FAŞİZM VE DİKTATORYA * Ötekileştirmenin En Çirkin Yüzü: Nazi Kampları

Ötekileştirmenin En Çirkin Yüzü: Nazi Kampları

YAZAR: BUŞRA Ç. – 20 ARALIK 202020 ARALIK 2020 TARİH

Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşadığı kriz ortamında yükselişe geçen Hitler, 1921’de Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nde (NSDAP) başkanlığa yükseldi. NSDAP’nin taraftarlarına kısaca ‘Nazi’ ismi verildi.
NSDAP, Almanya’daki kriz ortamında orta ve alt kesimdeki insanlara ekonomik vaatler ve ırkçı hedeflerle seslendi. Parti, kriz ortamında ne yapacağını bilemeyen kitleler üstünde etkili olarak geniş bir taban kazandı. Bu koyu ırkçılık sonucunda da 2. Dünya Savaşı zamanında Yahudi Soykırımı ile başlayan ‘Nazi Kampları’nı kurdular. Kamplar ilginç olduğu kadar acımasızcaydı. Almanların deyimiyle tam bir koruyucu nezarethaneydi, tabii öyle olması tartışılır…
Naziler, ilk toplama kamplarını Hitler’in iktidarı ele geçirmesinin hemen ardından kurdular. Bu kamplardan 22 tane vardı ama her kamp ilginç ve acımasız infazlar barındırıyordu. Hemen infaz yapmıyorlardı, soykırım bu ya, onların tüm iş gücünden de yararlanıyorlardı.
Çoğunluğu Yahudiler ve çingeneler oluşturuyordu. Öncelikle çalışacak durumda olanlar ve olmayanlar şeklinde ayırıyorlardı. Çalışacak durumda olmayanları doğrudan infaza yolluyorlardı. Gaz odalarına, gaz kamyonlarına veya Nazi hastanelerine… Gaz odalarında insanları büyük bir odada topladıktan sonra görevlilerin kapıyı kapatmasıyla ardından da içeriye zehirli gazların verilmesi ile infaz ediyorlardı.
Gaz kamyonları da aynı mantıktı. Aracın içerisine egzoz verilmesi ile infaz gerçekleştirilirdi. Nazi hastanelerinde ise biraz daha insaflı davranılır, insanlar vurularak öldürülürdü. Bazen de organları alınıp insanlara satılırdı. Çalışacak güçteki insanları ise ölünceye kadar çalıştırırlardı. Zaten bu süreçte de insan kendi eceliyle ölürdü çoğu zaman. Bu insanları genelde kendi işlerini yaptırmak için kullanırlardı veya savaşta iş gücü ihtiyacı olduğu için sürekli çalıştırırlardı.
Bunun haricinde, üstlerinden para kazandıkları bile olurdu. Özel kimya firmalarına işçi olarak kiralanırlardı. Kendi bünyelerinde çalışan bazı kişilere de ölen cesetleri fırına taşıtmakta ve üstündeki eşyaları aratmakta kullanırlardı.
Artık çalışamayacak konuma geldiklerinde ise bir trene bindirir, onlara doğuya, kendilerine hayat kurması için gideceklerini söyler, onları katlederlerdi. Bazen de kurşuna dizer, günde 17.000 kadar Yahudi’yi öldürürlerdi. Tabii, çoğu kaynak farklı farklı sayılar yazıyor. Çünkü cidden kamplarda, savaş sırasında ölen insanları sayması güç. Ama toplam 6 milyon insanın katledildiği söyleniliyor bu kaynaklarda.
Peki Nazilerin sonları ne oldu? Nazi Almanya’sının ırkçı diktatörü Adolf Hitler’in, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda yenilgisinin kesinleşmesinin ardından Sovyet askerlerine yakalanma korkusuyla eşi Eva Braun’la intihar etti.
Ve Almanya İmparatorluğu’nu kurmak için milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan Hitler, bir yeraltı sığınağında öldü.

https://parlakjurnal.com/otekilestirmenin-en-cirkin-yuzu-nazi-kamplari/
This entry was posted in FAŞİZM, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *