VALİDE ZÜBEYDE HANIM * 14 Ocak 1923 * LATİFE HANIM KÖŞKÜ

LATİFE HANIM KÖŞKÜ

………………..
19 Mayıs 1919’da.
Çıkılmıştı Samsun’a.
Gidilmişti Amasya, Sivas, Erzurum’a.
Gelinmişti Ankara’ya 27 Aralık’ta…
TBMM açılmıştı 23 Nisan 1920’de.
Mustafa Kemal Paşa önderliğinde.
Kurtuluş Savaşı başlamıştı dört yerde.
Barış sağlanmıştı Mudanya Mütarekesi’yle.
11 Ekim 1922 tarihinde…
Gelinmişti 1922 yılına.
Cumhuriyet ilan edilmemişti daha.
Cumhuriyet’in ilanına.
Vardı daha on ay’dan fazla…
M. Kemal Paşa’nın anası.
Zübeyde Hanım’dı.
Zübeyde ana hastaydı.
Hekimi önermişti ona İzmir’in havasını…
Zübeyde hanım felçliydi.
M. Kemal Paşa, yaveri.
Salih Bozok’u İzmir’e gönderdi.
Uygun bir ev bulmasını rica etti…
Latife Hanım bunu öğrendi.
Salih Bozok ile temasa geçti.
Karşıyaka’daki evini önerdi.
Burada kalabilir dedi…
Köşk, 1860’da yapılmıştı.
Karşıyaka İstasyonu’nun yanındaydı.
İki katlıydı.
Latife Hanım’a aitti…
Tarih 18 Aralık 1922’ydi.
Zübeyde Hanım, İzmir’e geldi.
Karşıyaka’da trenden indi.
Bir hasır koltuğa yerleştirildi.
Kısa bir yolla eve geldi.
Latife Hanım Köşkü’ne yerleşti…
Latife Hanım evi hazırlamıştı.
Evin eşikleri kaldırılmıştı.
Onun tekerlekli iskemle ile.
Getirilmişti dolaşabilir hale…
Zübeyde Hanım ihtimamla bakıldı.
Ancak burada çok fazla kalamadı.
Yaklaşık bir ay sonraydı.
14 Ocak 1923’te aramızdan ayrıldı…
Zübeyde Hanım yaşamını kaybetmişti.
Karşıyaka Ferik Osman Paşa Camisi.
Bahçesinde bir Anıt Mezar yapıldı.
Parkın içerisinde ebedi uykusuna daldı…
Zaman geçti.
Zübeyde Hanım’ın son günlerini geçirdiği.
Köşk el değiştirdi.
Farklı amaçlarla kullanıldı…
2005 yılıydı.
Karşıyaka Belediyesi kamulaştırdı.
2007 yılında restorasyonuna başlandı.
Bir yıl sonra Müze olarak açıldı…
Zübeyde Hanım’ın son zamanını.
Geçirdiği Köşk yeniden onarıldı.
Anı eşyalarla donatıldı.
Üç tane balmumu heykel yapıldı…
Karşıyaka’da güzel bir bahçe içinde.
İki katlı bu Köşkte.
Latife Hanım, Zübeyde Hanım ve
Atatürk artık yaşamasa da.
Anıları yaşıyor halâ buralarda…
https://yucel-tanyeri.blogspot.com/2021/01/latife-hanim-kosku.html
This entry was posted in ATATURK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *