığı: 89.3-96.8)
Oxford-AstraZeneca aşısı için ilk aşının yarım doz 28 gün sonra yapılan ikinci aşının ise tam doz uygulandığı tüm grupta yüzde 90,0 (yüzde 95 Güven Aralığı: 67.4-97.0), her iki aşının tam doz uygulandığı grupta yüzde 62,1 (Güven Aralığı: 41,0-75,7)
Coronavac aşısı için: Türkiye’de yüzde 91,25 (Güven Aralığı: 71-97), Brezilya’da yüzde 50,38 (çok hafif hastalık için) ve yüzde 77,96 (hafif hastalık için) olduğu,
Aşıların hiçbirinde kısa dönem (1-2 ay) ciddi yan etki oluşma sıklığının kontrol grubundan yüksek olmadığı,
mRNA aşılarının ciddi olmayan lokal ve sistemik yan etkilerinin özellikle genç yaş grubunda belirgin olarak fazla olduğu,
İleri yaştaki kişilerde mRNA aşılarının etkililiğinin genç yaşlardakine benzer şekilde yüksek olduğu,
Oxford-AstraZeneca aşısında 55 yaş üzerinde etkililiğinin biraz daha düşük olduğu3,
Coronavac aşısında Brezilya’daki çalışmanın 60 yaş üstündeki kişileri de kapsamasıyla birlikte bunlara ait verinin henüz yayımlanmadığı bilinmektedir.
Mevcut durumda dünyada uygulanmaya başlanan dört aşının hastalığı önleme konusundaki etkililikleri farklı olmakla birlikte ağır hastalık ve ölümleri önleme konusunda etkililiklerinin yüzde 100’e yakın olduğu, farklı yaş ve risk gruplarında etkililik ve yan etki açısından değişiklikler gözlendiği, bugüne kadarki veriler ışığında hiçbirinin ciddi yan etki oluşturmadığı gözlenmektedir.
Toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için yüzde 80 etkili olan bir aşıda toplumun yüzde 75-90’ının aşılanması gerekmektedir (Ro 2,5-3,5)[6]. Daha düşük düzeyde etkili aşılar için ise tüm toplumun aşılanmasının gerektiği ifade edilmektedir. Bu değerlendirme ışığında Türkiye’de uygulanacağı söylenen aşının toplum bağışıklığı sağlaması için 6 ay içerisinde yaklaşık 120 milyon doz uygulanması gerekmektedir. Ancak aşılama programı tüm ayrıntılarıyla açıklanmadığı gibi geldiği ve geleceği belirtilen aşı dozlarının bu sayıya yaklaşması dahi mümkün görünmemektedir. Sağlık Bakanlığı’nın gerçekçi ve toplum bağışıklığını sağlayacak bir aşı programını kamuoyuyla paylaşmasının güven ilişkisinin bir parçası olduğu açıktır.”
Türk Tabipleri Birliği olarak öncelikle ve bir kez daha vurgulamak isteriz:
Aşı tüm canlılar için hayat kurtaran ortak bir değerdir. Aşılamalarla her yıl yaklaşık üç milyon insan yaşama tutunmaktadır. COVID-19 pandemisinde de güvenli ve etkili aşılar ile yapılacak yaygın aşılamanın, salgını kontrol altına almaya katkı sağlayacağı açıktır.
Türkiye’de ise ilk COVID-19 hastası resmî olarak 11 Mart 2020 tarihinde açıklandığı günden beri Sağlık Bakanlığı’nın veri paylaşımları şeffaf olmamış, bilimsel akla aykırı uygulamalarla devam etmiş ve korumaya değil güvenliğe dayalı iç politikalar nedeniyle başarısız sonuçlarla karşılaşılmıştır.
Pandemi nedeniyle bugüne kadar on binlerce yurttaşımız ve yüzlerce sağlık çalışanımız yaşamını kaybetmiştir. Siyasi otorite maske dağıtımındaki belirsizlikler ve gecikme gibi aşı uygulamasına gelindiğinde de çözüm üretmede başarısız olmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde getirileceği duyurulan aşılar aralık ayı sonuna kadar getirilememiş, hatta “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği” bile ancak 18 Aralık’ta Acil Kullanım Onayı (AKO) maddeleri eklenerek mevzuat açığı giderilmeye çalışılmıştır.
Bilimsel Olarak Etkili Ve Güvenli Her Aşının Yanındayız

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ttb-tum-covid-19-asilarinin-guvenirlik-ve-etkinlik-oranlarini-acikladi-1806085
This entry was posted in Saglik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *