Çin Bir Haftada Ay’a Ulaştı * Chnag’5 (Ay Tanrısı) Ay’dan toprak örneği alarak dönecek

Illustration of China’s moon mission Chang’e-5 with descriptions (Image: Info Shymkent)

Çin Bir Haftada Ay’a Ulaştı

Orhan Özkaya (Araştırmacı  Yazar)

Chnag’5 (Ay Tanrısı) Ay’dan toprak örneği alarak dönecek
24 Kasım 2020’de 8,2 ton ağırlığındaki Chang’e 5 uzay aracını taşıyan Long March-5 Y5 roketi Dünya-Ay yörüngesine göndermeyi başardı. Chang’e 5’in Ay’a olumlu bir iniş yaptığı açıklaması yapıldı. Bu projenin Ay’dan 2 kilogramlık toprak örneği getirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Böyle bir projenin 1970’den bu tarafa gerçekleştirilen ilk proje olduğu belirtildi. Daha önce Ay’a ilk uzay aracı gönderen ülkenin Sovyetler Birliği ve daha sonra ABD olduğu açıklaması yapıldı. Ay’dan toprak getiren üçüncü ülkenin Çin olacağı belirtildi. Diğer yolculuklarda da toprak numunesi getirilmiş idi. Geri dönüşte Moğolistan’ın Siziwang Banner alanına inecek.
Uzay çalışmaları ideoloji tanımadan hızla sürüyor
Bu çalışmaların amacının Ay’ın oluşumu, yapısına dair bilgi sağlamak olduğu bilgisini veriliyor. Chang’e 5 Çin’de antik dönemlerdeki ay tanrısı olarak inanılan tanrılardan biri değerlendirilmesi yapılıyor. Çin uzay çalışmalarına katılarak, yeterliliğini ispatlamak ve insanlığa hizmet etmek için kamu kaynaklarının da kullanılarak başarılı olunabileceğini göstermek istiyor. Zira ABD, şirketlerle işi götürüyor. Rusya da devlet olarak yani kamu olanaklarıyla girişim içerisinde. ABD’li Elon Musk bireysel imkânlarını seferber ederek öne çıkmayı amaçlıyor. Bütün bu çabaların olumlu bir sonuç vermesi beklenmeli. Chang’e 5 ay yörüngesinden ay yüzeyine iniş için bir çift aracı serbest hale getirerek, Ay yüzeyine ulaşmasını sağlayacak ve toprak parçası toplayıp kalkarak yörüngede bekleyen uzay aracına kenetlenecek ve uzay aracıyla dünyaya geri dönüş yapacak.
Uzay çalışmaları insanlığın geleceğini belirleyecek
Bu süreçleri Çin, 2013 yılından bu yana sürdürüyor, bu yılda ay yüzeyine iniş yapmış 2019’da da Chang’e-4 uzay aracını Ay’ın karanlık yüzeyine indirmeyi başarmıştı. Yapay Ay çalışmalarını hızlandırarak, tarım alanında ay ışığından geceyi de gündüz dönüşümüne çevirerek tarım alanında yeni gelişmeler programlıyor. Böylece 1,3 milyarlık nüfusun iş gücünden yararlanarak hem istihdam sorununu çözmeyi hedeflemekte ve hem de çalışma saatlerini 6’nın da altına çekerek, geniş kitleleri iş gücüne seferber etmeyi planlamakta. Kapitalist emperyalizmin tüm kurallarını komünist parti kontrolünde uygulayarak, ABD ve Batı sermayesini ülke sınırlarında seçenekler yaratarak halkın işsizlik sorununu aşmayı amaçlamakta.
Çin’in teoriye uymadığı iddiası
Çin’in teoriye uygun bir ideoloji takip etmediğini öne sürmek mümkün. Ancak Marx, Engels, Lenin ve Kemalist ideoloji, “Önce burjuva devrimine geçiş yapılacağını, daha sonra sosyalist devrim çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirtmişlerdi. Sosyalist devrim, toplumun, işçi sınıfı ile kır emekçilerinin eğitim çalışmalarının tamamlanmasına bağlıdır” diyerek sosyalist sürece hemen geçmenin, acele etmenin netice getirmeyeceğini belirtmişlerdir. Latin Amerika’yı da Trockist olarak suçlamak, Castro, Che ve Chavez’i de aynı şekilde suçlamak kabul edilemez. Çünkü Atatürk dünya da ilk “Tam Bağımsızlık Savaşı” nı başarmıştır. Diğer liderler de kendi ülkelerinin gerçeklerine bağlı kalarak, “Bağımsızlık” savaşını vermişler, karma ekonomiyi oluşturdular. Hâlâ sosyalizm yolunda devam etmeye çalışıyorlar. Şeker kamışı işçileri, tarım, kır emekçisidir, sanayi proletaryası değildir.
Atatürk “İstikbâl göklerdedir” demiş ve bu gerçekleşiyor
Atatürk, bugünleri görmüş ve dünyanın ilerici ideolojiye bağlı gelişeceğinin tespitini yapmıştır. Bütün bunların başarılabilmesi için, ülkelerin “Tam Bağımsız” olmasına bağlı olduğunu görmüştür. Emperyalizmin sömürüsünün mutlaka yoksular, mağdur halklar tarafından yenileceğini açıklamıştır. Bu nedenle ekonomik yönden de “Karma Ekonomi” yi savunarak, Kemalist ideolojiyi dünya gündemine taşımıştır. Bu nedenle yoksul Türk köylüyle bağımsız bir ülke yaratmak için savaşmıştır.
Köylüleri, kır emekçilerini proletarya sınıfı saymak mümkün olmayabilir, ancak devrimi kıta özelliklerine bağlı kalarak gerçekleştirdiler. Dünya devrimini gerçekleştirme hedefi ütopya olarak kalıyor denebilir. Lenin bunun olamayacağını iddia etmiyor. Ama toplumların bilgi birikimine, bilincine ve enternasyonal birlikteliğin tırmanma aşamasına bağlı olacağını savunuyor. Bu nedenle başarısız olan 1 ve 2.Enternasyonal çabalarının neticesiz kalması sonrasında; 3. Enternasyonali gerçekleştirmiş, daha sonra 2. Dünya Savaşı çıkmıştır. Bu çabaların bittiği düşünülemez.
Bilim çevreleri uzay çalışmalarını sınıfsız bir toplum yaratılarak yükseltilmelidir. 2020 yılında Çin, Mars’a insansız uzay aracı göndermeyi başarmıştı, şu anda da, 2030 yılına kadar Mars’tan örnekler alarak dünyaya dönüleceğini programlamakta
This entry was posted in Bilim ve Teknoloji, Calisma Dunyasi - Is ve Emekciler. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *