LOZAN’I ELEŞTİREN ÇAVUŞOĞLU, KENDİ DÖNEMİNDE İŞGAL EDİLEN ADALARIN HESABINI VERMELİDİR !..

YUNANİSTAN TARAFINDAN İŞGAL EDİLEN FAKAT AKP İKTİDARININ SESSİZ KALDIĞI “EGE ADALARI KONUSUNU BELGELERLE GÜNDEME GETİREN VE “FİKRİ TAKİP” İLE BU KONUYU YILMADAN UZUN SÜREDİR TAKİP EDEN EMEKLİ KUR.ALBAY ÜMİT YALIM’A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM. [Naci Kaptan)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Eylül 2020’de CNN Türk “Tarafsız Bölge”
Programına verdiği mülakatta, isim vermeden 1923 Lozan Antlaşması’nı hedef aldı.

*Çavuşoğlu, “Meis’i İtalyanlara vermişiz, onlar da Yunanistan’a vermiş. Yanı başımızdaki adaları vermişiz, geçmişteki anlaşmaları büyük bir başarı öyküsü olarak ders kitaplarında bize ilkokullarda, ortaokullarda anlatmaya çalıştılar ama maalesef işte görüyoruz” dedi. Ancak, Çavuşoğlu’nun söylemleri tarihi gerçeklerle bağdaşmıyor.
*1912’de İtalya, 1913’te Yunanistan, 1915’te Fransa tarafından işgal edilen Meis Adası, 1921’de tekrar İtalya’ya devredildi. Yani, Meis Adası 30 Ekim 1918 öncesi ve sonrasında işgal altında olup Misak-ı Milli sınırları içinde değildir.
YUNAN İŞGALi ALTINDAKİ GAVDOS ADASI, MEİS ADASI’NIN 7 MİSLİ BÜYÜKLÜKTEDİR !…
*Meis Adası’nı gündeme getirenler, Gavdos Adası’ndaki işgali görmezden geliyor.
*AKP Hükümetleri döneminde 2004’te Yunanistan tarafından fiilen işgal edilen adalar arasında bulunan Gavdos Adası, Meis Adası’nın 7 misli büyüklüktedir.
*Yunanistan, 2004 yılında işgal ettiği Gavdos Adası’na 4 otel inşa etti. Anılan oteller arasında bulunan Gavdos Studios adlı Yunan otelini Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un etstur şirketi işletiyor. Türk vatandaşları, kendi adamız olan Gavdos Adası’na pasaport ve vize ile götürülüyor.
ÇAVUŞOĞLU’NUN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DÖNEMİNDE, 2 TÜRK ADASI VE 1 TÜRK KAYALIĞI DAHA İŞGAL EDİLDİ !…
*2002 Yılında iktidara gelen AKP Hükümetleri döneminde, 2004 yılında 16 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı işgal edildi. Çavuşoğlu, 2014’den bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyor. Çavuşoğlu’nun döneminde, 2016’da Ardıççık Adası ve Marathi Adası, 2020’de de Plati Kayalığı işgal edildi.
*Çavuşoğlu her fırsatta Lozan’a saldırıyor. Ancak, Lozan’da hiçbir ada verilmedi.
*Çavuşoğlu, savaş ortamında olmadığımız halde kendi döneminde işgal edilen 2 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı ile AKP Hükümetleri döneminde işgal edilen toplam 18 Türk Adası ve 2 Türk Kayalığı’nın hesabını vermelidir.
Konu ile ilgili açıklamalarım ve belgeler aşağıdadır.
Saygılarımla,
Ümit YALIM / Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri

18 Eylül 2020
LOZAN’I ELEŞTİREN ÇAVUŞOĞLU, KENDİ DÖNEMİNDE
İŞGAL EDİLEN ADALARIN HESABINI VERMELİDİR !…
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Eylül 2020’de CNN Türk “Tarafsız Bölge” Programına verdiği mülakatta, isim vermeden 1923 Lozan Antlaşması’nı hedef aldı. Çavuşoğlu, “Meis’i İtalyanlara vermişiz, onlar da Yunanistan’a vermiş. Yanı başımızdaki adaları vermişiz, geçmişteki anlaşmaları büyük bir başarı öyküsü olarak ders kitaplarında bize ilkokullarda, ortaokullarda anlatmaya çalıştılar ama maalesef işte görüyoruz” dedi. Ancak, Çavuşoğlu’nun söylemleri tarihi gerçeklerle bağdaşmıyor.
MEİS ADASI’NI HANGİ ÜLKELER İŞGAL ETTİ?
Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde olan Meis Adası, Trablusgarp Savaşı sırasında 1912’de İtalya tarafından işgal edildi.

Meis Adası, Birinci Balkan Savaşı sırasında 1913’te Yunanistan tarafından işgal edildi.
1915’te Fransa tarafından işgal edilen Meis Adası, 1921’de tekrar İtalya’ya devredildi. Yani, Meis Adası 30 Ekim 1918 öncesi ve sonrasında işgal altında olup Misak-ı Milli sınırları içinde değildir.

Buna rağmen İsmet Paşa, Lozan Konferansı’nda yaptığı müzakerede, “Meis Adası , karasularımız içindedir. Karasularında bulunan adaların bağlı oldukları kıtaya ait olması gerekir. Bu ada, Anadolu’nun ayrılmaz parçasıdır” diyerek Meis Adası’nın Türkiye’de kalması için direndi. Ancak, İtalyan delege Montagna, “İsmet Paşa’nın teklifi Misak-ı Milli hükümlerine aykırıdır” diyerek Meis Adası’nın İtalya’da kalmasını sağladı. (Ali Naci Karacan,Lozan, 2011, S. 290-291)

Bunun üzerine İsmet Paşa, güvenliğimizi sağlamak maksadıyla İtalyan Delege Montagna’dan taahhütte bulunmasını isteyerek resmi mektup yazmasını talep etti. Montagna, İsmet Paşa’ya hitaben 04 Haziran 1923’te yazdığı resmi mektupta, “İtalya’nın Meis Adası’nda hiçbir top bataryası bulundurmayacağını, adanın Anadolu kıyısına karşı olan tarafında hiçbir istihkam yapmayacağını ve bu adayı kara veya deniz üssü olarak kullanmayacağını” İtalyan Hükümeti adına taahhüt etmişti.

YUNAN İŞGALi ALTINDAKİ GAVDOS ADASI, MEİS ADASI’NIN 7 MİSLİ BÜYÜKLÜKTEDİR !...
Meis Adası’nı gündeme getirenler, Gavdos Adası’ndaki işgali görmezden geliyor. 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması ile Girit Adası’nın dörtte biri Yunanistan’a verildi. Girit’in etrafındaki 14 ada Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde kaldı. Bu durum Lozan Antlaşması’nın 12. Maddesi ile teyit edildi. Girit etrafındaki 14 Türk Adası’ndan 5’i, AKP Hükümetleri döneminde 2004 yılında Yunanistan tarafından fiilen işgal edildi. İşgal edilen adalar arasında bulunan Gavdos Adası, Meis Adası’nın 7 misli büyüklüktedir.

Yunanistan, 2004 yılında işgal ettiği Gavdos Adası’na 4 otel inşa etti. Anılan oteller arasında bulunan Gavdos Studios adlı Yunan otelini Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un etstur şirketi işletiyor. Türk vatandaşları, kendi adamız olan Gavdos Adası’na pasaport ve vize ile götürülüyor.

ÇAVUŞOĞLU’NUN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DÖNEMİNDE, 2 TÜRK ADASI VE 1 TÜRK KAYALIĞI DAHA İŞGAL EDİLDİ !…
2002 Yılında iktidara gelen AKP Hükümetleri döneminde, 2004 yılında 16 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı işgal edildi. Çavuşoğlu, 2014’den bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyor. Çavuşoğlu’nun döneminde, 2016’da 2 Türk Adası, 2020’de de 1 Türk Kayalığı daha işgal edildi.
Yunanistan Mart 2016’da Muğla Ardıççık Adası’nı işgal etti.

Ardıççık Adası, 1923 Lozan Antlaşması ve 04 Ocak 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi’ne göre Türk Adası’dır. Ayrıca, 1943 Tarihli İngiliz haritasında, Ardıççık Adası’nın, 12 Ada deniz sınırının dışında ve Türkiye’ye ait olduğu açık bir şekilde gösterilmiştir.

Yunanistan Kasım 2016’da Aydın Marathi Adası’nı işgal etti. 25 Ocak 1933 tarihli T.C. Resmi Gazete’de, Marathi Adası’nın Türkiye’ye ait olduğu belirtildi. Milletler Cemiyeti tarafından 24 Mayıs 1933’te yayınlanan tescil belgesinde de Marathi Adası’nın Türkiye’ye ait olduğu tüm dünyaya deklare edildi. Marathi Adası, 1923 Lozan Antlaşması ve 04 Ocak 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi’ne göre Türk Adası’dır.

Ayrıca, 1939 ve 1943 Tarihli İngiliz haritaları ile 1951 ve 1957 tarihli ABD haritalarında Marathi Adası’nın 12 Ada deniz sınırının dışında ve Türkiye’ye ait olduğu açık bir şekilde gösterilmiştir.
Başbakan Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun 1999’da iskana açılmasına bile müsaade etmediği Plati Kayalığı, Mart 2020’de işgal edildi.

Çavuşoğlu her fırsatta Lozan’a saldırıyor. Ancak, Lozan’da hiçbir ada verilmedi. Lozan’da, Osmanlı Devleti döneminde kullanma hakkı verilen adalar ile işgal ve ilhak edilen adaların isimleri teyit edildi. Lozan Antlaşması, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın muhasebesidir. Çavuşoğlu, savaş ortamında olmadığımız halde kendi döneminde işgal edilen 2 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı ile AKP Hükümetleri döneminde işgal edilen toplam 18 Türk Adası ve 2 Türk Kayalığı’nın hesabını vermelidir.

YUNANİSTAN, İŞGAL ETTİĞİ TÜRK ADALARINA ASKERİ ÜS KURARAK, ADALARI SİLAHLANDIRDI 
Yunanistan, 2004’ten itibaren işgal etiği Türk adalarında toplam 13 askeri üs açtı. Türk Adaları’nda 5 binden fazla Yunan askeri elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Yunanistan, işgal ettiği adalara topçu silahları, uçaksavar, havan ve tanksavar silahları ile zırhli araçlar yerleştirdi.

Yunanistan, burnumuzun dibindeki adalarımızı işgal ederken, adaları cephaneliğe çevirirken, Çavuşoğlu, olanı biteni turist gibi seyretti. Yunanistan’a müzik notası bile verilmedi.
Ümit YALIM
Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri
This entry was posted in İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, Tarih, YUNANİSTAN - EGE SORUNU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *